logo uswps nazwa 3

Studia

Chiny i Azja Wschodnia są bliżej, niż myślimy. Poznajmy dobrze te niezwykłe kultury i nauczmy się, jak osiągać sukcesy we współpracy z Azją.

dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS, sinolog

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Studia azjatyckie
Chiny i Azja Wschodnia

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

Kraje Azji Wschodniej, a szczególnie Chiny, odgrywają coraz ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej. Jeśli chcesz dobrze poznać ten region, nasz program jest dla Ciebie. Na studiach zdobędziesz pogłębioną wiedzę o kulturach i społeczeństwach współczesnych Chin, Korei i Japonii. Opanujesz język chiński w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Będziesz miał również możliwość nauki koreańskiego lub japońskiego na poziomie podstawowym. Znajomość języka to najlepszy sposób na poznanie kultury i ludzi danego kraju, a także nieodzowna część relacji biznesowych.

Prowadzimy zajęcia w niewielkich grupach, skupiamy się na interaktywnych i angażujących formach dydaktycznych, ograniczając tradycyjną formę wykładu akademickiego do minimum. Przekazujemy praktyczną wiedzę o polityce, ekonomii i dyplomacji w Azji Wschodniej, pokazujemy najnowsze trendy kulturowe i zjawiska społeczne, kształcimy umiejętności negocjacji i komunikacji biznesowej w Azji, uczymy, jak poruszać się w azjatyckim świecie dyplomacji i biznesu.

Adresaci studiów

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych Chinami, Koreą i Japonią, którzy chcą zmienić swoje pasje w fascynujące ścieżki kariery zawodowej – biznesowej lub eksperckiej – związanej z Azją Wschodnią. Osoby, które są ciekawe świata, otwarte na poznawanie różnych tradycji, obyczajów i kodów zachowań. Osoby, które wiedzą, że warunkiem ich sukcesu zawodowego będzie dogłębna znajomość kultur tego regionu.

Nasze studia wiążą się z intensywną nauką języka chińskiego i drugiego języka regionu (koreańskiego lub japońskiego), wymagają więc systematycznej pracy i zaangażowania czasowego.

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci płynnie komunikują się w języku chińskim na poziomie B2. Znają podstawy języka koreańskiego lub japońskiego. Mają pogłębioną, przekrojową wiedzę o kulturach Azji Wschodniej oraz aktualną wiedzę o społeczeństwach, polityce i gospodarce regionu. Mają także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w biznesie, dyplomacji i sektorze kultury oraz kompetencje społeczne umożliwiające skuteczną komunikację w dynamicznie zmieniającym się, wielokulturowym środowisku. Dzięki temu aktywnie budują swoje kariery zawodowe związane z Azją lub pracą w środowisku wielokulturowym: w dużych firmach, instytucjach państwowych, organizacjach międzynarodowych, mediach, czy prowadząc własne przedsięwzięcia biznesowe i społeczne.

Spotkajmy się

ABC Kandydata
(7 kwietnia)
sprawdź szczegóły »

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Praktyczna nauka języka chińskiego
 • Azjatyckie tradycje i zwyczaje kulinarne
 • Wielkie religie Azji
 • Współczesna Azja Wschodnia
 • Kultura popularna w Azji
 • Kultura i sztuka Azji Wschodniej
 • Dawne dzieje Azji
 • Dzieje najnowsze Azji Wschodniej
 • Biznes azjatycki
 • Dyplomacja i organizacje międzynarodowe

Dlaczego warto

Praktyczna nauka od wysokiej klasy ekspertów

Nasi studenci uczą się od cenionych badaczy i ekspertów. Prawie 1/3 zajęć prowadzona jest przez gości zewnętrznych: doświadczonych dyplomatów, biznesmenów i znanych popularyzatorów wiedzy o Azji. Stale aktualizujemy treści programowe, dzięki czemu to, czego uczymy, jest blisko związane z prawdziwym życiem regionu.

Stypendia na naukę w Chinach, Korei i Japonii

Dajemy możliwość semestralnych wyjazdów do Chin, Korei i Japonii. Naszymi partnerami są m.in.: Uniwersytet Ludowy w Pekinie (Renmin University), Capital Normal University w Pekinie, Chongqing University of Technology w Chongqingu, Konkuk University i Sungshin University w Seulu czy Rikyyo University w Tokio.

Intensywna nauka języka chińskiego

Oferujemy intensywną naukę języka chińskiego obejmującą 750 godzin zajęć, prowadzonych przez co najmniej dwóch native’ów oraz wykwalifikowanych sinologów. Zdobyte umiejętności językowe studenci ćwiczą w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych.

Studia w międzynarodowym środowisku

Jesteśmy jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w kraju. Dzięki temu nasi studenci mogą zawierać znajomości i przyjaźnie z kolegami i koleżankami z ponad 60 innych państw świata. Dużą grupę naszych studentów zagranicznych stanowią Chińczycy. Wymiany językowe, wspólne wydarzenia i projekty pozwalają na podniesienie kompetencji językowych i oswojenie się ze środowiskiem międzynarodowym, w którym duża część absolwentów będzie później funkcjonować na co dzień.

Uczelnie partnerskie

logo Capital Normal University  logo Chongqing University of Technology  logo Inha University  logo Konkuk University Korea logo Renmin University
logo Rikkyo University logo Tianjin Normal University          logo Sungshin Women's University

Ścieżki tematyczne i fakultety

Kulturoznawstwo

Studenci poznają kultury Chin, Korei i Japonii w ujęciu współczesnym i historycznym. Omawiają problemy i zjawiska ważne w rozumieniu regionu dzisiaj. Zajęcia obejmują historię dawną i współczesną, religie Azji, myśl chińską, literaturę i sztukę, tradycje, obyczaje i kulturę kulinarną, współczesną kulturę popularną, psychologię międzykulturową, elementy socjologii, politologii i ekonomii. To zajęcia, które otwierają horyzonty i zachęcają do dalszego zgłębiania Azji.

Biznes międzynarodowy

Studenci zdobywają praktyczną wiedzę o uwarunkowaniach i metodach prowadzenia działalności gospodarczej w Azji i z partnerami azjatyckimi w Europie. Zagadnienia obejmują środowisko prawne, kwestie polityczno-społeczne, ekonomię i marketing, różnice pomiędzy zachodnimi i azjatyckimi kulturami biznesowymi. Ćwiczenia na konkretnych przykładach ilustrują problemy i ich możliwe rozwiązania, pozwalając na poznanie specyfiki biznesu w krajach Azji.

Dyplomacja

Studenci poznają teorię i praktykę działania służb dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych. Zdobywają wiedzę na temat systemu międzynarodowego i jego elementów składowych, w tym ONZ i jego agend. Poznają protokół dyplomatyczny obowiązujący w Azji oraz tradycje i kody zachowań, których znajomość znacznie ułatwia budowanie relacji z partnerami azjatyckimi. Dowiadują się, jak działają azjatyckie organizacje międzynarodowe oraz jakie są role i praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb i placówek dyplomatycznych na świecie.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
  Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
 5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Warunki przyjęcia

 • zdany egzamin maturalny
 • wstęp wolny, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 940 zł
2 raty 4630 zł
1 rata 8900 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35, 22 517 98 18
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne do odwołania.
  Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".