logo uswps nazwa 3

Studia

Każdy z nas ma w sobie tajemniczy ogród. Psychologia rozwoju osobistego pomaga otwierać furtkę do rozkwitu osobowości.

mgr Agnieszka Zawadzka, psycholog

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Studenci zdobywają wiedzę o typowych wyzwaniach życiowych oraz zasobach człowieka. Poznają jego mocne strony i interwencje służące ich rozwijaniu. Ćwiczą warsztatową metodę zwiększania efektywności uczenia się i treningów pamięci. Zdobywają wiedzę o kryzysach rozwojowych i egzystencjalnych. Uczą się, jak prowadzić grupy wsparcia. Zaznajamiają się z metodami aktywizowania seniorów.

Poznają podstawy doradztwa zawodowego i udzielania pomocy w planowaniu lub zmianie kariery zawodowej. Dowiadują się, jak można rozumieć jakość życia (także w pracy) oraz jak ją diagnozować i zwiększać, a także jak zapobiegać stresowi w pracy i wypaleniu zawodowemu. Zdobywają umiejętności niezbędne w profesjonalnym coachingu – indywidualnym i grupowym.

Studia są skierowane do osób otwartych na innych, które cechuje cierpliwość, opanowanie, empatia i umiejętność słuchania oraz gotowość do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako:

 • psycholog konsultant w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje),
 • psycholog w domach opieki społecznej oraz ośrodkach opieki społecznej,
 • psycholog specjalista w firmach i przedsiębiorstwach z działami Human Resources,
 • doradca w firmach i działach odpowiadających za rozwój organizacji i kompetencji pracowników.

Istnieje także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej jako coach, doradca czy konsultant.

Spotkajmy się

4 marca 2020 r.
Dzień z Psychologią
sprawdź szczegóły »

Atuty specjalności

Wysoka pozycja w rankingu

W rankingu edukacyjnym „Perspektyw” psychologia na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu znalazła się wśród najwyżej ocenianych studiów psychologicznych w Polsce. Więcej informacji »

Warsztaty z profesjonalistami

Studenci uczą się prowadzenia sesji i stosowania efektywnych metod coachingowych: pracy z metaforą, przeformułowaniem przekonań, wizualizacją ciała oraz pracy z nim. Warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów i doradców, pracujących dla międzynarodowych korporacji.

Praktyczne zastosowanie psychologii

Podczas aktywnych form zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności – uczą się, jak wspierać ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym, pomagać w radzeniu sobie z wyzwaniami, stresem czy wypaleniem zawodowym, prowadzić sesje coachingowe, wspierać ludzi w dążeniu do osiągania celów i do zwiększania dobrostanu w pracy i życiu.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój R144
 • Czas pracy:
  poniedziałek - piątek: 7.00-15.00
 • UWAGA:
  10 lutego 2020 r. Biuro będzie nieczynne.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.