logo uswps nazwa 3

Studia

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie

 • studia I stopnia, 6 semestrów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny (sobota-niedziela)
 • kierunek: Zarządzanie i przywództwo

Weź udział:

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia i wymaga od menedżerów dużej elastyczności, a także zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, bazowanie na statystycznych modelach funkcjonowania gospodarki i niedocenianie roli psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy. Dlatego na Uniwersytecie SWPS stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny program studiów.

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym elementem determinującym efektywność lidera. Lider przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja, w tym biznesowa, powinna być zaangażowana społecznie i działać, odwołujac się do wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Mówimy, jak to działa. Wyjaśniamy, na czym polega nowatorskie podejście do prowadzenia biznesu opartego na wartościach.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnych korzyściach. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Pokazujemy ten model zarządzania, odwołując się do koncepcji Firmy Idei prof. Jerzego Hausnera.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Skuteczne zarządzanie innymi wymaga umiejętnego zarządzania sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z psychologii pozwala także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, daje narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu staje się faktem

Świat podlega transformacji cyfrowej. Organizacje wdrażają cyfrowe innowacje, które umożliwią rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnymi, często rozproszonymi zespołami. Pokazujemy, jak prowadzić takie projekty, uczymy identyfikowania potrzeb i wyzwań świata cyfrowego i projektowania nieszablonowych rozwiązań.

bg-triangle03

Przewodzenia zmianom można się nauczyć

Potrzebujemy liderów zmian – ludzi zaangażowanych, którzy potrafią zidentyfikować problem, zaproponować rozwiązanie i wprowadzić je w życie, działając zespołowo. Wierzymy, że przewodzenie zmianom jest trampoliną do osiągnięcia sukcesu oraz życiowej i zawodowej satysfakcji. Zgodnie z hasłem „wymyśl – uwierz – działaj” rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Posiadamy certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację ASHOKA.

Dlaczego nasze podejście jest lepsze od innych?

Spotkania z liderami

W ramach studiów nasi studenci uczestniczą w kilku spotkaniach inspiracyjnych z wybranymi liderami renomowanych organizacji, dzięki czemu mogą czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. To osoby, które dostrzegły potrzebę zmiany i dzięki swojej odwadze, determinacji i umiejętności współdziałania wprowadzili ją w życie. Wśród liderów, z którymi współpracujemy są między innymi:

Piotr Voelkel

Biznesmen, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Jerzy Hausner

Ekonomista, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, były wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej, współtwórca koncepcji Firma–Idea

Dominika Bettman

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o., prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aktywnie działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywizacji kobiet

Piotr Czarnecki

Lider biznesowy z 30-letnim doświadczeniem menedżerskim, przedsiębiorca, prezes zarządu (CEO) Raiffeisen Bank Polska S.A., certyfikowany mentor (EMCC)

Active learning – uczenie przez działanie

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Nazywamy siebie prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji. Przykładowo, ucząc się zarządzania strategicznego, studenci nie ograniczają się do wysłuchania wykładu – analizują strategię wybranej przez siebie firmy, oceniają jej silne i słabe strony, opracowują propozycje zmian.

Projekty z partnerami biznesowymi

Studenci kończą studia z portfolio projektów przygotowywanych zespołowo pod okiem opiekunów akademickiego i biznesowego. To nie tylko akademickie ćwiczenia, lecz także konkretne zlecenia przygotowywane przez współpracujące z nami organizacje. Zespoły projektowe są oceniane i otrzymują informację zwrotną o jakości proponowanych rozwiązań.

Semestr 2

Semestr 2

Projekt społeczny

Studenci mierzą się z istotnym problemem natury społecznej. Przeprowadzają mikro badania i dokonują diagnozy sytuacji. Proponują rozwiązanie i obserwują, jak jest ono przyjmowane przez społeczność, której problem dotyczy. Studenci uczą się efektywnej pracy zespołowej.

Semestr 3

Semestr 3

Projekt międzykulturowy

Podczas pracy nad projektem studenci poszerzają wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołów i organizacji cechujących się wysokim poziomem zróżnicowania kulturowego. Analizują specyfikę pracy i współpracy w zespołach wirtualnych, których członkowie realizują swoje cele bez względu na odległość, różnice czasowe oraz kulturowe.

Semestr 4

Semestr 4

Projekt kreatywny

Studenci są zapraszani do superwizowanej pracy nad wyzwaniami z branży kreatywnej. Projekt rozwija umiejętność twórczego myślenia oraz przyjmowania i zastosowania korygujących informacji zwrotnych. Studenci wykorzystują doświadczenie życiowe i zawodowe oraz umiejętności współpracy nabyte we wcześniejszych projektach.

Semestr 5

Semestr 5

Projekt cyfrowej innowacji

Studenci identyfikują niszę rynkową, opracowują wizję cyfrowej innowacji, diagnozują zapotrzebowanie na nią – wszystko to w oparciu o założenia zdefiniowane przy współpracy z partnerem kierunku. Studenci oceniają szanse, zagrożenia i ryzyka proponowanego rozwiązania oraz szacują korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem w rynkowych realiach.

Semestr 6

Semestr 6

Projekt usprawniania organizacji

Studenci zapoznają się ze specyfiką danej organizacji i dokonują diagnozy punktów krytycznych dotyczących wskazanych aspektów jej funkcjonowania. Następnie analizują dobre praktyki stosowane na świecie w tym zakresie i opracowują rekomendacje usprawnień, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie ich do możliwości danej organizacji.

Napęd zmiany

Skuteczny lider zaczyna od zmiany osobistej. Żeby to zrobić, musi umieć rozpoznać własny potencjał i wiedzieć, jak go rozwijać. Wszystko po to, aby mieć zasoby, z których może czerpać siłę i motywację niezbędne do zarządzania grupą, budowania wzajemnego wsparcia w zespołach, kształtowania kultury organizacji, zarażania innych odwagą i ideami.

napęd zmiany osobistej

Studenci zaczynają od zasad psychologii zmiany i rozwoju. Poznają mechanizmy własnego rozwoju i skutecznego przechodzenia przez proces zmiany oraz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami.

napęd i energia zespołów

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii procesów grupowych. Uczą się stosować narzędzia wpływające na skuteczność działania w organizacjach. Poznają mechanizmy budowania motywacji w grupach, zasady współpracy, networkingu, wywierania wpływu oraz podstawy negocjacji.

Znajomość psychologii

Każda organizacja to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Praktyczna wiedza z zarządzania

Kształcimy studentów tak, aby myśleli przedsiębiorczo, byli nastawieni na współpracę i rozwój oraz posiadali praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania. W naszym programie nie ma przypadkowych przedmiotów. Studenci uczą się tylko i aż tego, co kluczowe z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania w roli menedżera lub przywódcy.

Partnerzy kierunku

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Certyfikat dla kierunku

....

logo j2cc all page 001

Prowadzący zajęcia na studiach I oraz II stopnia

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Czesne
rok akademicki 2019/20 (2 semestry)
studia niestacjonarne
10 rat po 1000 zł
2 raty po 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.
Slider