hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Poznaj fascynujące i wciąż mało znane w Polsce oblicze kultury europejskiej. Zrozumiesz głębiej siebie i świat, w którym żyjesz.

prof. dr hab. Lech Sokół, teatrolog, literaturoznawca

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Filologia norweska

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

Wyjątkowy kierunek, którego studenci poznają wciąż mało znany kraj – Norwegię. Intensywnej nauce języka norweskiego (bokmål) towarzyszą zajęcia z literatury norweskiej, historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Studenci opanowują także języki szwedzki, nowonorweski (nynorsk) i duński w stopniu biernym. Zdobyte kompetencje językowe i międzykulturowe oraz specjalistyczna, użyteczna wiedza uzyskana w ramach ścieżek specjalizacyjnych: tłumaczeniowej lub kulturoznawczo-regionalnej (studia nad całym regionem bałtyckim) umożliwiają szybki start na rynku pracy.

Adresaci studiów

Studia dla miłośników kultury Norwegii i pozostałych krajów skandynawskich. Humanistów o szerokich zainteresowaniach i zamiłowaniu do nauki języków obcych. Osób, którym zależy na pogłębieniu wiedzy, zrozumieniu norweskiej mentalności i tamtejszych realiów. Gotowych do podjęcia intensywnej nauki języka norweskiego. To dobry wybór zarówno dla osób rozpoczynających studia, jak i dla tych, które chcą uzupełnić wykształcenie zdobyte na innych kierunkach o znajomość języka norweskiego i skandynawskiego obszaru kulturowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach skandynawskich działających na rynku polskim, w firmach polskich na rynku skandynawskim, firmach outsourcingowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach (obecnie ok. 30 wydawnictw oferuje przekłady literatury skandynawskiej), mediach, placówkach kulturalnych i edukacyjnych, szkołach językowych, ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką regionu Morza Bałtyckiego. Pracują także jako organizatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Podwójny dyplom

logo Baltic University

Uniwersytet SWPS uczestniczy w międzynarodowym Programie Uniwersytetu Bałtyckiego, którego celem jest zrównoważony rozwój oraz integracja studentów z krajów nadbałtyckich.

Dzieki temu absolwenci specjalizacji kulturoznawczo-regionalnej otrzymują dyplomy Uniwersytetu SWPSUniwersytetu w Uppsali.

Atuty kierunku

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2017 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Przygotowanie do egzaminu Bergenstesten

Studia przygotowują do norweskiego egzaminu państwowego Bergenstesten, poświadczającego znajomość języka na poziomie C1.

Program opracowany na Uniwersytecie w Uppsali

Studenci realizują międzynarodowy Program Uniwersytetu Bałtyckiego, który zapewnia wiedzę z zakresu nauk o społeczeństwach, kulturze i polityce państw całego regionu bałtyckiego. Program ten został opracowany na Uniwersytecie w Uppsali i jest realizowany w ponad stu europejskich uczelniach.

Specjalizacje

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna: studia nad regionem bałtyckim i skandynawskim obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu kultury i literatury oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań występujących w obszarze 14 państw sąsiadujących z Morzem Bałtyckim. Studenci dyskutują, dlaczego poziom zaufania społecznego w tych krajach jest tak zróżnicowany, poszukują przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów, określają, na czym polega bezpieczny byt i zrównoważony rozwój społeczeństw.

Specjalizacja tłumaczeniowa

Na specjalizacji tłumaczeniowej studenci zdobywają praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza. Podczas intensywnych warsztatów pod okiem doświadczonych tłumaczy i leksykografów doskonalą umiejętności praktyczne: przekład tekstów użytkowych, specjalistycznych z różnych dziedzin, tłumaczenia ustne i audiowizualne. Poznają tajniki warsztatu i narzędzia pracy tłumacza, m.in. specjalistyczne programy komputerowe.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Zakończył się nabór na kierunek filologia norweska.
Zapraszamy na kierunek filologia szwedzka.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.