hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Poznaj fascynujące i wciąż mało znane w Polsce oblicze kultury europejskiej. Zrozumiesz głębiej siebie i świat, w którym żyjesz.

prof. dr hab. Lech Sokół, teatrolog, literaturoznawca

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Filologia norweska

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

Wyjątkowy kierunek, którego studenci poznają wciąż mało znany kraj – Norwegię. Intensywnej nauce języka norweskiego (bokmål) towarzyszą zajęcia z literatury norweskiej, historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Studenci opanowują także języki szwedzki, nowonorweski (nynorsk) i duński w stopniu biernym. Zdobyte kompetencje językowe i międzykulturowe oraz specjalistyczna, użyteczna wiedza uzyskana w ramach ścieżek specjalizacyjnych: tłumaczeniowej lub kulturoznawczo-regionalnej (studia nad całym regionem bałtyckim) umożliwiają szybki start na rynku pracy.

Adresaci studiów

Studia dla miłośników kultury Norwegii i pozostałych krajów skandynawskich. Humanistów o szerokich zainteresowaniach i zamiłowaniu do nauki języków obcych. Osób, którym zależy na pogłębieniu wiedzy, zrozumieniu norweskiej mentalności i tamtejszych realiów. Gotowych do podjęcia intensywnej nauki języka norweskiego. To dobry wybór zarówno dla osób rozpoczynających studia, jak i dla tych, które chcą uzupełnić wykształcenie zdobyte na innych kierunkach o znajomość języka norweskiego i skandynawskiego obszaru kulturowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach skandynawskich działających na rynku polskim, w firmach polskich na rynku skandynawskim, firmach outsourcingowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach (obecnie ok. 30 wydawnictw oferuje przekłady literatury skandynawskiej), mediach, placówkach kulturalnych i edukacyjnych, szkołach językowych, ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką regionu Morza Bałtyckiego. Pracują także jako organizatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Podwójny dyplom

logo Baltic University

Uniwersytet SWPS uczestniczy w międzynarodowym Programie Uniwersytetu Bałtyckiego, którego celem jest zrównoważony rozwój oraz integracja studentów z krajów nadbałtyckich.

Dzieki temu absolwenci specjalizacji kulturoznawczo-regionalnej otrzymują dyplomy Uniwersytetu SWPSUniwersytetu w Uppsali.

Odwiedź nas

9 września 2017 r. - Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty kierunku

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2017 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Przygotowanie do egzaminu Bergenstesten

Studia przygotowują do norweskiego egzaminu państwowego Bergenstesten, poświadczającego znajomość języka na poziomie C1.

Program opracowany na Uniwersytecie w Uppsali

Studenci realizują międzynarodowy Program Uniwersytetu Bałtyckiego, który zapewnia wiedzę z zakresu nauk o społeczeństwach, kulturze i polityce państw całego regionu bałtyckiego. Program ten został opracowany na Uniwersytecie w Uppsali i jest realizowany w ponad stu europejskich uczelniach.

Specjalizacje

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna: studia nad regionem bałtyckim i skandynawskim obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu kultury i literatury oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań występujących w obszarze 14 państw sąsiadujących z Morzem Bałtyckim. Studenci dyskutują, dlaczego poziom zaufania społecznego w tych krajach jest tak zróżnicowany, poszukują przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów, określają, na czym polega bezpieczny byt i zrównoważony rozwój społeczeństw.

Specjalizacja tłumaczeniowa

Na specjalizacji tłumaczeniowej studenci zdobywają praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza. Podczas intensywnych warsztatów pod okiem doświadczonych tłumaczy i leksykografów doskonalą umiejętności praktyczne: przekład tekstów użytkowych, specjalistycznych z różnych dziedzin, tłumaczenia ustne i audiowizualne. Poznają tajniki warsztatu i narzędzia pracy tłumacza, m.in. specjalistyczne programy komputerowe.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piątek: 8.00-18.00
  sobota: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.