logo uswps nazwa 3

Studia

Chiny i Azja Wschodnia są bliżej, niż myślimy. Poznajmy dobrze te niezwykłe kultury i nauczmy się, jak osiągać sukcesy we współpracy z Azją.

dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS, sinolog

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Studia azjatyckie. Chiny i Azja Wschodnia
z językiem chińskim, koreańskim lub japońskim

 • studia I stopnia
 • forma stacjonarna
 • Rekrutacja trwa

Wiedza o współczesnej Azji

Kraje Azji Wschodniej, a szczególnie Chiny, odgrywają coraz ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej. Jeśli chcesz dobrze poznać ten region, nasz program jest dla Ciebie. Na studiach zdobędziesz pogłębioną wiedzę o kulturach i społeczeństwach Chin, Korei i Japonii. Przekazujemy praktyczną wiedzę o współczesnej Azji Wschodniej, pokazujemy najnowsze trendy kulturowe i zjawiska społeczne, wyjaśniamy uwarunkowania ekonomiczne i polityczne, kształcimy umiejętności negocjacji i komunikacji biznesowej w Azji, uczymy, jak poruszać się w azjatyckim świecie dyplomacji i biznesu.

Intensywna nauka języka azjatyckiego

Oferujemy naukę języka chińskiego, koreańskiego lub japońskiego obejmującą 670 godzin zajęć, dzięki czemu opanujesz wybrany język w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Zajęcia są prowadzone przez native’ów i lektorów polskich: wykwalifikowanych sinologów, koreanistów i japonistów. Zdobyte umiejętności językowe studenci ćwiczą w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych. Program nauki języka koreańskiego skorelowany jest z wymogami egzaminu TOPIK (Test of Proficiency in Korean, poziom 4B), a program nauki języka japońskiego, z wymogami JLPT (Japanese Language Proficiency Test, poziomy N4 – N3). Program nauki języka chińskiego odpowiada poziomowi HSK 3 (Hanyu Shuiping Kaoshi).

Będziesz miał również możliwość nauki drugiego języka azjatyckiego (chińskiego, koreańskiego lub japońskiego) na poziomie podstawowym. Znajomość języka to najlepszy sposób na poznanie kultury i ludzi danego kraju, a także nieodzowna część relacji biznesowych.

Adresaci studiów

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych Chinami, Koreą i Japonią, którzy chcą zmienić swoje pasje w fascynujące ścieżki kariery zawodowej – kulturalnej, biznesowej lub eksperckiej – związanej z Azją Wschodnią. Osoby, które są ciekawe świata, otwarte na poznawanie różnych tradycji, obyczajów i kodów zachowań. Osoby, które wiedzą, że warunkiem ich sukcesu zawodowego będzie dogłębna znajomość kultur tego regionu.

Nasze studia wiążą się z intensywną nauką wybranego języka azjatyckiego (chińskiego, koreańskiego lub japońskiego), wymagają więc systematycznej pracy i zaangażowania czasowego.

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci płynnie komunikują się w języku chińskim, koreańskim lub japońskim na poziomie B1. Znają podstawy drugiego języka azjatyckiego. Mają pogłębioną, przekrojową wiedzę o kulturach Azji Wschodniej oraz aktualną wiedzę o społeczeństwach, polityce i gospodarce regionu. Mają także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w biznesie, sektorze kultury i dyplomacji oraz kompetencje społeczne umożliwiające skuteczną komunikację w dynamicznie zmieniającym się, wielokulturowym środowisku. Dzięki temu aktywnie budują swoje kariery zawodowe związane z Azją lub pracą w środowisku wielokulturowym: w dużych firmach, instytucjach państwowych, organizacjach międzynarodowych, mediach, czy prowadząc własne przedsięwzięcia biznesowe, kulturalne i społeczne.

Czego uczymy

Zobacz przykładowe przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka chińskiego, koreańskiego lub japońskiego
 • Współczesne społeczeństwa azjatyckie
 • Kultura popularna: od kinematografii do K-popu
 • Literatura i sztuka Azji
 • Religie i obrzędowość
 • Wybrane zagadnienia z historii Azji Wschodniej
 • Konfucjanizm i myśl chińska okresu przedcesarskiego
 • Państwo i władza we współczesnej Azji Wschodniej
 • Historia współczesna: Chiny, Korea i Japonia w XX i XXI wieku
 • Antropologia kultur Azji, socjologia, psychologia kulturowa
 • Azjatyckie kody kulturowe (savoir-vivre) i kultura kulinarna
 • Międzykulturowa psychologia biznesu
 • Biznes azjatycki w globalnym świecie: makroekonomia, geopolityka i praktyka biznesowa
 • Praktyka biznesowa w Azji 1: logistyka
 • Praktyka biznesowa w Azji 2: marketing i e-commerce
 • Praktyka biznesowa w Azji 4: prawo i rachunkowość
 • Praktyka biznesowa w Azji 5: nowe technologie w biznesie

Dlaczego warto

Praktyczna nauka od wysokiej klasy ekspertów

Nasi studenci uczą się od cenionych badaczy i ekspertów. Około 1/3 zajęć prowadzona jest przez gości zewnętrznych: ekspertów biznesowych, znanych popularyzatorów wiedzy o Azji, doświadczonych dyplomatów. Stale aktualizujemy treści programowe, dzięki czemu to, czego uczymy, jest blisko związane z prawdziwym życiem regionu.

Kameralne grupy, interaktywne zajęcia

Prowadzimy zajęcia w niewielkich grupach, skupiamy się na interaktywnych i angażujących formach dydaktycznych, ograniczając tradycyjną formę wykładu akademickiego do minimum.

Stypendia na naukę w Chinach, Korei i Japonii

Dajemy możliwość semestralnych wyjazdów do Chin, Korei i Japonii. Naszymi partnerami są m.in.: Uniwersytet Ludowy w Pekinie (Renmin University), Capital Normal University w Pekinie, Chongqing University of Technology w Chongqingu, Konkuk University i Sungshin University w Seulu czy Rikyyo University w Tokio.

Studia w międzynarodowym środowisku

Jesteśmy jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w kraju. Dzięki temu nasi studenci mogą zawierać znajomości i przyjaźnie z kolegami i koleżankami z ponad 60 innych państw świata. Dużą grupę naszych studentów zagranicznych stanowią Chińczycy. Wymiany językowe, wspólne wydarzenia i projekty pozwalają na podniesienie kompetencji językowych i oswojenie się ze środowiskiem międzynarodowym, w którym duża część absolwentów będzie później funkcjonować na co dzień.

Uczelnie partnerskie

logo Capital Normal University  logo Chongqing University of Technology  logo Inha University  logo Konkuk University Korea logo Renmin University
logo Rikkyo University logo Tianjin Normal University          logo Sungshin Women's University

Dwa filary programu

Kulturoznawstwo

Studenci poznają kultury Chin, Korei i Japonii w ujęciu współczesnym i historycznym. Omawiają problemy i zjawiska ważne w rozumieniu regionu dzisiaj. Zajęcia obejmują historię dawną i współczesną, religie Azji, myśl chińską, literaturę i sztukę, tradycje, obyczaje i kulturę kulinarną, współczesną kulturę popularną, psychologię międzykulturową, elementy socjologii, politologii i ekonomii. To zajęcia, które otwierają horyzonty i zachęcają do dalszego zgłębiania Azji.

Biznes międzynarodowy

Studenci zdobywają praktyczną wiedzę o uwarunkowaniach i metodach prowadzenia działalności gospodarczej w Azji i z partnerami azjatyckimi w Europie: logistyce, marketingu i e-commerce, rachunkowości. Uczą się o środowisku prawnym, kwestiach polityczno-społecznych, nowych technologiach. Poznają różnice pomiędzy zachodnimi i azjatyckimi kulturami biznesowymi. Ćwiczenia z praktykami ilustrują problemy i ich możliwe rozwiązania, projekty i praktyki zawodowe pozwalają na poznanie specyfiki biznesu w krajach Azji i współpracy z partnerami azjatyckimi.

Fakultety

Ponad 1/3 zajęć w programie to zajęcia do wyboru. Studenci wybierają drugi język azjatycki, lektury krytyczne prasy o Azji lub azjatyckiej literatury pięknej, realizację projektu biznesowego lub kulturalnego, krótki kurs języka biznesowego lub literackiego. Uczestniczą w jednym fakultecie ogólnowydziałowym oraz fakultecie poświęconym Azji Południowej (Indiom) lub Azji Południowo-Wschodniej. Program zbudowany jest w taki sposób, by dawał studentom szerokie horyzonty i możliwość rozwoju pasji w kierunku kulturoznawczym lub biznesowym.

 

Praktyki zawodowe

Na trzecim roku studiów rozpoczynają się intensywne praktyki zawodowe obejmujące w sumie 800 godzin dydaktycznych. Studenci realizują praktyki podczas wyznaczonych miesięcy w semestrze zimowym i semestrze letnim. W tym czasie nie mają innych zajęć poza seminarium licencjackim. Praktyki realizowane są w firmach i instytucjach partnerskich Zakładu Studiów Azjatyckich, w tym dzięki współpracy z Polsko Chińską Radą Biznesu. Istnieje również możliwość indywidualnej realizacji praktyk przez studentów, którzy mają własne kontakty biznesowe lub możliwość realizacji projektów, które wpisują się w ramy studenckich praktyk zawodowych.

 

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 975 zł
2 raty 4785 zł
1 rata 9200 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".