logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna Wydziału jest zróżnicowana dyscyplinarnie i pokoleniowo, a Uczelnia zapewnia jej odpowiednie warunki do stabilnego rozwoju zawodowego. Jednym z kryteriów doboru wykładowców w Wydziale Projektowania jest ich aktywność zawodowa. Niektórzy projektują, wdrażają, realizują. Inni badają, opisują, publikują i wystawiają. Wśród nich jest już wielu naszych absolwentów.

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. inż. Stanisław Jankowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Bartosz Mucha
 • dr hab. Bianka Rolando
 • dr Dariusz Kowalski – profesor wizytujący

Adiunkci

 • dr Anita Basińska
 • dr Michał Boni
 • dr inż. Maksymilian Bujok
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka
 • dr Marcin Jaworski
 • dr Joanna Jeśman
 • dr Ewa Klekot
 • dr inż. Jagoda Lazarek
 • dr Karol Murlak
 • dr Agnieszka Rayss
 • dr Monika Rosińska
 • dr inż. Piotr Zawistowski

Asystenci

 • mgr Wiesław Bartkowski
 • Dorota Bąkowska
 • mgr Sara Boś
 • mgr Bartosz Grześkowiak
 • mgr Marta Kwiatek
 • mgr inż. arch. Dawid Korzeniewski
 • mgr inż. arch. Maciej Siuda
 • mgr inż. arch. Jolanta Starzak
 • mgr Sylwia Stachowiak
 • mgr Arkadiusz Szwed
 • mgr Bartosz Tarchalski
 • Jadwiga Czartoryska-Wójcik
 • mgr Filip Zagórski
 • mgr Jan Zamojski

Warsztaty i pracownie

 • mgr Arkadiusz Szwed – kierownik warsztatu ceramicznego
 • mgr inż. arch. Dawid Korzeniewski – kierownik warsztatu stolarsko-ślusarskiego
 • mgr Sara Boś – kierownik warsztatu digital
 • dr Agnieszka Rayss – kierownik warsztatu foto video
 • mgr Marta Kwiatek – kierownik pracowni sitodruku i rysunku
 • Dorota Bąkowska – kierownik pracowni krawieckiej