logo uswps nazwa 3

Studia

Dowiedz się jak zastosowanie języka angielskiego w dziedzinach takich, jak komunikacja w globalnym biznesie, TEFL oraz translatoryka otworzy Ci drogę do nowych możliwości w karierze zawodowej.

dr hab. Piotr Skurowski, profesor Uniwersytetu SWPS, filolog, kulturoznawca

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Filologia angielska

  • studia II stopnia
  • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

To studia dla osób, które chcą udoskonalić znajomość języka angielskiego oraz pogłębić specjalistyczną wiedzę z dziedziny językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz kultur krajów angielskiego obszaru językowego. Intensywnej nauce języka sprzyjają: przewaga zajęć praktycznych, dostęp do najnowszych technologii oraz wielokulturowe środowisko. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną polską kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wykładowców z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady.

Adresaci studiów

Studia dla pasjonatów języka angielskiego, którzy chcą odkrywać zarówno tajniki języka, jak i bogactwo kultury obszaru anglojęzycznego. To atrakcyjny kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych na jego różnorodność, dążących do zrozumienia go poprzez zdobywanie gruntownej wiedzy. Gotowych do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku. To dobry wybór nie tylko dla osób z dyplomem licencjata filologii angielskiej, lecz także absolwentów innych kierunków, aktywnych zawodowo, którzy chcą poszerzyć kompetencje językowe.

Wymagania językowe: angielski na poziomie C1 lub wyższym (według standardów europejskich CEFR), potwierdzonym stosownymi dokumentami.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, działach PR i marketingu, agencjach reklamowych, domach mediowych, mediach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, rozrywce, przy produkcji telewizyjnej i filmowej, w turystyce i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Często zakładają własne firmy tłumaczeniowe. Niektórzy kontynuują karierę akademicką.

Spotkajmy się

7 kwietnia 2020 r.
Studia na Uniwersytecie SWPS
sprawdź szczegóły »

 

od 15 do 30 kwietnia 2020 r.
Drzwi Otwarte Online
sprawdź szczegóły »

Atuty

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2019 r. Uniwersytet SWPS jest najlepszą niepubliczną uczelnią w Polsce prowadzącą studia filologiczne.

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Studenci korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: kabiny do tłumaczeń konferencyjnych, tablice interaktywne i programy CAT.

Studia w międzynarodowym środowisku

Codzienny kontakt z gronem native speakerów i studentów z zagranicy, którzy stanowią blisko jedną trzecią studentów stacjonarnej filologii angielskiej pozwala polskim studentom doskonalić praktyczne kompetencje językowe.

Specjalizacje

Teaching English as a Foreign Language
– specjalizacja nauczycielska

Program specjalizacji umożliwia wszechstronne zdobycie lub podniesienie kwalifikacji nauczyciela języka angielskiego. Jest szczególnie ukierunkowany na specyfikę wymogów nowoczesnego szkolnictwa. Oferujemy moduły nastawione na wykorzystywanie w nauczaniu nowoczesnych technologii. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na nauczycieli języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – oprócz kursów metodycznych przygotowujących do pracy w szkołach średnich oraz w firmach – oferujemy także kursy ukierunkowane na wyspecjalizowanie się w nauczaniu najmłodszych.

Dostępna tylko w trybie niestacjonarnym.

Communication in Business
– komunikacja w biznesie

Studenci zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania, komunikacji i marketingu, psychologii relacji międzyludzkich i wywierania wpływu. Podczas intensywnych warsztatów ćwiczą praktyczne umiejętności komunikacji z klientami i partnerami gospodarczymi z różnych krajów i kultur, prezentacji, wystąpień publicznych, pracy w zespole oraz pisania na potrzeby środowiska biznesowego. Część zajęć jest prowadzona przez praktyków zarządzania oraz menedżerów. Ważną częścią kształcenia są wizyty w organizacjach biznesowych, spotkania ze specjalistami z rynku pracy, konsultacje i wywiady z ekspertami z branży.

Dostępna w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Translation Studies
– specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci uczestniczą w intensywnych warsztatach z przekładu tekstów specjalistycznych, medialnych i literackich z języka polskiego na angielski i na odwrót. Poznają profesjonalne strategie i techniki tłumaczeniowe. Pogłębiają wrażliwość językową i kulturową. Dowiadują się, jak korzystać z nowoczesnych narzędzi tłumaczeniowych wspomagających proces przekładu. Współpracują z doświadczonymi tłumaczami, od których uczą się efektywnej organizacji pracy i dobrych nawyków zawodowych, tworzenia wartościowego warsztatu, pozyskiwania informacji z wszelkich dostępnych źródeł oraz oceny ich przydatności w konkretnych przypadkach.

Dostępna w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Information and Communication Technology in ELT
– specjalizacja nauczycielska

Oprócz cyklu modułów kształcących podstawowe kompetencje niezbędne w pracy nowoczesnego nauczyciela, program specjalizacji zawiera poszerzony komponent poświęcony zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych w przygotowaniu i wykorzystaniu programów oraz materiałów dydaktycznych, jak również codziennej pracy w klasie. Program oferuje kursy przygotowujące do pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela języka angielskiego.

Dostępna tylko w trybie stacjonarnym.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

  1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
    (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
  2. Skompletuj następujące dokumenty:
    • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
    • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
    • ankietę osobową
    • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
    • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
    Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
  4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
    Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
    Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
  5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
    Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 840 zł
2 raty 4135 zł
1 rata 7950 zł
Cena dla osób spoza UE
studia stacjonarne
10 rat 310 EUR
2 raty 1510 EUR
1 rata 2900 EUR

Biuro Rekrutacji w Warszawie

  • 22 517 96 11, 22 517 96 35
  • rekrutacja@swps.edu.pl
  • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

  • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

  • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
  • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
  • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

  • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.