logo uswps nazwa 3

Studia

Chiny i Azja Wschodnia są bliżej, niż myślimy. Poznajmy dobrze te niezwykłe kultury i nauczmy się, jak osiągać sukcesy we współpracy z Azją.

dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS, sinolog

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Studia azjatyckie
Chiny i Azja Wschodnia

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny

Opis kierunku

Kraje Azji Wschodniej, a szczególnie Chiny, odgrywają coraz ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej. Jeśli chcesz dobrze poznać kultury i języki tego regionu, nasze studia są dla Ciebie. Uczymy przede wszystkim o kulturach i społeczeństwach współczesnych Chin, Korei i Japonii. Koncentrujemy się na gruntownej nauce języka chińskiego w mowie i piśmie. Dajemy możliwość nauki koreańskiego lub japońskiego na podstawowym poziomie. Wierzymy, że poprzez język najlepiej poznaje się kulturę i ludzi danego kraju.

Prowadzimy zajęcia w niewielkich grupach, skupiamy się na interaktywnych i angażujących formach dydaktycznych, ograniczając tradycyjną formę wykładu akademickiego do minimum. Naszych studentów wyposażamy w pogłębioną wiedzę praktyczną o polityce, ekonomii i dyplomacji w Azji Wschodniej, dając narzędzia do budowania wiedzy eksperckiej w biznesie, dyplomacji czy działalności kulturalno-społecznej.

Adresaci studiów

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych Chinami, Koreą i Japonią, którzy chcą zmienić swoje pasje w fascynujące ścieżki kariery zawodowej – biznesowej lub eksperckiej – związanej z Azją Wschodnią. Osób, które są ciekawe świata, otwarte na poznawanie różnych tradycji, obyczajów i kodów zachowań. Osób, które wiedzą, że warunkiem ich sukcesu zawodowego będzie dogłębna znajomość kultur tego regionu.

Nasze studia wiążą się z intensywną nauką języka chińskiego i drugiego języka regionu (koreańskiego lub japońskiego), wymagają więc systematycznej pracy i zaangażowania czasowego.

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci płynnie komunikują się w języku chińskim na poziomie B2, znają podstawy języka koreańskiego lub japońskiego. Posiadają pogłębioną, przekrojową wiedzę kulturową o Azji Wschodniej oraz aktualną wiedzę o społeczeństwach, polityce i gospodarce regionu. Wyposażeni są w praktyczne umiejętności związane z pracą w biznesie, dyplomacji i sektorze kultury oraz w kompetencje społeczne umożliwiające pracę w dynamicznie zmieniającym się, wielokulturowym środowisku. Dzięki temu aktywnie budują swoje kariery zawodowe związane z Azją lub z pracą w kontekście globalnym: w dużych firmach, instytucjach państwowych, organizacjach międzynarodowych, mediach czy prowadząc własne przedsięwzięcia biznesowe i społeczne.

Spotkajmy się

7 kwietnia 2020 r.
Studia na Uniwersytecie SWPS
sprawdź szczegóły »

 

25 kwietnia 2020 r.
Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Dlaczego warto

Praktyczna nauka od wysokiej klasy ekspertów

Nasi studenci uczą się od cenionych badaczy i ekspertów. Prawie 1/3 zajęć prowadzona jest przez gości zewnętrznych: doświadczonych dyplomatów, biznesmenów i znanych popularyzatorów wiedzy o Azji. Stale aktualizujemy treści programowe, dzięki czemu to, czego uczymy jest blisko związane z prawdziwym życiem regionu.

Stypendia na naukę w Chinach, Korei i Japonii

Dajemy możliwość semestralnych wyjazdów do Chin, Korei i Japonii. Naszymi partnerami są m. in.: Uniwersytet Ludowy w Pekinie (Renmin University), Capital Normal University w Pekinie, Chongqing University of Technology w Chongqingu, Konkuk University i Sungshin University w Seulu czy Rikyyo University w Tokio.

Intensywna nauka języka chińskiego

Oferujemy intensywną naukę języka chińskiego obejmującą 750 godzin zajęć, prowadzonych przez co najmniej dwóch native’ów oraz wykwalifikowanych sinologów. Zdobyte umiejętności językowe studenci ćwiczą w realnych sytuacjach życiowych i biznesowych.

Studia w międzynarodowym środowisku

Jesteśmy jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w kraju. Dzięki temu nasi studenci mogą zawierać znajomości i przyjaźnie z kolegami i koleżankami z ponad 60 innych państw świata. Dużą grupę naszych studentów zagranicznych stanowią Chińczycy. Wymiany językowe, wspólne wydarzenia i projekty pozwalają na podniesienie kompetencji językowych i sprawdzenie się w prawdziwym środowisku międzynarodowym.

Uczelnie partnerskie

logo Capital Normal University  logo Chongqing University of Technology  logo Inha University  logo Konkuk University Korea logo Renmin University
logo Rikkyo University logo Tianjin Normal University          logo Sungshin Women's University

Ścieżki tematyczne i fakultety

Biznes międzynarodowy

Studenci zdobywają praktyczną wiedzę o uwarunkowaniach i metodach prowadzenia działalności gospodarczej w Azji i z partnerami azjatyckimi w Europie. Zagadnienia obejmują środowisko prawne, kwestie polityczno-społeczne, ekonomię i marketing, różnice pomiędzy zachodnimi i azjatyckimi kulturami biznesowymi. Ćwiczenia na konkretnych przykładach ilustrują problemy i ich możliwe rozwiązania, pozwalając na poznanie specyfiki biznesu w krajach Azji.

Kulturoznawstwo

Studenci poznają kultury Chin, Korei i Japonii w ujęciu współczesnym i historycznym. Omawiają problemy i zjawiska ważne w rozumieniu regionu dzisiaj. Zajęcia obejmują historię dawną i współczesną, religie Azji, myśl chińską, literaturę i sztukę, tradycje, obyczaje i kulturę kulinarną, współczesną kulturę popularną, psychologię międzykulturową, elementy socjologii, politologii i ekonomii. To zajęcia, które otwierają horyzonty i zachęcają do dalszego zgłębiania Azji.

Dyplomacja

Studenci poznają teorię i praktykę działania służb dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych. Zdobywają wiedzę na temat systemu międzynarodowego i jego elementów składowych, w tym ONZ i jego agend. Poznają protokół dyplomatyczny obowiązujący w Azji oraz tradycje i kody zachowań, których znajomość znacznie ułatwia budowanie relacji z partnerami azjatyckimi. Dowiadują się, jak działają azjatyckie organizacje międzynarodowe oraz jakie są role i praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb i placówek dyplomatycznych na świecie.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne
10 rat 840 zł
2 raty 4135 zł
1 rata 7950 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.