hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

...

Kaja Wilczyńska, studentka

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kultura współczesna

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niectacjonarny

Opis kierunku

Kultura współczesna to transdyscyplinarne studia humanistyczne, które pozwalają zrozumieć różnorodne procesy kulturowe kształtujące współczesny świat. Program łączy rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji z praktycznym przygotowaniem do pracy w sektorze kreatywnym, nowoczesnych instytucjach kultury i opiniotwórczych mediach.

Studenci poznają mechanizmy i prawa rządzące sektorem kreatywnym, a także zagadnienia z dziedziny marketingu, takie jak kreowanie kulturowych marek, projektowanie i identyfikacja wizualna. Zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce podczas warsztatów z budowania zespołu i metod pracy projektowej, organizacji wydarzeń kulturalnych, pozyskiwania grantów czy przeprowadzania badań rynkowych i społecznych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych kulturą i pracą w przemysłach kreatywnych. Osób, które myślą o nieszablonowej karierze zawodowej i chcą rozwijać umiejętność krytycznego myślenia i twórczego działania. To dobry wybór na początek ścieżki edukacyjnej lub jako dopełnienie studiów sprofilowanych historycznie.

Perspektywy zawodowe

Studenci mogą liczyć na fachową pomoc (konsultacje z coachem, testy kompetencyjne, projektowanie kariery) oraz przystąpić do Inkubatora przedsiębiorczości i rozpocząć własną działalność. Absolwenci decydują się na karierę jako freelancerzy, menedżerowie i animatorzy kultury, dziennikarze, artyści bądź specjaliści w publicznych instytucjach, takich jak PISF, NInA, NCK czy Instytut Adama Mickiewicza.

Dlaczego warto?

Jedyne kulturoznawstwo z oceną wyróżniającą

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu uczelnia uzyskała najwyższą notę. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji. Więcej informacji »

Najlepsze niepubliczne studia kulturoznawcze w kraju

Według rankingu szkół wyższych „Perspektyw” opublikowanego w 2016 r. jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na kierunku kulturoznawstwo. Więcej informacji »

Nowoczesny program

Program studiów jest mocno osadzony we współczesności, składa się z kursów, które pozwalają ją dobrze zrozumieć (np. Ikony popkultury: bohaterowie, herosi, mściciele; Telewizja 2.0 i seriale nowej generacji), warsztatów twórczych (np. Laboratorium kryminału, Warsztaty reżyserskie, Blogo- i vlogo sfera – kształtowanie wizerunku) oraz przedmiotów praktycznych przygotowujących do kariery w sektorze kreatywnym (np. Kreowanie marek kulturowych, Animacja kultury).

Wybitni naukowcy i praktycy na zajęciach

Studenci mają kontakt ze znanymi profesorami oraz młodymi dydaktykami, którzy realizują autorskie kursy na podstawie własnych badań, oraz z praktykami ze świata mediów, sztuki i biznesu, którzy w trakcie zajęć chętnie sięgają po niekonwencjonalne, nowoczesne metody pracy. Realizują wspólne projekty i przedsięwzięcia kulturalne.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS jest jedyną jednostką niepubliczną w Polsce posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Nasi absolwenci na rynku pracy

Według danych z Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW osoby, które ukończyły kulturoznawstwo I stopnia na Uniwersytecie SWPS, znajdują zatrudnienie na umowę o pracę w 4 miesiące od ukończenia studiów. Ich średnie zarobki wynoszą 4100 zł. Więcej informacji »

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, hol główny, parter
 • Czas pracy:
  poniedziałek - piątek - 8.00 - 18.00
  sobota - 10.00 - 14.00 (od lipca do października)
  W dniu 2 maja Biuro Rekrutacji będzie czynne w godz. 9.00 - 14.00.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.