logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Senat Uniwersytetu SWPS uchwala strategię uczelni i przyjmuje sprawozdanie z jej realizacji. Uchwala kluczowe regulacje w obszarze działalności dydaktycznej, w tym: regulamin studiów, warunki prowadzenia rekrutacji na studia, programy studiów wyższych i podyplomowych oraz programy kształcenia w szkołach doktorskich. Opiniuje tworzenie nowych kierunków studiów w uczelni. Uchwala wybrane akty wewnątrzuczelniane, w szczególności dotyczące: zarządzania prawami autorskimi, zasad komercjalizacji oraz korzystania z infrastruktury badawczej. Do kompetencji senatu należą również nadawanie tytułu doktora honoris causa, ustalanie procedur nadawania stopni naukowych w uczelni oraz prowadzenie czynności związanych z postępowaniami o nadanie tytułu profesora.

Kadencja 2020-2024

Rektor

 • prof. dr hab. Roman Cieślak – przewodniczący Senatu

Prorektorzy

 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. nauki
 • dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. dydaktyki

Dziekani

 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS - dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS - dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS - dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS - dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka - dziekan Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr hab. Jolanta Życińska, prof. Uniwersytetu SWPS - dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach, przedstawicielka Wydziału Psychologii w Katowicach

Dyrektorzy Instytutów

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski - dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS - dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS - dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
 • dr Karol Murlak - dyrektor Instytutu Projektowania
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS - zastępca dyrektora Instytutu Prawa

Dyrektor generalna

 • dr Ewa Ger

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska - przedstawicielka Wydziału Psychologii w Warszawie
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek - przedstawiciel Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawiciel Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawiciel Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawicielka Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawicielka Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawiciel Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS - przedstawicielka Wydziału Psychologii w Katowicach

Przedstawiciele nauczycieli akademickich innych niż zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni, profesora emerytowanego, profesora wizytującego i adiunkta wizytującego

 • dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska - przedstawicielka Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr Adam Sobolewski - przedstawiciel Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr Paweł Kowalski - przedstawiciel Wydziału Prawa w Warszawie
 • dr Agnieszka Gadomska - przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr Monika Rosińska - przedstawicielka Wydziału Projektowania w Warszawie
 • dr Anna Warso - przedstawicielka Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • dr Dorota Kalka - przedstawicielka Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr Krzysztof Moszczyński - przedstawiciel Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr Jakub Kuś - przedstawiciel Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr Anna Ziółkowska - przedstawicielka Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu

Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytutach w grupie pracowników badawczych

 • dr hab. Katarzyna Zawadzka, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Aleksandra Gutkowska-Maciejuk

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Jowita Radzińska - przedstawicielka doktorantów reprezentująca dyscyplinę naukową kulturoznawstwo
 • mgr Jolanta Czarnecka - przedstawicielka doktorantów reprezentująca dyscyplinę naukową psychologia

Przedstawiciele studentów

 • Julia Bahłaj - przedstawicielka studentów Warszawa
 • Aleksandra Dawgiert - przedstawicielka studentów Katowice
 • Jerzy Kosiewicz - przedstawiciel studentów Sopot
 • Adam Malicki - przedstawiciel studentów Poznań
 • Zuzanna Pacześniak - przedstawiciel studentów Wrocław

Honorowi Członkowie Senatu

 • prof. Hermann Brandstätter
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Małgorzacie Szwejkowskiej tytułu naukowego profesora nauk społecznych