Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jakub Mróz i dr Małgorzata Wójcik laureatami nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Nagroda_Czerneckiego_2023_laureaci.jpg

Z dumą informujemy, że student psychologii i naukowczyni z Uniwersytetu SWPS zostali uhonorowani Nagrodą im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszą publikację specjalistyczną roku związaną z edukacją. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane badaczom, praktykom i publicystom, którzy piszą o problemach w polskich szkołach i proponują konstruktywne rozwiązania.

Najlepsza publikacja specjalistyczna roku poświęcona edukacji

Jakub Mróz, dr Małgorzata Wójcik i prof. Jacek Pyżalski z UAM otrzymali nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszą publikację specjalistyczną roku 2023 z obszaru edukacji. Nagrodzony został artykuł Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska”opublikowany w periodyku „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. To w szczególności wielki sukces naszego studenta, który był nie tylko pomysłodawcą, lecz także pierwszym autorem artykułu. Serdecznie gratulujemy!

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł oraz porcelanowe statuetki.

Oficjalna grafika Fundacji EFC prezentująca laureatów Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2023 w kategorii specjalistycznej

Artykuł skutecznie rozprawia się z mitami o bullyingu

Bullying w szkole jest zjawiskiem badanym od niemal 40 lat. Jest sporym problemem, którego według badań może doświadczać nawet blisko jedna trzecia dzieci i młodzieży na całym świecie. Badania wykazały, że poważne konsekwencje bullyingu sięgają dorosłości. Obejmują pogorszenie zdrowia somatycznego i psychicznego oraz funkcjonowania społecznego. W prewencji i skutecznej interwencji nie pomagają potoczne przekonania dotyczące tego zjawiska, dlatego postanowiliśmy zderzyć powszechne mity na temat bullyingu z dostępną wiedzą naukową. Zilustrowaliśmy nasze analizy przykładami rzeczywistych przypadków. Bardzo mnie cieszy, że nasz artykuł został doceniony, ponieważ, jak mawiał Kurt Lewin, „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”.

Jakub Mróz
Jakub Mróz
autor artykułu „Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska”

Autorzy publikacji

Jakub Mróz
 
Jakub Mróz
Student psychologii na Wydziale Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania dotyczące bullyingu i jego konsekwencji, jak również roli rodziców, opiekunów i nauczycieli w przebiegu tego zjawiska. Wyniki badań prezentował na konferencjach m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Był koordynatorem polskiego zespołu w projekcie „International Study of Teacher Responses to Identity-Based Bullying” oraz koordynatorem projektu „Bullying and Parenting”, realizowanego przez Uniwersytet SWPS. W roku akademickim 2022/2023 stypendysta Fundacji Pro Akademika – otrzymał Stypendium im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego za umiejętne przekładanie wyników badań na praktyczne rozwiązania zwalczające zjawisko bullyingu. Przewodniczący Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS.
Małgorzata Wójcik
dr
Małgorzata Wójcik
Psycholog, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Bada dynamikę grup rówieśniczych, w tym powody i przejawy bullyingu. Wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL w szkołach podstawowych i średnich. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych „Bliżej". Jest nie tylko laureatką nagrody im. prof. Romana Czerneckiego (2021 r.), lecz także konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”) oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 r. Jest autorką licznych publikacji naukowych i podręczników.
Jacek Pyżalski
prof.
Jacek Pyżalski
Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Trener w obszarze trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Koordynator części polskiej programu „ySkills” oraz badania EU Kids Online. Do zbioru jego zainteresowań badawczych należą kompetencje cyfrowe, agresja elektroniczna, nowe media, komunikacja w szkole, promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży. Pomysłodawca i redaktor pierwszego polskiego podręcznika do edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19, który został wydany zaraz po zamknięciu szkół w kwietniu 2020 r. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej monografii na rynku polskim o agresji elektronicznej – „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Pozostałe nagrodzone prace

Kategoria naukowa: dr Jacek Liwiński

  • „The Impact of Compulsory Schooling on Hourly Wage: Evidence From the 1999 Education Reform in Poland” w „Evaluation Review”

Kategoria publicystyczna: Ewelina Burda

  • „Pierwszy wrzesień bez szkoły” w „Tygodniku Powszechnym”

Nagroda specjalna: Maria Hawranek

  • „Matematyka jest piękna i chcę to uczniom pokazywać. [Hawranek pyta, jak ratować szkołę]” na stronie OKO.press
  • „Nie tylko biusty i penisy. Po co w szkole edukacja seksualna? [Hawranek pyta, jak ratować szkołę]” na stronie OKO.press

Zobacz listę wszystkich dotychczasowych laureatów Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Pasja, rzetelność i świeże spojrzenie

Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego otrzymują autorki i autorzy najlepszych artykułów z obszaru edukacji. Nagrodzane są teksty, które w nowatorski sposób odnoszą się do kwestii szczególnie istotnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zwycięskie artykuły przyczyniają się do lepszego zrozumienia wyzwań edukacyjnych oraz znalezienia konstruktywnych rozwiązań problemów, z którymi mierzą się polskie szkoły. Nagrody przyznaje Fundacja EFC.

Dowiedz się więcej o Nagrodzie im. prof. Romana Czerneckiego

W tym roku odbyła się szósta edycja konkursu. Spośród 186 zgłoszonych prac aż 55 publikacji zostało poddanych podwójnej recenzji eksperckiej. W 2023 r. do Nagrody nominowanych zostało 21 osób.

Ceremonia wręczenia nagród i inspirujące dyskusje

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 27 listopada o godz. 18.00 w Marzycielach i Rzemieślnikach przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.

Nim ogłoszono laureatów i laureatki, zorganizowano 10 stolików dyskusyjnych, przy których można było porozmawiać z kandydatami do Nagrody o tematach poruszanych w ich pracach. Rozmowy dotyczyły m.in. bullyingu, kanonu lektur szkolnych, potrzeby edukacji seksualnej w szkołach oraz wyzwań związanych z brakiem kadry nauczycielskiej.

Uroczystość poprowadzili Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC, oraz Mirosław Skrzypczyk, członek kapituły konkursu i nauczyciel w szkole średniej w Szczekocinach, którą po wojnie stworzył prof. Roman Czernecki – patron nagrody.

To już trzeci sukces dr Wójcik w konkursie o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Nasza naukowczyni otrzymała Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy roku 2021 w dziedzinie edukacji – tekst „»The Game of Bullying«: Shared Beliefs and Behavioral Labels in Bullying Among Middle Schoolers”, napisany wspólnie z psycholożką Marią Mondry z Uniwersytetu SWPS.

Ponadto w 2019 r. dr Wójcik uzyskała wyróżnienie za pracę „The parallel culture of bullying in Polish secondary schools: A grounded theory study”.

Zobacz inne aktualności