hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Nazwy takie jak köttbullar czy mysa nic ci nie mówią? Poznaj język szwedzki oraz inspirującą kulturę tego kraju.

mgr Weronika Warchoł, absolwentka filologii szwedzkiej

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Filologia szwedzka

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

Szwecja to nie tylko Bergman i literatura kryminalna. To znany na całym świecie design, rozpoznawalne marki, a przede wszystkim fascynująca kultura oraz rozwiązania społeczne będące źródłem inspiracji dla świata. Od kilku lat można obserwować modę na Północ. My fascynacją Skandynawią dzielimy się w akademickim stylu już od jedenastu lat.

Nasze studia łączą naukę języka szwedzkiego z zagadnieniami z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowią nie tylko praktyczne zajęcia z tłumaczeń, lecz także kursy kulturoznawczo-regionalne. Języka szwedzkiego studenci uczą się od doświadczonych native speakerów oraz wykładowców dwujęzycznych. Zdobywają także bierną znajomość języków norweskiego i duńskiego.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kandydatów, którzy posiadają zdolności językowe i zainteresowania humanistyczne, pragnących zdobyć wiedzę o krajach skandynawskich. To dobry wybór zarówno dla osób rozpoczynających studia, jak i dla tych, które chcą uzupełnić wykształcenie zdobyte na innych kierunkach o znajomość języka szwedzkiego i skandynawskiego obszaru kulturowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach skandynawskich działających na rynku polskim, w firmach polskich na rynku skandynawskim, firmach outsourcingowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach (obecnie ok. 30 wydawnictw oferuje przekłady literatury skandynawskiej), mediach, placówkach kulturalnych i edukacyjnych, szkołach językowych, ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką regionu Morza Bałtyckiego. Pracują także jako animatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Dyplom Baltic University

logo Baltic University

Uniwersytet SWPS uczestniczy w międzynarodowym Programie Uniwersytetu Bałtyckiego, którego celem jest zrównoważony rozwój oraz integracja studentów z krajów nadbałtyckich.

Dzięki temu absolwenci otrzymują wystawiony przez Uniwersytet w Uppsali dyplom ukończenia kursów o Regionie Bałtyckim.

Atuty kierunku

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2017 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Możliwość zdawania egzaminów TISUS i Swedex

Uniwersytet SWPS posiada uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych testów z języka szwedzkiego. Nasi studenci mogą podchodzić do państwowego egzaminu TISUS, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Szwecji, oraz do egzaminu certyfikacyjnego Swedex zatwierdzonego przez Instytut Szwedzki w Sztokholmie.

Program opracowany na Uniwersytecie w Uppsali

Studenci realizują międzynarodowy Program Uniwersytetu Bałtyckiego, który zapewnia wiedzę z zakresu nauk o społeczeństwach, kulturze i polityce państw całego regionu bałtyckiego. Program ten został opracowany na Uniwersytecie w Uppsali i jest realizowany w ponad stu europejskich uczelniach.

Wspópraca ze szwedzkimi instytucjami i uczelniami

Dzięki naszej współpracy z Instytutem Szwedzkim w Sztokholmie najlepsi studenci mają możliwość udziału w kursach wakacyjnych w Szwecji, mogą też wyjechać na kilkumiesięczne stypendium w ramach programu Erasmus.

Kontakt z twórcami szwedzkiej kultury

Studenci zaznajamiają się z kulturą Szwecji nie tylko na zajęciach, lecz także podczas regularnych spotkań z pisarzami i artystami. Dotychczas uczelnię odwiedzili m.in. Karin Wahlberg, Mari Jungstedt, Majgull Axelsson i Håkan Nesser. W 2011 r. gościliśmy szwedzką parę królewską, w 2013 – wicepremiera, ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jana Björklunda.

Specjalizacje

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna

Specjalizacja kulturoznawczo-regionalna: studia nad regionem bałtyckim i skandynawskim obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu kultury i literatury oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań występujących w obszarze 14 państw sąsiadujących z Morzem Bałtyckim. Studenci dyskutują, dlaczego poziom zaufania społecznego w tych krajach jest tak zróżnicowany, poszukują przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów, określają, na czym polega bezpieczny byt i zrównoważony rozwój społeczeństw.

Specjalizacja tłumaczeniowa

Na specjalizacji tłumaczeniowej studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych, specjalistycznych, tłumaczenia ustnego i audiowizualnego. Poznają warsztat i narzędzia tłumacza, takie jak słowniki i specjalistyczne programy komputerowe. W trakcie realizowania specjalizacji największy nacisk kładziony jest na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce i uzupełnianie kompetencji tłumaczeniowych o wiadomości z zakresu teorii przekładoznawstwa i analizy tekstów.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
  W dniach 26-27 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.