Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbw"

O studiach

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy na skutek działania czynników istotnych dla kształtowania komunikacji językowej, od okresu noworodkowego, poprzez wiek żłobkowy, przedszkolny do wieku wczesnoszkolnego – z uwzględnieniem związku wymienionych funkcji z przyswajaniem umiejętności czytania i pisania.

Nasi słuchacze zdobywają również umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą z niepłynnością mówienia, oraz z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, powstałymi na skutek chorób ośrodkowego układu nerwowego (afazją) i narządów mowy (m.in. po laryngektomii).

Ukończenie studium uprawnia do używania tytułu logopedy i wykonywania tego zawodu. Absolwenci mogą prowadzić badania i działania praktyczne w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji, profilaktyki i terapii zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia) i fonacyjnych (mowa bezkrtaniowców, fonastenia, afonia) spowodowanych uszkodzeniem lub niedokształceniem obwodowych narządów mowy w zakresie kultury słowa. Poznają techniki mówienia, interpretacji tekstów oraz w zakresie wychowania językowego dzieci, diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do magistrów wybranych kierunków:
 • polonistyki
 • pedagogiki
 • psychologii
 • resocjalizacji
 • pielęgniarstwa
 • fizjoterapii

Dlaczego warto?

 1. Program spełnia wymagania stawiane logopedom w placówkach służby zdrowia i w placówkach edukacyjnych.
 2. Zdobędziesz uprawnienia do używania tytułu logopedy i wykonywania tego zawodu.
 3. Weźmiesz udział w zajęciach profilaktycznych na oddziałach noworodkowych, żłobkowych, w przedszkolach i szkołach.
 4. Zdobędziesz przygotowanie do pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji – na każdym etapie rozwoju od okresu noworodkowego.
 5. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z obszarów embriologii, patologii i terapii mowy.

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Program spełnia wymagania stawiane logopedom w placówkach służby zdrowia i w placówkach edukacyjnych.
  Program studiów powstał na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy w placówkach służby zdrowia (STOCER, CZD, IPN, SZNOZ) z dziećmi z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym, zespołami genetycznymi, deficytami psycho-fizycznymi, somatycznymi, oraz dziećmi zdrowymi z prawidłowym rozwojem mowy (od okresu noworodkowego do ukończenia rozwoju mowy – w wieku wczesnoszkolnym).
 • Zdobędziesz uprawnienia do używania tytułu logopedy i wykonywania tego zawodu.
  Oznacza to, że absolwenci mogą prowadzić badania i działania praktycznych w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji, profilaktyki i terapii zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia) i fonacyjnych (mowa bezkrtaniowców, fonastenia, afonia) spowodowanych uszkodzeniem lub niedokształceniem obwodowych narządów mowy w zakresie kultury słowa: techniki mówienia, interpretacji tekstów oraz w zakresie wychowania językowego dzieci, diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

Program studiów

Blok tematyczny

Medyczny

zajęcia dydaktyczne (75 godz.) i praktyczne (25 godz.)

Anatomia i fizjologia układu nerwowego

Neurologia dziecięca

Anatomia i fizjologia narządów głosu, słuchu i mowy, audiologia

Foniatria

Ortodoncja

Psychiatria dziecięca

Blok tematyczny

Psychologiczny

zajęcia dydaktyczne (95 godz.) i praktyczne (25 godz.)

Rozwój komunikacji dziecka – norma

Rozwój komunikacji dziecka – patologia (autyzm)

Psychologia rozwojowa (w tym prenatalna)

Psychoterapia dziecka z zaburzeniami mowy

Psychoterapia rodziny

Deficyty neuropsychologiczne w rozwoju dziecka – mowa, funkcje poznawcze, wykonawcze i procesy emocjonalne

Neuropsychologiczny aspekt zaburzeń mowy

Zastosowanie muzyki w rozwoju dziecka

Blok tematyczny

Pedagogiczny

zajęcia dydaktyczne (40 godz.) i praktyczne (20 godz.)

Rozwój (i ocena) funkcji istotnych dla nauki czytania i pisania – od okresu noworodkowego do 6 roku życia

Trudności w czytaniu i pisaniu w wyniku zaburzeń mowy

Terapia pedagogiczna

Metody wspomagające rozwój dziecka: SI, kinezjologia edukacyjna werbo-tonalna, AAC, Weronika Sherborne, metoda KNILLA

Blok tematyczny

Lingwistyczny

zajęcia dydaktyczne (55 godz.) i praktyczne (10 godz.)

Fonetyka i fonologia – artykulacyjna, akustyczna, audytywna i wizualna

Zapis fonetyczny wymowy – prawidłowej, zaburzonej

Zapis międzynarodowy

Kultura języka polskiego

Gramatyka języka polskiego – w przebiegu rozwoju mowy, w normie, w patologii

Dialektologia

Blok tematyczny

Logopedyczny

Rozwój mowy i języka dziecka (0-7 r.ż.) – norma

Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy

Profilaktyka nieprawidłowego rozwoju mowy (w tym 5 godz. badania kartą “Sprawdź jak mówię”)

Zaburzenia mowy u dzieci

Opóźniony rozwój mowy – postacie kliniczne

Dyslalia

Palatolalia (mowa rozszczepowa)

Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją słuchu

Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją neuromotoryczną (MPDz.)

Oligofazja (zaburzenia mowy w zespołach genetycznych)

Zaburzenia mowy u dorosłych o podłożu neurologicznym (afazja, dysartria)

Zaburzenia mowy u dorosłych w wyniku chorób narządów mowy (dysfagia)

Niepłynność mówienia (jąkanie)

Terapia logopedyczna – metodyka

Autokorekcja i emisja głosu

Seminarium dyplomowe

Organizacja nauki

Studia trwają cztery semestry i obejmują 660 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia praktyczne, w całości są organizowane przez Uczelnię, będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki. Studenci mają wyjątkową możliwość wzięcia udziału w praktykach w różnorodnych placówkach, takich jak oddziały szpitalne w poradniach, czy żłobki.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 90% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć, zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia
 • Pozytywnie oceniona praktyka
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących składa się ze wykładowców o wysokich kwalifikacjach i szerokich zainteresowaniach, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie logopedii. Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.

kierowniczka merytoryczna studiów

dr n. hum.
Elżbieta Stecko
dr n. hum.
wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii
dr
Mieczysław Chęciek
dr
posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii, specjalizację w zakresie neurologopedii
 
Barbara Ciporska
 
magister pedagogiki specjalnej
 
Agata Ejsmont
 
psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, w trakcie szkolenia z psychotraumatologii
dr n. hum.
Justyna Garczyńska
dr n. hum.
fonetyk, dialektolog, logopeda
 
Elżbieta Kamińska
 
neurologopeda, pedagog specjalny
dr n. med.
Marika Litwin
dr n. med.
logopeda, neurologopeda
 
Wioleta Osuch
 
logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii oraz terapii pedagogicznej
dr
Włodzimierz Piwowar
dr
doktor nauk medycznych
dr n. hum.
Anna Prożych
dr n. hum.
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Surdopedagogiki
Msc. Orth.
Ewelina Siwik
Msc. Orth.
lekarz dentysta, ortodonta
 
Wiesława Szustkiewicz
 
pedagog terapeuta, oligofrenopedagog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w dniu 21 czerwca 2024 roku od godziny 15:00. Zapisy na konkretną godzinę, zostaną uruchomione poprzez formularz rekrutacyjny, po jego wcześniejszym wypełnieniu.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 listopada 2023 r. od godz. 15.00. Zapis na konkretną godzinę następuje po wypełnieniu formularza.

Uwaga:

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA!
Cena dotyczy jednego roku nauczania. Studia trwają 2 lata.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025