logo uswps nazwa 3

Studia

Współpraca Polski z regionem Azji Wschodniej rozwija się bardzo szybko. Sprawy międzynarodowe nie są już domeną dyplomatów – przenikają wszystkie sfery życia.

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski, badacz Chin, politolog

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Studia azjatyckie
Chiny i Azja Wschodnia

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

To unikatowe, interdyscyplinarne studia kształcące znawców Azji Wschodniej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat kultur krajów regionu. Poznają ich współczesne problemy związane z gospodarką, stosunkami międzynarodowymi, polityką i biznesem. Poznają specyfikę działania służb dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w Azji. Doskonalą kompetencje niezbędne do nawiązania i prowadzenia współpracy z partnerami biznesowymi z Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin jako największego i najbardziej znaczącego kraju w regionie. Opanowują język chiński w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, także w relacjach biznesowych.

Adresaci studiów

Studia skierowane do osób ambitnych, które nie boją się nowych wyzwań. Otwartych na odmienność kulturową i dążących do jej zrozumienia poprzez rzetelną edukację i bezpośrednie kontakty z przedstawicielami obcych kultur. Miłośników Azji Wschodniej, którzy chcą poznać kraje tego regionu w każdym aspekcie: kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Gotowych na intensywną naukę języka chińskiego.

To studia atrakcyjne przede wszystkim dla tych, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę wymagającą komunikacji i współpracy biznesowej oraz dyplomatycznej z Azjatami. Kierunek jest wybierany zarówno jako pierwszy etap edukacji, jak i kolejne studia rozwijające pasje kandydatów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach działających na rynkach azjatyckich oraz firmach azjatyckich obecnych w Polsce, administracji rządowej każdego szczebla, organizacjach międzynarodowych, placówkach konsularnych i dyplomatycznych, sektorze usług i turystyki, sektorze pozarządowym: fundacjach, organizacjach, stowarzyszeniach promujących kulturę azjatycką, mediach, agencjach reklamowych i PR, ośrodkach badawczych, agencjach konsultingowych, a także szkołach językowych.

Dlaczego warto

Intensywna nauka języka chińskiego

Studenci podejmują intensywną naukę języka chińskiego obejmującą 720 godzin zajęć. Zdobyte umiejętności językowe ćwiczą w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych. Opanowują specjalistyczne słownictwo związane z biznesem, nauką, polityką i literaturą.

Stypendia na naukę w Chinach

Oferujemy dodatkowy semestr nauki języka na uczelniach w Chinach i pomagamy w uzyskaniu stypendiów na naukę w Azji, m.in. w Capital Normal University w Pekinie, jednym z najbardziej innowacyjnych chińskich uniwersytetów humanistycznych, czy Handong Global University, prestiżowej międzynarodowej uczelni w Korei Płd.

Studia unikatowe w Polsce i Europie

Kierunek kształci cenionych i poszukiwanych na polskich i zagranicznych rynkach pracy specjalistów znających język chiński i realia społeczno-kulturowe Azji Wschodniej. Studia mają orientację praktyczną i są ukierunkowane na problemy współczesne, nie zaś na dawne dziedzictwo, czym różnią się od tradycyjnych studiów orientalistycznych prowadzonych na uniwersytetach państwowych. Można je określić jako sinologię współczesną.

Ważny ośrodek studiów azjatyckich

Na uczelni działa najlepsza w kraju multimedialna biblioteka orientalistyczna oraz Zakład Studiów Azjatyckich, która prowadzi badania tradycji (politycznych, ideologicznych i religijnych) oraz współczesnych przemian tego regionu, od Japonii i Chin aż po Birmę.

Specjalizacje

Biznes międzynarodowy

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę o biznesie azjatyckim (Zachód, Bliski Wschód, Indie, Azja Wschodnia). Poznają specyfikę współpracy z azjatyckimi partnerami biznesowymi, ich nawyki oraz sposób postępowania. Zaznajamiają się z typami kultur biznesowych, zasadami prowadzenia negocjacji oraz różnicami w sposobie funkcjonowania firm zachodnich i azjatyckich. Zajęcia prowadzą wykładowcy-praktycy, którzy mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z różnych branż i dobrze znają realia funkcjonowania na rynkach azjatyckich.

Dyplomacja i organizacje międzynarodowe

Studenci poznają teorię i praktykę działania służb dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych w różnych aspektach. Zdobywają wiedzę na temat systemu ONZ i jej agend. Porównują zachodnie i azjatyckie kultury prawne oraz sądownicze. Poznają protokół dyplomatyczny obowiązujący w Azji. Dowiadują się, jak działają azjatyckie organizacje międzynarodowe oraz jakie są funkcje i ograniczenia ambasad i konsulatów.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne
10 rat 840 zł
2 raty 4135 zł
1 rata 7950 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedzialek - piątek: 8.00-17.00
  UWAGA: 5 lutego 2020 r. Biuro Rekrutacji nieczynne.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.