Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

System RESQL wyróżniony tytułem Startupu Pozytywnego Wpływu 2022 przez Akademię Leona Koźmińskiego

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Untitled-1Startupy-pozytywnego-wplywu_2000x1316.jpg

Innowacyjne narzędzie służące do zwalczania przemocy rówieśniczej w szkole stworzone przez naukowców z Uniwersytetu SWPS zdobyło tytuł Startupu Pozytywnego Wpływu 2022 w kategorii Społecznie pozytywni. Co roku Akademia Leona Koźmińskiego publikuje raport, w którym wskazuje najlepsze inicjatywy wspomagające rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, takich jak dobra jakość edukacji, równość płci, czysta i dostępna energia. Eksperckie grono autorów tegorocznego raportu doceniło pozytywny wpływ społeczny systemu RESQL, ponadto jako wzór do naśladowania wymieniło inny projekt współtworzony przez studentkę naszej uczelni. Chodzi o MOMKEY, czyli ekoboxy z materiałami zero waste oraz aplikację z codziennymi propozycjami wspólnych proekologicznych aktywności i zabaw dla rodziców i dzieci.

Kolejne ważne wyróżnienie dla systemu RESQL

W tegorocznym raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem zmiany” stworzonym przez liczne grono ekspertów dla Akademii Leona Koźmińskiego doceniono przedsiębiorców, których projekty realizują nakreślone przez ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. System RESQL został wskazany w raporcie jako przykład startupu, który niesie ze sobą kluczowe korzyści społeczne, takie jak „ograniczenie skali przemocy rówieśniczej, poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie poważnym, krytycznym zdarzeniom, pojawiającym się wśród młodzieży oraz skrócenie dystansu w komunikacji uczeń–nauczyciel”. Dlatego też projekt ten został laureatem nagrody w kategorii Społecznie pozytywni.

Piotr Ciszek z nagrodą dla RESQL
 Piotr Ciszek z Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS z nagrodą SPW dla systemu RESQL

Raporty dotyczące SPW przygotowane są w ramach Kozminski Business Hub przez zespół słuchaczy studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy pod kierunkiem Mirelli Panek-Owsiańskiejprof. Bolesława Roka. Inicjatywa jest istotnym elementem realizacji Strategii Zrównoważonej Transformacji Akademii Leona Koźmińskiego. Raporty zawierają wypowiedzi uznanych ekspertów dotyczące cennych startupów, szczegółowe opisy działalności najciekawszych w danym roku projektów oraz informacje dotyczące systemu wsparcia dla firm wpisujących się w ruch zrównoważonego rozwoju w Polsce.

SPW
Startupy Pozytywnego Wpływu 2022

Przeczytaj raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem zmiany 2022”

Zobacz stronę inicjatywy SPW

Warto zauważyć, że w tegorocznym raporcie w rozdziale zatytułowanym „SPW. Dobre przykłady” obok systemu RESQL opisano również projekt MOMKEY, którego współtwórczynią jest studentka School of Ideas Uniwersytetu SWPS, Monika Chabrowska. To pomysł na wplecenie elementów ekologicznej edukacji do codziennego życia.

Więcej o projekcie MOMKEY

RESQL jest cool

System RESQL był już wielokrotnie nagradzany, m.in. tytułem Innowatora Mazowsza, Grand Prix i Diamond Award Specjalnej Edycji XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG, a także pierwszym miejscem w programie Warsaw Booster’21. 19 lutego 2022 r. odebrał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki podczas tegorocznej Gali Nauki Polskiej. To jedno z najważniejszych wyróżnień naukowych w naszym kraju.

Lepszy klimat szkoły

System RESQL opiera się na aplikacji umożliwiającej anonimowe zgłoszenia incydentów przemocy przez ucznia – zgłoszenie trafia bezpośrednio do nauczycieli. Aplikacja wyposażona jest w tzw. „zestawy interwencji”, czyli materiały mające na celu ułatwienie reagowania i podejmowania decyzji lub działań po zgłoszeniu. Zawiera również gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, dotyczące przemocy i psychologicznych mechanizmów okołoprzemocowych. Przygotowało je eksperckie grono psychologów i pedagogów. Program został wdrożony w ponad 20 szkołach.

Uniwersytet SWPS od lat angażuje się w projekty, które przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i biznesowi. Istotą ich powstawania jest kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Tak działa RESQL
Tak działa system RESQL

System RESQL został opracowany i sfinansowany ze środków programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości realizowanego na Uniwersytecie SWPS w ramach projektu pt. Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w latach 2019–2022 w obszarze nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o polityce).

Poznaj projekt RESQL

 

Twórcy systemu RESQL

dr
Radosław Kaczan

Kierownik projektu RESQL, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, konstruowaniem narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozą kompetencji oraz wspomaganiem uczenia się przez całe życie. Prowadzi również badania dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach i wdraża programy zapobiegające tym zjawiskom. Był kierownikiem wdrożeniowego projektu badawczego „Monitorowanie środowiska szkolnego i zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej”.

dr
Małgorzata Wójcik

Współtwórczyni, pomysłodawczyni oraz ekspert merytoryczny projektu RESQL, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

dr
Piotr Rycielski

Współtwórca projektu RESQL, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, stypendysta University of Michigan. Przez wiele lat adiunkt i członek rady naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, autor i współautor licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji.

 
Piotr Ciszek

Prezes Zarządu RESQL Sp. z o.o., z ramienia Centrum Transferu Wiedzy na Uniwersytecie SWPS odpowiada za komercjalizację systemu RESQL. Psycholog od 3 lat związany z SWPS. Zawodowo: Consultant, Headhunter, Interim Manager, trener i Coach z ponad 20-letnim stażem we współpracy z rynkiem korporacyjnym FMCG, Pharma i IT. Pasjonat wykorzystania nowych technologii w biznesie i naukach społecznych.

 
Krzysztof Rzeńca

Członek Zarządu RESQL Sp. z o.o., z ramienia Centrum Transferu Wiedzy odpowiada za komercjalizację systemu RESQL. Psycholog, interesuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w internetowych interwencjach psychologicznych. Zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie pracy dla korporacji krajowych oraz międzynarodowych.

Zobacz inne aktualności