logo uswps nazwa 3

Studia

Uniwersytet SWPS wybrałam ze względu na jego praktyczny wymiar; każde zajęcia są projektowe, nasi wykładowcy pracują w branży, a program jest dostosowywany do zmieniającego się rynku oraz naszych potrzeb. Pracę w zawodzie znalazłam „od ręki”.

Paulina Kaleta, specjalistka ds. social media

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Digital i Social Media

 • specjalność na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Media dla pasjonatów internetu

Studia przygotowują do pracy we współczesnych mediach, ale też w mediach przyszłości. Na tych studiach zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą ci tworzyć profesjonalne treści do Social i Digital mediów z wykorzystaniem różnych narzędzi (tekst, audio, wideo). W efekcie będziesz potrafił rozwijać skuteczne strategie komunikacji w internecie. Będziesz miał też rozbudowane kompetencje niezbędne do pracy w mediach tradycyjnych (radio, telewizja, prasa).

Zdobędziesz wiedzę, jak świadomie tworzyć wizerunek medialny i pracować jako profesjonalny bloger, vloger czy influencer. Poznasz najnowocześniejsze technologie i narzędzia pracy w mediach cyfrowych, a także nauczysz się pracy dziennikarza / mediaworkera z wykorzystaniem różnych gatunków i formatów medialnych (news, reportaż, wywiad itp.) oraz w różnych zakresach tematycznych (dziennikarstwo mody, lifestylowe, sportowe, polityczne, społeczne, muzyczne, kulturalne itp.). Będziesz wreszcie potrafił zaprojektować i wprowadzić na rynek nowe medium.

Adresaci studiów

Studia dla osób otwartych, kreatywnych i dociekliwych, z wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, dążących do zrozumienia rzeczywistości w każdym z jej wymiarów. Indywidualistów, pasjonujących się najnowszymi technologiami i internetem.

Dla tych, którzy interesują się mediami w ich najnowocześniejszej formie, którzy chcą tworzyć komunikaty w digital i social mediach. Dla osób, które chcą świadomie i profesjonalnie kształtować swój wizerunek i stać się niezależnymi i rozpoznawalnymi graczami na szeroko pojętym rynku mediów. Dla tych, którzy chcą wyspecjalizować się w wybranym typie pracy w mediach.

To specjalność dla osób, które od pierwszych lat studiów chcą zdobywać doświadczenia zawodowe i budować profesjonalne portfolio, żeby zapewnić sobie dobry start na rynku pracy. Dla tych, którzy nie chcą się nudzić i naprawdę chcą się zaangażować w studia.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w środowisku digital i social mediów jako reporter, prezenter, wydawca, profesjonalny bloger/vloger, infobroker, producent muzyczny, producent contentu audio i video, media worker, analityk mediów, influencer, ilustrator muzyczny, twórca różnego typu komunikatów w przestrzeni publicznej.

Oprócz klasycznej pracy w redakcjach internetowych, będziesz też realizować i współrealizować inne zadania jako social media manager, digital content manager, content writer, Digital and social media planner, social media specialist.

Będziesz także przygotowany do podjęcia pracy w mediach tradycyjnych na wielu stanowiskach (dziennikarza, reportera, wydawcy, szefa redakcji itp.) oraz pełnienia funkcji konsultanta procesów przejścia redakcji tradycyjnych (np. gazety, radia) w redakcje internetowe. Będziesz umiał zaprojektować i wprowadzić na rynek swoje własne medium oraz świadomie budować swój wizerunek osobisty na rynku medialnym.

Spotkajmy się

ABC Kandydata
(7 kwietnia)
sprawdź szczegóły »

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Kreatywność
 • Komunikacja w Internecie
 • Creative Writing
 • Badania i analiza mediów
 • Formaty i gatunki medialne
 • Społeczne i ekonomiczne konteksty digital mediów
 • Komunikacja wizualna w mediach
 • Kreacja – obraz i dźwięk
 • Dziennikarstwo profesjonalne
 • Dziennikarstwo w digital mediach
 • Projektowanie produktu

Zupełnie nowy sposób studiowania

Unikalna struktura i organizacja studiów – już na II roku nie chodzisz raz w tygodniu na tradycyjne zajęcia, ale pracujesz warsztatowo w intensywnych cyklach tematycznych, rozwijając konkretne umiejętności technologiczne i kreatywne (creative writing, scenopisarstwo, montaż obrazu i dźwięku, produkcja i postprodukcja obrazu i dźwięku, projektowanie graficzne) oraz komunikacyjne (social media, blog, vlog, big data journalism, mobile journalism). Umiejętności miękkie doskonalisz podczas warsztatów.

Na III roku tworzysz projekty o charakterze medialnym, w strukturach symulujących rzeczywiste podmioty medialne. Oznacza to, że pracujesz w redakcji internetowej, która powstaje w toku twoich studiów, przygotowując materiały w różnych formatach (content pisany, audio i video, graficzny) na interesujący cię temat (muzyka, moda, lifestyle, polityka, społeczeństwo, sport). Jeśli chcesz, może prowadzić profil redakcji w social mediach albo profesjonalnie blogować lub vlogować. Wszystko zależy od tego, co cię interesuje i czym chcesz się zająć w przyszłości! W ten sposób, pod okiem praktyków z branży wizerunkowej i medialnej, zaliczasz III rok.

Projekty własne i współpraca z rynkiem

Kończysz studia z własnym portfolio, które zwiera twoje teksty, realizacje audiowizualne i graficzne oraz inne formy twojej aktywności. Portfolio to możesz zaprezentować pracodawcy lub na jego podstawie zacząć realizować swoje własne projekty internetowe. Posiadasz kompleksowe umiejętności, zdobyte nie tylko w licznych projektach symulacyjnych, ale także we współpracy z największymi graczami rynku medialnego.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu technologicznemu i świetnie wyposażonym pracowniom, znasz najnowsze technologie i umiesz je wykorzystywać w praktyce rynkowej. Masz już kontakty w branży, które zdobyłeś na zajęciach z praktykami.

Odpowiedź na najnowsze trendy na rynku mediów

Na rynku medialnym widać wyraźnie potrzebę uruchamiania platform internetowych przez media tradycyjne (gazety, rozgłośnie radiowe, telewizje), tymczasem dziennikarze pracujący w tych mediach nie są do tego przygotowani. W przyszłości możemy spodziewać się pełnej transformacji mediów tradycyjnych w media zdigitalizowane oraz pojawiania się nowych mediów – od początku w formie internetowej. Powoduje to rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie tworzenia i analizy treści w social&digital mediach, którzy będą umieć kompleksowo tworzyć multimedialne treści.

Oferowane studia przygotują cię do podjęcia tych wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku medialnym. Zdobędziesz zróżnicowane kompetencje, dzięki czemu będziesz mógł sprostać (powszechnym teraz na rynku mediów) wymaganiom dotyczącym szerokich kompetencji związanych np. z analizą internetu, podejmowaniem działań wizerunkowych, budowaniem swojego własnego wizerunku, zarządzaniem treścią w szeroko rozumianych mediach społecznościowych. Będziesz umiał połączyć te kompetencje z tradycyjnymi kompetencjami dziennikarskimi (operowanie słowem, obrazem, dźwiękiem).

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
  Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
 5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Warunki przyjęcia

 • dwa najwyższe wyniki łącznie min. 95 pkt z nowej matury
 • dwa najwyższe wyniki łącznie min. 80 pkt ze starej matury
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 870 zł
2 raty 4265 zł
1 rata 8200 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne do odwołania.
  Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".

  W dniach 18-23 lutego 2021 r. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.
Slider