hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Dziennikarz to przede wszystkim charakter!
Warsztatu Cię nauczymy.

redaktor Magdalena Pawlinow

Wrocław, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Więcej niż dziennikarstwo

To nie jest zwykłe dziennikarstwo. Tutaj studenci zdobywają wiedzę z mediawokingu, brandingupublic relations w sposób praktyczny: podczas warsztatów, ćwiczeń, projektów i spotkań z profesjonalistami z branży. Pod okiem doświadczonych ekspertów opanowują warsztat niezbędny w szeroko rozumianym środowisku medialnym.

Studenci poznają przebieg procesu kreatywnego w środowisku medialnym (kreacja tekstu, obrazu i dźwięku). Rozwijają kompetencje techniczne z zakresu montażu obrazu i dźwięku, podstaw obróbki graficznej, pracy z kamerą i mikrofonem, prowadzenia badań medioznawczych. Uczą się projektować i realizować kampanie medialne z obszaru kreowania marki, public relations i reklamy. Pracują w nowoczesnych pracowniach pod okiem praktyków. Kształcą się na specjalistów medialnych o szerokim zakresie kompetencji: od dziennikarskich, po te związane z komunikowaniem wizerunku i kreacją.

Adresaci studiów

Studia dla osób, które chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów branży kreatywnej. Dociekliwych, z wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, dążących do zrozumienia otaczającej rzeczywistości w każdym z jej wymiarów. Indywidualistów. Pasjonatów nowych form komunikacji online, zainteresowanych najnowszymi technologiami i ich wykorzystaniem w codziennej pracy. To kierunek dla osób, które od pierwszych lat studiów chcą zdobywać doświadczenia zawodowe i budować profesjonalne portfolio. Dla tych, którzy nie chcą się nudzić i naprawdę chcę się zaangażować w studia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w portalach internetowych, social mediach, agencjach: brandingowych, kreatywnych, reklamowych i public relations, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, domach mediowych, trzecim sektorze, działach promocji i marketingu firm prywatnych i instytucji publicznych. Często zakładają własne firmy: agencje reklamowe, PR, brandingowe, eventowe.

Atuty kierunku

Jedyne takie studia

W programie studiów dominują zajęcia praktyczne. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne zarówno do wykonywania zawodu dziennikarza (warsztat dziennikarski, laboratorium radiowe i telewizyjne, realizacja obrazu i dźwięku, digital media, mobile journalism), jak i kompetencje związane z komunikowaniem wizerunku oraz pracą kreatywną (public relations, branding, social media, teamwork, design thinking, creative writing, brand design). Poznają tajniki dziennikarstwa internetowego i social media. Przygotowują projekty medialne gotowe do komercjalizacji (portal, blog, program radiowy/telewizyjny, kampania public relations, kampania social media, kreatywny projekt tekstowy/graficzny, projekt marki). Uczą się badać i analizować media z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii. Tak skonstruowany program umożliwia absolwentom szybki start na rynku pracy.

Studia w dwóch obszarach creative industries

Pierwszy to kreowanie marki i wizerunku. Tutaj studenci zdobywają kompetencje z zakresu brandingu, public relations, projektowania marki, media relations, organizowania eventów medialnych, social mediów itp.

Drugi to nowoczesne dziennikarstwo i mediaworking. Tutaj prowadzone są warsztaty z zakresu dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego, digital media, mobile journalism, , dziennikarstwa sportowego i śledczego, kreatywnego pisania, reportażu, publicystyki, technologii medialnych itp. Obszary kształcenia można różnicować dzięki szerokiemu wyborowi zajęć opcyjnych.

Wysoka pozycja w rankingu szkół wyższych

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu zostały uznane w rankingu „Perspektyw” z 2016 r. za najlepsze niepubliczne studia tego typu we Wrocławiu oraz drugie w regionie, uwzględniając uczelnie państwowe. Więcej informacji »

Projekty pod opieką specjalistów z branży

Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie, w których pod opieką tutorów z branży realizują własne projekty. Na stałe współpracujemy z takimi instytucjami medialnymi jak „Gazeta Wyborcza”, Grupa Onet czy Radio Eska oraz z największymi agencjami brandingowymi i public relations, m.in. LemonSky JWT, Publicon i Semiotic Solutions.

Współpraca z praktykami

Zajęcia warsztatowe i projektowe prowadzą najlepsi praktycy dziennikarstwa, brandingu i public relations, m.in.: Tomasz Wołodźko, Magdalena Pawlinow, Jarosław Kuźniar, Tomasz Patora, Szymon Sikorski, Zbigniew Lazar, Filip Mecner, Paweł Bielecki. Prowadzący to nie tylko wykładowcy, lecz przede wszystkim mentorzy, którzy wspierają studentów w rozwijaniu ich pasji i pomysłów. Studenci zawsze mogą liczyć na uwagę i wsparcie w realizacji swoich pomysłów. Studia oferują wiele dodatkowych aktywności – media studenckie (PismoPrywatne, StudenTV), koła naukowe (ant_Y, po co to), współorganizację eventów i konferencji, pracę projektową dla branży kreatywnej. 

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi w takich obszarach, jak: kreatywność (LemonSky), public relations (Publicon), reklama i copywriting (Effectica), socal media (BeFrank!), laboratorium dźwięku (Radio Eska), Digital media (Grupa Onet) , laboratorium obrazu (TV Styk), film reklamowy i wizerunkowy (Ikona), webdesgn i web development (Joy Media). 

W projektowaniu i wdrażaniu pomysłów kreatywnych współpracujemy ze środowiskiem start-upowym (Fun Media, Right Hello, 1450, Joy Media).

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
  W dniach 26-27 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.