logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Senat Uniwersytetu SWPS uchwala strategię uczelni i przyjmuje sprawozdanie z jej realizacji. Uchwala kluczowe regulacje w obszarze działalności dydaktycznej, w tym: regulamin studiów, warunki prowadzenia rekrutacji na studia, programy studiów wyższych i podyplomowych oraz programy kształcenia w szkołach doktorskich. Opiniuje tworzenie nowych kierunków studiów w uczelni. Uchwala wybrane akty wewnątrzuczelniane, w szczególności dotyczące: zarządzania prawami autorskimi, zasad komercjalizacji oraz korzystania z infrastruktury badawczej. Do kompetencji senatu należą również nadawanie tytułu doktora honoris causa, ustalanie procedur nadawania stopni naukowych w uczelni oraz prowadzenie czynności związanych z postępowaniami o nadanie tytułu profesora.

Kadencja 2016-2020

Rektor

  • prof. dr hab. Roman Cieślak – przewodniczący Senatu

Prorektorzy

  • prof. dr hab. Grzegorz Sędek – prorektor ds. nauki
  • dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. dydaktyki

Honorowi Członkowie Senatu

  • prof. Hermann Brandstätter
  • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
  • prof. dr hab. Janusz Reykowski
  • prof. dr hab. Jan Strelau

Dziekani

  • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie
  • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie
  • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
  • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu
  • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
  • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa w Warszawie i Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
  • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS – prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Psychologii w Katowicach

Dyrektor generalna

  • dr Ewa Ger

Dyrektorzy Instytutów

  • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS - dyrektor Instytutu Psychologii
  • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS - dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
  • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS - zastępca dyrektora Instytutu Prawa
  • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka - dyrektor Instytutu Projektowania

Samodzielni nauczyciele akademiccy

  • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – Wydział Psychologii w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Piechowiak – Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
  • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Psychologii we Wrocławiu

Niesamodzielni nauczyciele akademiccy

  • dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Psychologii we Wrocławiu
  • dr Maksymilian Bielecki – Wydział Psychologii w Warszawie
  • dr Anna Warso – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
  • dr Agnieszka Gadomska – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
  • dr Paweł Kowalski – Wydział Prawa w Warszawie
  • dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska – Wydział Psychologii w Sopocie
  • dr Krzysztof Moszczyński - Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
  • dr Anna Hełka – Wydział Psychologii w Katowicach
  • dr Anna Ziółkowska – Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Pracownicy administracyjni

  • mgr Rafał Sławski

Studenci i doktoranci

  • Agata Kozłowska – przedstawiciel doktorantów Warszawa
  • Katarzyna Wierzbicka – przedstawiciel doktorantów Warszawa
  • Rafał Węgrzyn – przedstawiciel doktorantów z Filii we Wrocławiu
  • Julia Bahłaj – przedstawiciel studentów Warszawa
  • Aleksandra Dawgiert – przedstawiciel studentów z Filii w Katowicach
  • Zuzanna Pacześniak – przedstawiciel studentów z Filii we Wrocławiu
  • Adam Malicki – przedstawiciel studentów z Filii w Poznaniu

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Małgorzacie Szwejkowskiej tytułu naukowego profesora nauk społecznych