logo uswps nazwa 3

Studia

 

Jak pomóc w odchudzaniu? Jak wspierać w chorobie? Oferujemy wiedzę opartą na najnowszych badaniach.

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, psycholog zdrowia

Wydział Psychologii we Wrocławiu

Psychologia kliniczna
specjalność na studiach psychologicznych

 • jednolite studia magisterskie, forma stacjonarna i niestacjonarna
 • oferta dla magistrów i licencjatów, forma niestacjonarna

 • Rekrutacja trwa

Opis specjalności

Studenci psychologii klinicznej zdobywają wiedzę z zakresu psychologii zdrowia, psychologii rehabilitacji, neuropsychologii, psychopatologii zaburzeń psychicznych i osobowości, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, leczenia i profilaktyki uzależnień oraz wprowadzenia do psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Dowiadują się, jak udzielać adekwatnej pomocy psychologicznej i planować odpowiednie postępowanie diagnostyczne, od tworzenia hipotez, doboru metod i łączenia danych, po formułowanie wniosków diagnostycznych oraz sporządzanie opinii psychologicznych w sposób komunikatywny i zrozumiały dla zleceniodawców.

Adresaci specjalności

Zapraszamy kandydatów, którzy w przyszłości chcieliby zajmować się diagnozą i wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Psychologia kliniczna to idealny wybór dla osób zainteresowanych interwencją kryzysową, chorobami somatycznymi i neurologicznymi, rehabilitacją, leczeniem ludzi z uzależnieniami, prewencją zaburzeń i chorób oraz promocją i wzmacnianiem zdrowia psychicznego i somatycznego.

Wybór specjalności

Studenci dokonują wyboru specjalności pod koniec 5 semestru. Specjalność jest realizowana na 4 i 5 roku studiów, jednak jej uruchomienie zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować w centrach terapeutycznych i ośrodkach wsparcia kryzysowego, poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich; ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych; firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe; szpitalach, klinikach oraz instytucjach medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, chorób neurologicznych, opieką i rehabilitacją.

Specjalność przygotowuje także do prowadzenia praktyki psychologicznej ukierunkowanej na wsparcie ludzi w rozwoju osobistym i pomoc w adaptacji do trudnych sytuacji życiowych.

Ukończenie psychologii klinicznej otwiera drogę do dalszego kształcenia w kierunku psychoterapii lub specjalizacji klinicznej.

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Zaawansowana psychologia zdrowia
 • Psychologia rehabilitacji
 • Psychologia zaburzeń psychicznych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Leczenie i profilaktyka uzależnień
 • Psychopatologia osobowości
 • Kliniczne umiejętności komunikacyjne
 • Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej

Atuty specjalności

Praktyka oparta na dowodach

Specjalność przygotowuje studentów do prowadzenia praktyki psychologicznej na podstawie najnowszej wiedzy popartej wynikami badań empirycznych (ang. evidence based practice).

Europejskie standardy kształcenia psychologów klinicznych

Program specjalności jest zgodny z zaleceniami European Federation of Psychologists’ Associations oraz European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment w zakresie kształtowania kompetencji psychologa i psychologa klinicznego.

Wiedza z zakresu programów prewencji i promocji

Nasi absolwenci posiadają unikatowe kompetencje w zakresie tworzenia, monitorowania i opiniowania programów promocyjnych i działań prewencyjnych w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia.

Zobacz drugą specjalność

Społeczna psychologia organizacji

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji i psychologii ekonomicznej. Dowiadują się, jak negocjować, twórczo rozwiązywać problemy i podejmować decyzje, a także, jak szkolić i wspierać pracowników. Poznają też tajniki prowadzenia badań.

Czytaj więcej

Oferta dla magistrów i licencjatów

Krótsze studia jednolite magisterskie

Osoby z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia zapraszamy na niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie. Studenci korzystający z tej oferty nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.

Więcej informacji »

Studia II stopnia

Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych. To również ciekawa propozycja dla osób, które chcą wzbogacić wykształcenie z innego kierunku o wiedzę psychologiczną. Będą one zobowiązane do zaliczenia dodatkowych kursów i otrzymają wsparcie doradcy dydaktycznego, który udzieli im indywidualnych wskazówek, jak efektywnie uzupełnić podstawową wiedzę psychologiczną.

Wiecej informacji »

Kadra

Psychologia we Wrocławiu

Więcej informacji o jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS, oferowanych specjalnościach oraz możliwościach finansowania znajdziesz tutaj:

 

 

Zasady rekrutacji

 1. 5-letnie jednolite studia magisterskie
  W tym roku akademickim wprowadziliśmy nowe zasady rekrutacji, która została podzielona na 3 nabory. Na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich obowiązuje lista rankingowa, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Poznaj nowe zasady naboru na studia i sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować.
 2. 3,5-letnie studia dla magistrów i licencjatów
  Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty należy przygotować, aby skorzystać z tej oferty.
 

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".

  W dniach 18-23 lutego 2021 r. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.