logo uswps nazwa 3

Studia

Zarządzanie w przemysłach kreatywnych wymaga specjalizacji. Rynek potrzebuje menedżerów konkretnych branż, agentów artystów, producentów sesji reklamowych, organizatorów festiwali.

prof. dr hab Dorota Ilczuk, ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Menedżer – agent – producent
specjalność na kierunku kulturoznawstwo

  • studia II stopnia
  • tryb niestacjonarny

Opis kierunku

Kierunek kształci wysoko wyspecjalizowanych menedżerów kultury, m.in.: producentów, agentów, specjalistów w obszarze organizacji festiwali, wydarzeń artystycznych, produkcji filmowych, a także przedsiębiorców gotowych prowadzić własny biznes. W programie studiów przeważają warsztaty, konwersatoria, ćwiczenia, a także spotkania ze specjalistami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych.

Studenci zapoznają się ze specyfiką branży kulturowej zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Kształcą umiejętności kluczowe w sektorze kultury: planowanie projektów i zarządzanie nimi, prowadzenie skutecznych działań marketingowych, pozyskiwanie funduszy i partnerów. Zgłębiają prawne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej, a także świat rynku sztuki i pracy artystów. Zapoznają się też z produkcją filmową oraz psychologicznymi podstawami zarządzania.

Adresaci studiów

Unikatowa specjalność skierowana do osób twórczych, przedsiębiorczych, zainteresowanych światem kultury i zdecydowanych na podjęcie pracy w sektorze kreatywnym. To atrakcyjny kierunek dla tych, którzy pod okiem doświadczonych praktyków chcą przygotować się do pracy w roli producenta, menedżera, animatora w publicznych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, reklamie, wydawnictwach, firmach z branży rozrywkowej. To dobry wybór dla osób, które cenią sobie niezależność zawodową, chcą samodzielnie kierować swoją karierą i sprawdzić się w roli przedsiębiorcy zarządzającego własną firmą.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako specjaliści średniego i wyższego szczebla w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych. Podejmują pracę w takich zawodach, jak: organizator festiwalu muzycznego, agent artysty, pracownik wydawnictw książkowych i płytowych, pracownik fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, przemysłów fonograficznego i kinematograficznego, designu, reklamy, gier wideo.

Spotkajmy się

Drzwi Otwarte Online
sprawdź szczegóły »

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

  • Warsztat współczesnego humanisty
  • Transformacje współczesnego świata
  • Współczesne praktyki artystyczne
  • Laboratoria sztuki nowych mediów
  • Przemiany kultury, przemiany perspektyw
  • Menedżer kultury
  • Producent
  • Agent artysty
  • Zarządzanie
  • Ekonomia. Prawo

Praktyczny program studiów

Praktyczny program studiów przygotowuje do wykonywania pracy w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych. Studenci poznają podstawy zarządzania, uczestniczą w zajęciach z marketingu, podstaw ekonomii i przedsiębiorczości. Zdobywają wiedzę o prawnych aspektach działalności kulturalnej i zamówień publicznych oraz ekonomii kultury. Biorą udział w warsztatach z zarządzania dziedzictwem kulturowym i dowiadują się, jak pozyskiwać fundusze na swoją przyszłą działalność.

Zajęcia z ekspertami

Studenci biorą udział w spotkaniach z artystami, producentami, agentami i menedżerami kultury. Wśród wykładowców oraz gości zapraszanych na zajęcia są uznani praktycy. Dzięki temu studenci poznają specyfikę przyszłego środowiska pracy i mają okazję już na studiach budować sieć kontaktów zawodowych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

  1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
    Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
  2. Wgraj skany dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich do formularza zgłoszeniowego
    Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by ten poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura.
    zynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
  3. Odbierz informację na portalu rekrutacyjnym o kolejnych krokach
    Jeśli na studia na które aplikujesz obowiązuje egzamin, w formularzu rekrutacyjnym otrzymasz możliwość zapisu na odpowiedni termin.
  4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
    Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym, pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
    • kserokopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu), w przypadku braku suplementu – kserokopia karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu),
    • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
    Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
    W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 Biuro Rekrutacji wznawia swoją działalność w ograniczonym zakresie. Obsługa kandydata obywa się wyłącznie online i telefonicznie. Zachęcamy do wysyłania oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
  6. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
    W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
    W związku z sytuacją pandemiczną i tymczasową niemożnością przekazania tego dokumentu do Biura Rekrutacji, po zawarciu umowy on-line otrzymasz gwarancję miejsca w grupie na studiach, na które aplikujesz.
    Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
  7. Odbierz informację o przyjęciu na studia
    Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Warunki przyjęcia

  • absolwenci kulturoznawstwa I stopnia: wstęp wolny
  • absolwenci wybranych kierunków w dziedzinach nauk humanistycznych oraz nauk społecznych: wstęp wolny
  • absolwenci pozostałych kierunków: pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego
  • Terminy egzaminów: 14 lipca 2020, 11 września 2020, 28 września 2020

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

  • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

  • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
  • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
  • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

  • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 1035 zł
2 raty 5100 zł
1 rata 9800 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

  • 22 517 96 11, 22 517 96 35, 22 517 98 18
  • rekrutacja@swps.edu.pl
  • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  • W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 Biuro Rekrutacji wznawia swoją działalność w ograniczonym zakresie. Obsługa kandydata obywa się wyłącznie online i telefonicznie. Zachęcamy do wysyłania oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
    Zdalne godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9.00-17.00