hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie i przywództwo

Weź udział:

Strefa Zarządzania
przejdź do kanału na YT »

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja, czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia biznesowego i wymaga od menedżerów ogromnej elastyczności, zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania. 

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, zapatrzenie w statystyczne modele funkcjonowania gospodarki i niedocenianie psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy. 

W Uniwersytecie SWPS postanowiliśmy zaradzić tym narastającym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania, tworząc nowoczesny i urealniony program studiów opartych na kilku podstawowych założeniach:

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia szczególnie ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym (obok twardych narzędzi ekonomicznych i statystycznych) elementem determinującym efektywność menedżera. Menadżer przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja biznesowa powinna być zaangażowana społecznie i działać w oparciu o wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Powiemy Ci, jak to działa. Wyjaśnimy, na czym polega koncepcja Firmy-Idei – nowatorskiego podejscia do prowadzenia biznesu.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnej korzyści. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Specjaliści współpracujący z naszą uczelnią pokażą Ci ten model zarządzania.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Aby skutecznie zarządzać innymi, trzeba przede wszystkim umiejętnie zarządzać sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z zakresu psychologii pozwoli także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, da Ci narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu stała się faktem

Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Firmy stają przed koniecznością wdrożenia cyfrowych innowacji, które umożliwią im rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnym zespołem. Przygotujemy Cię do prowadzenia takich projektów, pokażemy światowe standardy, nauczymy identyfikować potrzeby w zakresie cyfryzacji i projektować nieszablonowe rozwiązania.

bg-triangle03

Uczenie przez działanie

W każdym semestrze zrealizujesz projekt na zlecenie firmy zewnętrznej. Zaczniesz od projektu społecznego, poprzez projekt kreatywny, digitalowy, aż po start-up i złożone przedsięwzięcie o charakterze konsultingowym. Pod okiem praktyków przygotujesz gotowe do wdrożenia rozwiązania, stanowiące realną wartość dla organizacji współpracujących z uczelnią.

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczosci, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Jacek Santorski

Psycholog, od lat zajmuje się przywództwem w biznesie. Jego wykształcenie w powiązaniu z bogatym doświadczeniem w doradzaniu największym przedsiębiorcom w Polsce zaowocowało wypracowaniem niezwykle efektywnej metody kształcenia menedżerów – autorskiego programu, który wykorzystuje praktyczne zastosowanie psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera.

Zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. W XXI wieku trzeba konkurować relacjami i innowacjami, odpowiadać na ciągłe zmiany, utrzymywać morale zespołu. Odeszliśmy od klasycznego „zarządzania zmianą” do „zarządzania i przywództwa w zmianie”.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: psychologia

Przedsiębiorstwo to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio sześciu projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt społeczny

Studenci zmierzą się z istotnym lokalnym problemem społecznym. Przeprowadzą mikro badania i dokonają diagnozy. Zaproponują rozwiązanie i zobaczą, jak zostanie ono przyjęte przez społeczność, której poblem dotyczył. W tym projekcie będą uczyli się efektywnej pracy zespołowej.

Przykładowe moduły

 • Człowiek wśród ludzi - komunikacja
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie projektami

Semestr 2

Semestr 2

Projekt kreatywny

Agencje kreatywne zaproszą studentów do superwizowanej kilkumiesięcznej pracy nad rzeczywistymi problemami, z którymi aktualnie się borykają. Projekt ma rozwijać umiejętności innowacyjnego myślenia przy jednoczesnym zbieraniu korygujących informacji zwrotnych i opisywaniu całego procesu. Projekt odwołuje się do doświadczenia życiowego, a czasami zawodowego, studentów oraz umiejętności wspólnej pracy z semestru pierwszego.

Przykładowe moduły

 • Gospodarowanie i zarządzanie relacyjne – Firma Idea
 • Narzędzia myślenia
 • Badania dla biznesu

Semestr 3

Semestr 3

Projekt innowacyjny

Studenci dokonają diagnozy potrzeb danej organizacji w zakresie istotnych usprawnień, a nastepnie omówią zagadnienie z przedstawicielami organizacji. Będą pracowali nad innowacyjnym rozwiązaniem zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez klienta. Zaproponują, opiszą i wycenią rozwiązanie w kontekście istniejących podobnych rozwiązań oraz przedstawią i obronią je przed zamawiającym. Odbiorcy projektów będą oceniać ich innowacyjność, użyteczność oraz szanse na wdrożenie.

Przykładowe moduły

 • Od design thinking do wdrożenia
 • Zmiany i innowacje
 • Akademia Psychologii Przywództwa cz.I

Semestr 4

Semestr 4

Projekt cyfrowy

To poszukiwanie i zaproponowanie cyfrowego usprawnienia organizacji. Studenci będą proszeni np. o zaproponowanie wprowadzenia e-learningowego wspomagania tradycyjnego uczenia na uczelni. Będą mieć zadanie przygotować opis sytuacji wyjściowej organizacji w kontekście potrzeby digitalizacyjnej, przywołać istniejące światowe standardy, zaproponować plan działania, wskazać wskaźniki powodzenia wdrożenia, napisać raport i obronić go przed przedstawicielami instytucji, dla której będą pracowali.

Przykładowe moduły

 • Człowiek wobec technologii
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Akademia Psychologii Przywództwa cz.II

Semestr 5

Semestr 5

Projekt międzynarodowy

Projekt ma pomóc w rozwinięciu umiejętności pracy i współpracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo oraz w taak zwanych virtual teams, gdzie trzeba efektywnie współpracować bez fizycznego kontaktu z partnerami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Studenci będą realizowali projekt z obcokrajowcami z polskich centrów usług wspólnych nad rzeczywistymi zagadnieniami usprawniającymi ich pracę.

Przykładowe moduły

 • Modelowanie kultury organizacyjnej
 • Międzykulturowość organizacji
 • Analityka biznesowa i zarządzanie operacyjne

Semestr 6

Semestr 6

Start-up

Projekt ten będzie zwieńczeniem wszystkich dotychczasowych działań. Przy wsparciu tutorów akademickich i biznesowych studenci będą mieli za zadanie zaproponować nowe przedsięwzięcie biznesowe: zdecydować się na realizację nowatorskiego pomysłu (po przeprowadzeniu stosownych badań rynkowych), napisać biznes plan, zaproponować źródła finansowania, ocenić wymagania prawne i wartości przedsięwzięcia w rozumieniu Firmy–Idei, sporządzić raport i obronić pomysł przed osobami reprezentującymi venture capital lub inne organizacje finansujące tego typu przedsięwzięcia.

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie strategiczne
 • Etyka w biznesie
 • Mentoring and coaching – narzędzia pracy menedżera

Akademia Przywództwa

Na 3 i 4 semestrze studenci realizują 120-godzinny kurs Akademii Przywództwa Jacka Santorskiego. Jak efektywnie zarządzać sobą i kształtować osobowość lidera, jak prowadzić dobre spotkania i konstruktywną komunikację, na czym polega wszechstronne przywództwo – autorski program pokazuje praktyczne zastosowanie psychologii w biznesie i rozwoju własnym lidera. Zajęcia są realizowane w ramach czesnego.

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo.
Dostępne są dwa modele studiowana:

1) od poniedziałku do środy w systemie cotygodniowym

lub 

2) od soboty do poniedziałku w systemie weekendowym
(zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca)
,
dodatkowo w modelu weekendowym po piątym semestrze 4-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Kadra naukowo-dydaktyczna

...

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
I stopnia, II stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1160 zł
2 raty 5720 zł
1 rata 11000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Slider