logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Wartość projektu: 2853170

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej? Jak sprawić by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Uniwersytet SWPS wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęły się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

 Projekt Strukturalny

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Lider projektu i partner UNI SWPS CEO logo
Wartość projektu2 853 170, 70 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 15 listopada 2018 – 12 listopada 2021

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej? Jak sprawić by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Uniwersytet SWPS wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęły się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

logotupy ue

 

„Młodzi głosują+”

Założenia projektu

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” („Młodzi głosują+”), prowadzony przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu przygotowanie młodych ludzi w wieku 14-19 lat do świadomego uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej (lokalnej i na poziomie kraju). Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi opartego na trzech praktycznych filarach: świadomym uczestnictwie wyborczym; zaangażowaniu w działania obywatelskie na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej oraz umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów.

Przebieg projektu jest ściśle związany z kalendarzem wyborczym. W jego ramach uczniowie i uczennice biorą udział w szkoleniach organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS oraz w specjalnie zaprojektowanym dla nich kursie internetowym. Szkolenia i kurs przygotowują uczniów do realizacji w ich miejscowościach kampanii profrekwencyjnych oraz szkolnych wyborów.

Działania społeczne młodych ludzi w ich miejscowościach konsolidują zdobywaną przez nich wiedzę z zakresu polityki, systemu politycznego, systemu wyborczego, procedur demokratycznych oraz posłużą nabywaniu praktycznych umiejętności.

Finansowanie

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozeznania rynku

PDF icon25px  Gra edukacyjna

Publikacje

 

Zespół

Agata Siedlaczek

 

Agata Siedlaczek

Kierowniczka projektu
Specjalistka w Biurze Dyrektor Generalnej

Marta Żerkowska-Balas

dr 

Marta Żerkowska-Balas

Koordynatorka merytoryczna
socjolog, Instytu Nauk Społecznych
biogram »

258 igor lyubashenko

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Lyubashenko

Koordynator merytoryczny
politolog, Instytun Nauk Społecznych, Centrum Studiów nad Demokracją
biogram »

 

Pozsotali członkowie zespołu

dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

dr hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu SWPS
socjolog, Instytut Nauk Społecznych

 

Kontakt

Agata Siedlaczek
Kierowniczka projektu „Młodzi głosują+”

asiedlaczek@swps.edu.pl

Dokumenty

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia, zadanie 2