hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Skandynawistyka jest drogą do najbardziej stabilnego i dynamicznego rynku pracy w Europie.

dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS, językoznawca

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Filologia Szwedzka

 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarmy

Opis kierunku

To atrakcyjny kierunek dla osób, które chcą połączyć intensywną naukę języka szwedzkiego z pogłębionymi studiami nad kulturą skandynawską. Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu historii, kultury, polityki i życia społecznego tego obszaru. Poznają najważniejsze dzieła literatury oraz warsztat pracy tłumacza. Kształcą umiejętności niezbędne do realizacji przekładów artystycznych, audiowizualnych oraz tłumaczeń ustnych. Podczas intensywnych warsztatów i konserwatoriów z neative speakerami i wykładowcami dwujęzycznymi szlifują język szwedzki i opanowują podstawy norweskiego oraz nowoislandzkiego.

Adresaci studiów

Studia dla osób zafascynowanych Skandynawią, które chcą zdobyć szeroką i praktyczną wiedzę na temat tego obszaru kulturowego. Pasjonatów języków obcych, gotowych na intensywną naukę języka szwedzkiego. Ukierunkowanych na ciągłe poszerzanie swoich horyzontów i zdobywanie umiejętności radzenia sobie w środowisku międzykulturowym.

Wymagania językowe: szwedzki na poziomie C1 lub wyższym (według standardów europejskich CEFR).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach skandynawskich, zwłaszcza w szwedzkich, działających na rynku polskim, w firmach polskich na rynku skandynawskim, firmach outsourcingowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach (obecnie ok. 30 wydawnictw oferuje przekłady literatury skandynawskiej), mediach, polskich i skandynawskich szkołach językowych, placówkach dyplomatycznych i instytucjach gospodarczych powiązanych ze Szwecją. Pracują także jako organizatorzy życia kulturalnego, eksperci medialni, polityczni bądź specjaliści w branży turystycznej.

Atuty

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2017 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Możliwość zdawania egzaminów TISUS i Swedex

Uniwersytet SWPS posiada uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych testów z języka szwedzkiego. Nasi studenci mogą podchodzić do państwowego egzaminu TISUS, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Szwecji, oraz do egzaminu certyfikacyjnego Swedex zatwierdzonego przez Instytut Szwedzki w Sztokholmie.

Intensywny kontakt ze szwedzką kulturą

Studenci zgłębiają tajniki szwedzkiej kultury i mentalności. Niektóre zajęcia prowadzą profesorowie skandynawscy: regionalista prof. Lars Rydén (Uppsala) i historyk prof. Kristian Gerner (Lund). Studenci wyjeżdżają na letnie kursy językowe oraz stypendia do uczelni w Szwecji i Norwegii. Organizują liczne wydarzenia, w tym obchody skandynawskich świąt narodowych. Działają w Kole Naukowym Skandynawistów.

Kontakt z twórcami szwedzkiej kultury

Studenci zaznajamiają się z kulturą Szwecji nie tylko na zajęciach, lecz także podczas regularnych spotkań z pisarzami i artystami. Dotychczas uczelnię odwiedzili m.in. Karin Wahlberg, Mons Kallentoft, Mari Jungstedt i Majgull Axelsson. W 2011 r. gościliśmy szwedzką parę królewską, w 2013 – wicepremiera, ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jana Björklunda, w 2014 – duet pisarski ze Szwecji, Erik Axl Sund i norweskiego pisarza Christera Mjåseta.

Specjalizacje

Specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci poznają warsztat tłumacza oraz specyfikę tego zawodu. Zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu translatoryki, którą wykorzystują w praktyce – podczas intensywnych warsztatów i konserwatoriów. Pod okiem doświadczonych praktyków ćwiczą przekład tekstów użytkowych i specjalistycznych o różnym przeznaczeniu, tłumaczenia ustne i audiowizualne. Poznają narzędzia wspomagające pracę tłumacza, m.in. specjalistyczne programy komputerowe.

 

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.