hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie i przywództwo

Weź udział:

22 stycznia 2019 r. - Spotkanie dla kandydatów
- sprawdź szczegóły »

Strefa Zarządzania
przejdź do kanału na YT »

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja, czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia biznesowego i wymaga od menedżerów ogromnej elastyczności, zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, zapatrzenie w statystyczne modele funkcjonowania gospodarki i niedocenianie psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

W Uniwersytecie SWPS postanowiliśmy zaradzić tym narastającym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania, tworząc nowoczesny i urealniony program studiów opartych na kilku podstawowych założeniach:

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia szczególnie ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym (obok twardych narzędzi ekonomicznych i statystycznych) elementem determinującym efektywność menedżera. Menadżer przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja biznesowa powinna być zaangażowana społecznie i działać w oparciu o wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Powiemy Ci, jak to działa. Wyjaśnimy, na czym polega koncepcja Firmy-Idei – nowatorskiego podejscia do prowadzenia biznesu.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnej korzyści. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Specjaliści współpracujący z naszą uczelnią pokażą Ci ten model zarządzania.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Aby skutecznie zarządzać innymi, trzeba przede wszystkim umiejętnie zarządzać sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z zakresu psychologii pozwoli także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, da Ci narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu stała się faktem

Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Firmy stają przed koniecznością wdrożenia cyfrowych innowacji, które umożliwią im rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnym zespołem. Przygotujemy Cię do prowadzenia takich projektów, pokażemy światowe standardy, nauczymy identyfikować potrzeby w zakresie cyfryzacji i projektować nieszablonowe rozwiązania.

bg-triangle03

Uczenie przez działanie

W każdym semestrze zrealizujesz projekt na zlecenie firmy zewnętrznej. Zaczniesz od projektu biznesowego o charakterze  rozwojowym,  przez projekt  dotyczący innowacyjności w dobie rewolucji cyfrowej po złożone przedsięwzięcie o charakterze konsultingowym. Pod okiem praktyków przygotujesz gotowe do wdrożenia rozwiązania, stanowiące realną wartość dla organizacji współpracujących z uczelnią.

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Jacek Santorski

Psycholog, od lat zajmuje się przywództwem w biznesie. Jego wykształcenie w powiązaniu z bogatym doświadczeniem w doradzaniu największym przedsiębiorcom w Polsce zaowocowało wypracowaniem niezwykle efektywnej metody kształcenia menedżerów – autorskiego programu, który wykorzystuje praktyczne zastosowanie psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera.

Zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. W XXI wieku trzeba konkurować relacjami i innowacjami, odpowiadać na ciągłe zmiany, utrzymywać morale zespołu. Odeszliśmy od klasycznego „zarządzania zmianą” do „zarządzania i przywództwa w zmianie”.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: psychologia

Przedsiębiorstwo to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio sześciu projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt społeczny

Studenci zmierzą się z istotnym lokalnym problemem społecznym. Przeprowadzą mikro badania i dokonają diagnozy. Zaproponują rozwiązanie i zobaczą, jak zostanie ono przyjęte przez społeczność, której poblem dotyczył. W tym projekcie będą uczyli się efektywnej pracy zespołowej.

Przykładowe moduły

 • Człowiek wśród ludzi - komunikacja
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie projektami

Semestr 2

Semestr 2

Projekt kreatywny

Agencje kreatywne zaproszą studentów do superwizowanej kilkumiesięcznej pracy nad rzeczywistymi problemami, z którymi aktualnie się borykają. Projekt ma rozwijać umiejętności innowacyjnego myślenia przy jednoczesnym zbieraniu korygujących informacji zwrotnych i opisywaniu całego procesu. Projekt odwołuje się do doświadczenia życiowego, a czasami zawodowego, studentów oraz umiejętności wspólnej pracy z semestru pierwszego.

Przykładowe moduły

 • Gospodarowanie i zarządzanie relacyjne – Firma Idea
 • Narzędzia myślenia
 • Badania dla biznesu

Semestr 3

Semestr 3

Projekt innowacyjny

Studenci dokonają diagnozy potrzeb danej organizacji w zakresie istotnych usprawnień, a nastepnie omówią zagadnienie z przedstawicielami organizacji. Będą pracowali nad innowacyjnym rozwiązaniem zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez klienta. Zaproponują, opiszą i wycenią rozwiązanie w kontekście istniejących podobnych rozwiązań oraz przedstawią i obronią je przed zamawiającym. Odbiorcy projektów będą oceniać ich innowacyjność, użyteczność oraz szanse na wdrożenie.

Przykładowe moduły

 • Od design thinking do wdrożenia
 • Zmiany i innowacje
 • Akademia Psychologii Przywództwa cz.I

Semestr 4

Semestr 4

Projekt cyfrowy

To poszukiwanie i zaproponowanie cyfrowego usprawnienia organizacji. Studenci będą proszeni np. o zaproponowanie wprowadzenia e-learningowego wspomagania tradycyjnego uczenia na uczelni. Będą mieć zadanie przygotować opis sytuacji wyjściowej organizacji w kontekście potrzeby digitalizacyjnej, przywołać istniejące światowe standardy, zaproponować plan działania, wskazać wskaźniki powodzenia wdrożenia, napisać raport i obronić go przed przedstawicielami instytucji, dla której będą pracowali.

Przykładowe moduły

 • Człowiek wobec technologii
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Akademia Psychologii Przywództwa cz.II

Semestr 5

Semestr 5

Projekt  międzykulturowy

Projekt ma pomóc w rozwinięciu umiejętności pracy i współpracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo oraz w tak zwanych virtual teams, gdzie trzeba efektywnie współpracować bez fizycznego kontaktu z partnerami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Studenci będą realizowali projekt z obcokrajowcami z polskich centrów usług wspólnych nad rzeczywistymi zagadnieniami usprawniającymi ich pracę.

Przykładowe moduły

 • Modelowanie kultury organizacyjnej
 • Międzykulturowość organizacji
 • Analityka biznesowa i zarządzanie operacyjne

Semestr 6

Semestr 6

Start-up

Projekt ten będzie zwieńczeniem wszystkich dotychczasowych działań. Przy wsparciu tutorów akademickich i biznesowych studenci będą mieli za zadanie zaproponować nowe przedsięwzięcie biznesowe: zdecydować się na realizację nowatorskiego pomysłu (po przeprowadzeniu stosownych badań rynkowych), napisać biznes plan, zaproponować źródła finansowania, ocenić wymagania prawne i wartości przedsięwzięcia w rozumieniu Firmy–Idei, sporządzić raport i obronić pomysł przed osobami reprezentującymi venture capital lub inne organizacje finansujące tego typu przedsięwzięcia.

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie strategiczne
 • Etyka w biznesie
 • Mentoring and coaching – narzędzia pracy menedżera

Akademia Przywództwa

Na 3 i 4 semestrze studenci realizują 120-godzinny kurs Akademii Przywództwa Jacka Santorskiego. Jak efektywnie zarządzać sobą i kształtować osobowość lidera, jak prowadzić dobre spotkania i konstruktywną komunikację, na czym polega wszechstronne przywództwo – autorski program pokazuje praktyczne zastosowanie psychologii w biznesie i rozwoju własnym lidera.

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo. Prowadzimy je w modelu weekendowym: od soboty do poniedziałku (zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca), dodatkowo po piątym semestrze organizowany jest 4-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Partner strategiczny kierunku

partnerzy semestrow zip

Współtwórcy kierunku

oees2 values2

Partnerzy kierunku

ipma2 senfino2 microstrategy2 logo FOB logo pracownia gier sz

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu dokumentów wraz z Personal Statement, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisane na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. (W przypadku braku certyfikatu, znajomość języka angielskiego weryfikowana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej - zob. pkt. 4.)
 3. Dostarcz do Biura Rekrutacji:
  • komplet dokumentów (zob. pkt 2)
  • Personal Statement*

   *Personal Statement jest formą autoprezentacji, postacią listu motywacyjnego z elementami życiorysu. Napisz w nim, kim jesteś, opisz swoje doświadczenie, osiągnięcia w zakresie zarządzania zespołem, organizowania różnych przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to, co przekona nas, że wybrany kierunek studiów jest dla Ciebie właściwy.

   UWAGA: Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej na studia, podczas której zaprezentujesz swój potencjał.
  • Rozmowa wstępna pozwoli Ci osobiście przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje oraz potencjał w kontekście idei studiów. Część rozmowy może być prowadzona w języku angielskim. Kilka dni przed terminem rozmowy skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia obecności i ustalenia godziny spotkania. Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest złożenie kompletu dokumentów oraz Personal Statement.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia:
  • Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Rekrutacja zakończona!

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
10 rat 1166 zł
2 raty 5750 zł
1 rata 11000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 8.00-18.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider