Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Malgorzata Wojcik

dr

Małgorzata Wójcik

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Katowicach
prodziekan ds. studenckich
adiunkt w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy zajmuje się badaniem dynamiki grup rówieśniczych ze szczególnym uwzględnieniem powodów i przejawów bullyingu – przemocy szkolnej.

Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej „RESQL" w szkołach podstawowych i średnich.

Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych (interwencja edukacyjna „Bliżej"), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”, w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych.

Laureatka nagrody im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy w dziedzinie edukacji w 2021 r. oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 r.

Autorka licznych publikacji naukowych i podręczników.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

#Prevention of bullying in schools - Małgorzata Wójcik
(materiał z cyklu "Researchers of SWPS University")

INKLA - anti-bullying action research

Photovoice - Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza