hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 Projekt Strukturalny

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Lider projektu i partner UNI SWPS CEO logo
Wartość projektu2 853 170, 70 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 15 listopada 2018 – 12 listopada 2021

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej? Jak sprawić by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Uniwersytet SWPS wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęły się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

logotupy ue

 

„Młodzi głosują+”

Założenia projektu

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” („Młodzi głosują+”), prowadzony przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu przygotowanie młodych ludzi w wieku 14-19 lat do świadomego uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej (lokalnej i na poziomie kraju). Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi opartego na trzech praktycznych filarach: świadomym uczestnictwie wyborczym; zaangażowaniu w działania obywatelskie na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej oraz umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów.

Przebieg projektu jest ściśle związany z kalendarzem wyborczym. W jego ramach uczniowie i uczennice biorą udział w szkoleniach organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS oraz w specjalnie zaprojektowanym dla nich kursie internetowym. Szkolenia i kurs przygotowują uczniów do realizacji w ich miejscowościach kampanii profrekwencyjnych oraz szkolnych wyborów.

Działania społeczne młodych ludzi w ich miejscowościach konsolidują zdobywaną przez nich wiedzę z zakresu polityki, systemu politycznego, systemu wyborczego, procedur demokratycznych oraz posłużą nabywaniu praktycznych umiejętności.

Finansowanie

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Publikacje

PDF icon25px  „Jak dyskutować”, Dorota Wiszejko-Wierzbicka

PDF icon25px  „Podręcznik działań skutecznej liderki i skutecznego lidera”, Magdalena Łużniak-Piecha

PDF icon25px  „Scenariusze lekcji. Parlament RP”

PDF icon25px  „Scenariusze lekcji. Parlament Europejski”

PDF icon25px  „Jak skutecznie zachęcać do głosowania”

PDF icon25px  „Młodzi głosują +. Wybory parlamentarne październik 2019. Instrukcja dla uczestników i uczestniczek”

PDF icon25px  „Młodzi głosują +. Wybory prezydenckie maj 2020. Instrukcja dla uczestników i uczestniczek”

PDF icon25px  „Nasza szkoła – szkołą demokracji”

PDF icon25px  „Scenariusze lekcji. Media”

PDF icon25px  „Działania lokalne - krok po kroku”

PDF icon25px  „Scenariusze lekcji. Prezydent RP”

 

Zespół

Agata Siedlaczek

 

Agata Siedlaczek

Kierowniczka projektu
Specjalistka w Biurze Dyrektor Generalnej

Marta Żerkowska-Balas

dr 

Marta Żerkowska-Balas

Koordynatorka merytoryczna
socjolog, Instytu Nauk Społecznych

 

Pozsotali członkowie zespołu

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
  socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • dr hab. Igor Lyubashenko
  politolog, Uniwersytet SWPS, Centrum Studiów nad Demokracją
 • dr hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu SWPS
  socjolog, Instytut Nauk Społecznych
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha
  psycholog, Instytut Nauk Społecznych
 • dr Justyna Sarnowska
  socjolog, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab
 • dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka
  psycholog, Instytut Nauk Społecznych

 

Kontakt

Agata Siedlaczek
Kierowniczka projektu „Młodzi głosują+”

asiedlaczek@swps.edu.pl

Dokumenty

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia, zadanie 2