logo uswps nazwa 3

Studia

 

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński, psycholog społeczny

Wydział Psychologii w Warszawie

Praktyczna psychologia społeczna
specjalność na studiach psychologicznych

 • studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny i niestacjonarny
 • oferta dla magistrów i licencjatów, tryb niestacjonarny

Opis specjalności

Studenci uczą się wykorzystywać w praktyce wiedzę z psychologii społecznej w obszarach: rozwoju osób i grup; diagnozy i interwencji kryzysowej (np. w związku, rodzinie czy chorobie); konfliktów, ich dynamiki i strategii rozwiązywania; sprawowania i podlegania władzy przez jednostki; wzmacniania liderów i twórczych przywódców organizacji.

Dowiadują się, jak wspierać ludzi w obliczu tragicznych wydarzeń, takich jak klęski żywiołowe – jak udzielać pomocy psychologicznej i wprowadzać zmiany podnoszące jakość życia poszczególnych osób i grup.

Istotnym aspektem specjalności jest analiza współczesnych problemów społecznych, np. wrogości międzygrupowej, hejtu, dehumanizacji, uprzedzeń i myślenia spiskowego, a także nowych wyzwań i zjawisk, takich jak migracje lub Internet. Studenci zgłębią mechanizmy ich powstawania i poznają techniki kształtowania relacji społecznych w pożądanym kierunku.

Kogo zapraszamy

Studia adresowane są do osób, które chcą poznać mechanizmy społeczne współczesnych zjawisk i zdobyć praktyczne umiejętności oddziaływania na społeczną rzeczywistość: rozwiązywania konfliktów, wzmacniania liderów, rozumienia mechanizmów sprawowania i podlegania władzy, wspomagania rozwoju jednostki i grupy, prowadzenia ludzi i organizacji w sytuacji konfliktu, interwencji kryzysowej w kontekście jednostki, rodziny, grupy, organizacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą mogli podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w firmach doradczych i audytorskich, w instytucjach politycznych, policji i sądownictwie, jednostkach UE, ośrodkach zajmujących się interwencją kryzysową, pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami; w działach planowania, zarządzania kadrą, organizacją pracy; w marketingu i sprzedaży.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w roli trenera w obszarach:

 • biznes, rodzina, edukacja;
 • mediatora lub negocjatora w instytucjach specjalizujących się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych;
 • analityka w ośrodkach badania opinii publicznej i analiz społecznych.

Spotkajmy się

od 15 do 30 kwietnia 2020 r.
Drzwi Otwarte Online
sprawdź szczegóły »

Atuty specjalności

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

Na większości zajęć studenci pracują nad wykryciem, zdiagnozowaniem, a następnie zaprojektowaniem modyfikacji określonego zjawiska psychospołecznego dziejącego się w naszym otoczeniu. Przyswajają wiedzę teoretyczną poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

Warsztaty i kontakt z praktykami

Studenci mają kontakt w wykładowcami z doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu poznają realia pracy w biznesie, różnego typu organizacjach i grupach projektowych, a także specyfikę pracy z ludźmi doświadczającymi kryzysów, zmian życiowych, nagłych zdarzeń i katastrof.

Interdyscyplinarny kierunek studiów

Specjalność łączy wiedzę o człowieku – jego zachowaniu, emocjach i procesach myślowych – z socjologią, wiedzą z zakresu technologii, biznesu, pomocy psychologicznej, rozwoju i psychologii zmiany. Powiązanie psychologii z innymi naukami przygotowuje do pracy w wielu obszarach.

Oferta dla magistrów i licencjatów

Krótsze studia jednolite magisterskie

Osoby z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia zapraszamy na niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie. Studenci korzystający z tej oferty nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.

Więcej informacji »

Studia II stopnia

Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych. To również ciekawa propozycja dla osób, które chcą wzbogacić wykształcenie z innego kierunku o wiedzę psychologiczną. Będą one zobowiązane do zaliczenia dodatkowych kursów i otrzymają wsparcie doradcy dydaktycznego, który udzieli im indywidualnych wskazówek, jak efektywnie uzupełnić podstawową wiedzę psychologiczną.

Wiecej informacji »

Zobacz pozostałe specjalności

Neurokognitywistyka

Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię z perspektywy, która pozwala wyjaśnić i opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu i badanie związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.

Czytaj więcej

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych. Studenci dowiadują się, jak planować rozwój pracowników i organizacji. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu, kreowania wizerunku i budowania marki.

Czytaj więcej

Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.

Czytaj więcej

Psychologia kształtowania i zmiany zachowania

Specjalność wyjaśnia, w jaki sposób możemy modyfikować zachowania ludzi, aby poprawić jakość ich życia. Studenci zgłębiają kwestie oddziaływania środowiska na zachowanie jednostki, dowiadują się, na czym polega terapia behawioralna i poznają metody diagnozy podstawowych zaburzeń zachowania.

Czytaj więcej

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów, specjalnościach i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika rekrutacji.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro rekrutacji będzie nieczynne do odwołania. Prosimy o nie wysyłanie i nie dostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię. O wznowieniu pracy Biura, poinformujemy Kandydatów mailowo.
 5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  W związku z sytuacją pandemiczną i tymczasową niemożnością przekazania tego dokumentu do Biura rekrutacji, po zawarciu umowy on-line otrzymasz gwarancję miejsca w grupie na studiach, na które aplikujesz.
  Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2019-20
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną. Prosimy o niewysyłanie i niedostarczanie oryginałów dokumentów na Uczelnię.
  Zdalne godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.