hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Dziennikarz to przede wszystkim charakter!
Warsztatu Cię nauczymy.

redaktor Magdalena Pawlinow

Wrocław, Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Więcej niż dziennikarstwo

To nie jest zwykłe dziennikarstwo. Tutaj studenci zdobywają wiedzę z mediawokingu, brandingupublic relations w sposób praktyczny: podczas warsztatów, ćwiczeń, projektów i spotkań z profesjonalistami z branży. Pod okiem doświadczonych ekspertów opanowują warsztat niezbędny w szeroko rozumianym środowisku medialnym.

Studenci poznają przebieg procesu kreatywnego w środowisku medialnym (kreacja tekstu, obrazu i dźwięku). Rozwijają kompetencje techniczne z zakresu montażu obrazu i dźwięku, podstaw obróbki graficznej, pracy z kamerą i mikrofonem, prowadzenia badań medioznawczych. Uczą się projektować i realizować kampanie medialne z obszaru kreowania marki, public relations i reklamy. Pracują w nowoczesnych pracowniach pod okiem praktyków. Kształcą się na specjalistów medialnych o szerokim zakresie kompetencji: od dziennikarskich, po te związane z komunikowaniem wizerunku i kreacją.

Adresaci studiów

Studia dla osób, które chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów branży kreatywnej. Dociekliwych, z wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, dążących do zrozumienia otaczającej rzeczywistości w każdym z jej wymiarów. Indywidualistów. Pasjonatów nowych form komunikacji online, zainteresowanych najnowszymi technologiami i ich wykorzystaniem w codziennej pracy. To kierunek dla osób, które od pierwszych lat studiów chcą zdobywać doświadczenia zawodowe i budować profesjonalne portfolio. Dla tych, którzy nie chcą się nudzić i naprawdę chcę się zaangażować w studia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w portalach internetowych, social mediach, agencjach: brandingowych, kreatywnych, reklamowych i public relations, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, domach mediowych, trzecim sektorze, działach promocji i marketingu firm prywatnych i instytucji publicznych. Często zakładają własne firmy: agencje reklamowe, PR, brandingowe, eventowe.

Atuty kierunku

Jedyne takie studia

W programie studiów dominują zajęcia praktyczne. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne zarówno do wykonywania zawodu dziennikarza (warsztat dziennikarski, laboratorium radiowe i telewizyjne, realizacja obrazu i dźwięku, digital media, mobile journalism), jak i kompetencje związane z komunikowaniem wizerunku oraz pracą kreatywną (public relations, branding, social media, teamwork, design thinking, creative writing, brand design). Poznają tajniki dziennikarstwa internetowego i social media. Przygotowują projekty medialne gotowe do komercjalizacji (portal, blog, program radiowy/telewizyjny, kampania public relations, kampania social media, kreatywny projekt tekstowy/graficzny, projekt marki). Uczą się badać i analizować media z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii. Tak skonstruowany program umożliwia absolwentom szybki start na rynku pracy.

Studia w dwóch obszarach creative industries

Pierwszy to kreowanie marki i wizerunku. Tutaj studenci zdobywają kompetencje z zakresu brandingu, public relations, projektowania marki, media relations, organizowania eventów medialnych, social mediów itp.

Drugi to nowoczesne dziennikarstwo i mediaworking. Tutaj prowadzone są warsztaty z zakresu dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego, digital media, mobile journalism, , dziennikarstwa sportowego i śledczego, kreatywnego pisania, reportażu, publicystyki, technologii medialnych itp. Obszary kształcenia można różnicować dzięki szerokiemu wyborowi zajęć opcyjnych.

Wysoka pozycja w rankingu szkół wyższych

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu zostały uznane w rankingu „Perspektyw” z 2016 r. za najlepsze niepubliczne studia tego typu we Wrocławiu oraz drugie w regionie, uwzględniając uczelnie państwowe. Więcej informacji »

Projekty pod opieką specjalistów z branży

Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie, w których pod opieką tutorów z branży realizują własne projekty. Na stałe współpracujemy z takimi instytucjami medialnymi jak „Gazeta Wyborcza”, Grupa Onet czy Radio Eska oraz z największymi agencjami brandingowymi i public relations, m.in. LemonSky JWT, Publicon i Semiotic Solutions.

Współpraca z praktykami

Zajęcia warsztatowe i projektowe prowadzą najlepsi praktycy dziennikarstwa, brandingu i public relations, m.in.: Tomasz Wołodźko, Magdalena Pawlinow, Jarosław Kuźniar, Tomasz Patora, Szymon Sikorski, Zbigniew Lazar, Filip Mecner, Paweł Bielecki. Prowadzący to nie tylko wykładowcy, lecz przede wszystkim mentorzy, którzy wspierają studentów w rozwijaniu ich pasji i pomysłów. Studenci zawsze mogą liczyć na uwagę i wsparcie w realizacji swoich pomysłów. Studia oferują wiele dodatkowych aktywności – media studenckie (PismoPrywatne, StudenTV), koła naukowe (ant_Y, po co to), współorganizację eventów i konferencji, pracę projektową dla branży kreatywnej. 

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi w takich obszarach, jak: kreatywność (LemonSky), public relations (Publicon), reklama i copywriting (Effectica), socal media (BeFrank!), laboratorium dźwięku (Radio Eska), Digital media (Grupa Onet) , laboratorium obrazu (TV Styk), film reklamowy i wizerunkowy (Ikona), webdesgn i web development (Joy Media). 

W projektowaniu i wdrażaniu pomysłów kreatywnych współpracujemy ze środowiskiem start-upowym (Fun Media, Right Hello, 1450, Joy Media).

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Zakończono rekrutację na tryb niestacjonarny,
zapraszamy do wyboru trybu stacjonarnego!

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00
  wtorek, czwartek: 10.00-18.00
  sobota: 10.00-14.00 (od lipca do października)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.