logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie

 • studia II stopnia, 4 semestry
 • forma niestacjonarna (sobota-niedziela)
 • kierunek: Zarządzanie i przywództwo
 • Rekrutacja trwa

Piotr Voelkelprzedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, pełni funkcję założyciela Uniwersytetu SWPS

Współczesny świat szybko zmieniających się technologii, globalizacji, hiper-konkurencji, kryzysów gospodarczych oraz masowości dostępu do informacji i mediów społecznościowych wymaga od menedżerów i liderów dużej elastyczności, a także zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

Dominujący w Polsce tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania nie odpowiada na te wyzwania. Dlatego na Uniwersytecie SWPS stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny program studiów oparty na sześciu filarach.

Nowy paradygmat zarządzania

01 Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia ostatnich kilkunastu lat pokazują, jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym elementem determinującym efektywność lidera. Lider przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

02 Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja, w tym biznesowa, powinna być zaangażowana społecznie i działać, odwołując się do wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Mówimy, jak to działa. Wyjaśniamy, na czym polega nowatorskie podejście do prowadzenia biznesu opartego na wartościach.

03 Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnych korzyściach. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Pokazujemy ten model zarządzania, odwołując się do koncepcji Firmy Idei prof. Jerzego Hausnera.

04 Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Skuteczne zarządzanie innymi wymaga umiejętnego zarządzania sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z psychologii pozwala także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, daje narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

05 Cyfrowa transformacja biznesu staje się faktem

Świat podlega transformacji cyfrowej. Organizacje wdrażają cyfrowe innowacje, które umożliwiają rozwój, usprawniają pracę i poszerzają spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnymi, często rozproszonymi zespołami. Pokazujemy, jak prowadzić takie projekty, uczymy identyfikowania potrzeb i wyzwań świata cyfrowego i projektowania nieszablonowych rozwiązań.

06 Przewodzenia zmianom można się nauczyć

Potrzebujemy liderów zmian – ludzi zaangażowanych, którzy potrafią zidentyfikować problem, zaproponować rozwiązanie i wprowadzić je w życie, działając zespołowo. Wierzymy, że przewodzenie zmianom jest trampoliną do osiągnięcia sukcesu oraz życiowej i zawodowej satysfakcji. Zgodnie z hasłem „wymyśl – uwierz – działaj” rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Posiadamy certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację ASHOKA.

Jak uczymy?

01Praktyczna wiedza
z zarządzania

 

Kształcimy studentów tak, aby myśleli przedsiębiorczo, byli nastawieni na współpracę i rozwój oraz posiadali praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania. W naszym programie nie ma przypadkowych przedmiotów. Studenci uczą się tylko i aż tego, co kluczowe z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania w roli menedżera lub przywódcy.

02Znajomość psychologii

 

Każda organizacja to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

03Active learning
uczenie przez działanie

 

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Nazywamy siebie prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji. Przykładowo, ucząc się zarządzania strategicznego, studenci nie ograniczają się do wysłuchania wykładu – analizują strategię wybranej przez siebie firmy, oceniają jej silne i słabe strony, opracowują propozycje zmian.

04Indywidualny tutoring
przez całe studia

 

Celem tutoringu jest wsparcie studenta w kształtowaniu ścieżki studiów, doradzanie i inspirowanie w trudnych wyborach, omówienie wyników diagnozy dokonywanej w ramach „Drogi lidera” oraz doświadczeń nabywanych w kolejnych etapach studiowania. Praca z tutorem pozwala studentom lepiej zaplanować obszary aktywności i świadomiej realizować swoje cele. Tutoring ma w pełni dobrowolny charakter – to student decyduje, czy i w jakim zakresie chce skorzystać z tej formy wsparcia.

Program do pobrania

Spotkania z liderami

Jesteśmy głęboko przekonani, że czerpanie wiedzy od praktyków, którzy zdobyli doświadczenie i odnieśli sukces w biznesie, jest kluczowym elementem edukacji młodych menedżerów. Dlatego na studiach weźmiesz udział w kilku spotkaniach inspiracyjnych, podczas których wybrani liderzy renomowanych organizacji dzielą się najnowszymi ideami biznesowymi oraz wypracowanymi dobrymi praktykami. Wśród liderów, z którymi współpracujemy są między innymi:

voelkel
Piotr Voelkel

Biznesmen, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

voelkel
Jerzy Hausner

Ekonomista, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, były wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej, współtwórca koncepcji Firma–Idea

voelkel
Dominika Bettman

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o., prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aktywnie działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywizacji kobiet

voelkel
Piotr Czarnecki

Lider biznesowy z 30-letnim doświadczeniem menedżerskim, przedsiębiorca, prezes zarządu (CEO) Raiffeisen Bank Polska S.A., certyfikowany mentor (EMCC)

powalacz
Przemysław Powalacz

Prezes zarządu Geberit Polska, członek kilku rad nadzorczych, wolontariusz w projektach społecznych, mentor w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania

malicki
Tomasz Malicki

Prezes Zarządu Gino Rossi S.A., menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarach rozwoju, zarządzania zmianą oraz integracji biznesu

dziwok
Piotr Dziwok

Prezes zarządu Shell Polska Sp. z o.o., dyrektor generalny Contracting and Procurement Operations Delivery Centre

rozwadowski
Jacek Rozwadowski

Prezes zarządu i dyrektor zarządzający Centrum Medycznego Enel-Med. S.A

ocksen
Jens Ocksen

CEO Volkswagen Poznań

gorski
Janusz Górski

Były wieloletni prezes Spedpolu oraz DB Schenker Polska, ex-CEO Klastra Europa Północna i Wschodnia w DB Schenker

dziewguc
Magdalena Dziewguć

Head of Google for Work CEE, członek Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii

szuldrzynski
Krzysztof Szułdrzyński

Partner zarządzający działem audytu w PwC w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Współtwórca Forum Rad Nadzorczych, członek komitetu konsultacyjnego GPW ds. dobrych praktyk

schmidt
Przemysław Schmidt

Bankier inwestycyjny i radca prawny, członek zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o., Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

siwinski
Jacek Siwiński

Prezes VELUX Polska

baranski
Marcin Barański

Dyrektor generalny i członek zarządu Grupy Kapitałowej VOX

lukasiak
Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ekspert w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu

srednicka
Joanna Średnicka

Dyrektor ds. R&D w Pracowni Gier Szkoleniowych

wolski
Mirosław Wolski

Prezes zarządu Schattdecor Sp. z o.o.

boni
Michał Boni

Minister w wielu rządach, w tym pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister ds. cyfryzacji, twórca Raportu Polska 2030, poseł do Parlamentu Europejskiego

dzik
Zofia Dzik

Innowatorka, inwestorka, C-level menedżerka, pionierka rynku direct w CEE, fundatorka Instytutu Humanites, autorka Modelu Spójnego Przywództwa™, członek szeregu rad nadzorczych

Agnieszka Gajewska_Zarządzanie_Uniwersytet SWPS
Agnieszka Gajewska

Liderka zespołu ds. projektów inwestycyjnych i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC

Zobacz pozostałych liderów

Projekty z partnerami biznesowymi

Skończysz studia z portfolio projektów przygotowywanych zespołowo pod okiem opiekunów akademickich i biznesowych. To nie tylko akademickie ćwiczenia, lecz także konkretne zlecenia przygotowywane przez współpracujące z nami organizacje.

Semestr 1

Metodologia

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu metodologii badań, pogłębioną w zakresie wybranych metod i narzędzi badawczych, analitycznych i diagnostycznych, aby poznać i zrozumieć możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu w zmiennym otoczeniu. Poznają również metody i standardy zarządzania projektami, uwzględniając kontekst kulturowy, komunikację i dynamikę relacji międzyludzkich.

Semestr 2

Projekt zmiany społecznej

Studenci mierzą się z istotnym problemem społecznym. Przeprowadzają rozpoznanie sytuacji i dokonują diagnozy. Proponują rozwiązania i patrzą, jak zostaną one przyjęte przez społeczność, której dotyczy dany problem. Uczą się nawiązywania relacji, pracy projektowej oraz efektywnej współpracy w zespołach.

Semestr 3

Projekt konsultingowy

Studenci poznają zasady i specyfikę pracy doradców biznesowych. Zadanie polega na przeprowadzeniu diagnozy konkretnej sytuacji i zaproponowaniu rozwiązań dla różnych wyzwań biznesowych, takich jak: strategia rynkowa, optymalizacja procesów, zarządzanie talentami czy transformacja cyfrowa.

Zakończenie studiów

portfolio projektów

Droga lidera

Podstawą rozwoju kompetencji przywódczych jest wysoka samoświadomość, dlatego nasi studenci zaczynają od spojrzenia w głąb siebie, określenia swoich mocnych stron, naturalnych predyspozycji i zachowań. Następnie pracują nad coraz szerszymi relacjami z innymi. Dowiadują się, co wpływa na skuteczność działań lidera, i rozwijają optymalne style komunikacyjne oraz style przewodzenia.

Kompetencje
„JA”

Podczas pierwszego semestru przeprowadzamy diagnozę Twoich kompetencji, na podstawie której opracowujemy plan dalszej pracy. Na początku będziesz skupiony na rozwoju osobistym oraz na doskonaleniu umiejętności zarządzania sobą.

ja inni icon

Kompetencje
„JA – INNI”

Na warsztatach poświęconych rozwojowi kompetencji w obszarze „ja-inni” dowiesz się, jak budować świadome relacje oraz jak zapewnić współpracownikom skuteczne formy rozwoju dostosowane do ich potrzeb.

ja organizacja

Kompetencje
„JA – ORGANIZACJA”

Następnie poznasz mechanizmy psychologiczne, które pomagają budować efektywny zespół i sprawnie nim zarządzać. Dowiesz się, jak radzić sobie ze zmianą organizacyjną oraz trudnymi i nietypowymi sytuacjami.

ja kariera

Kompetencje
„JA – MOJA KARIERA”

Pod koniec dwuletniego programu następuje podsumowanie umiejętności przywódczych i menedżerskich zdobytych przez Ciebie w ramach „Drogi Lidera”, a także opracowanie indywidualnego planu przyszłej kariery.

Dwie ścieżki rozwoju

Twoja przyszłość jest w Twoich rękach. Sam zdecydujesz o kierunku swojego rozwoju. W zależności od obszaru zainteresowań i planów zawodowych na drugim roku studiów wybierzesz jedną z dwóch ścieżek.

Menedżer

Ścieżka dla osób, które w przyszłości chcą pracować na stanowiskach kierowniczych w średnich i dużych organizacjach.

 • Analityka wielkich danych
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Fuzje, przejęcia, partnerstwa
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie procesowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
sciezki pamperek

Przedsiębiorca

Ścieżka dla osób, które wiążą swoją karierę przede wszystkim z założeniem i/lub prowadzeniem własnej organizacji.

 • Design thinking
 • Zakładanie i likwidowanie organizacji
 • Innowacyjność i innowacje
 • Inwestowanie
 • Transformacja cyfrowa
 • Zarządzanie produktem
 • Planowanie podatkowe

Partnerzy kierunku

pwc szkola liderow open eyes unilever ipma senfino microstrategy forum VOXpracownia gierspkliderzy pro bonobigramveluxenactusAIPshellpcpmpchrbyouth business polandhumanites
Zobacz pozostałych partnerów
forum

Certyfikat dla kierunku

Zgodnie z hasłami „wymyśl – uwierz – działaj” rozwiniemy w Tobie poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości. Nauczymy Cię wychodzenia ze strefy komfortu i odważnego działania w biznesie. Posiadamy certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację Ashoka.

Prowadzący zajęcia na studiach I oraz II stopnia

Slider

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skany wymaganych dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • dyplom oraz suplement do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu kartę przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by ten poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym, pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, w przypadku braku suplementu – oryginał karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów do Biura rekrutacji
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Warunki przyjęcia

 • absolwenci zarządzania i przywództwa I stopnia – wstęp wolny.
 • absolwenci kierunków studiów w ramach preferowanych dyscyplin – wstęp wolny.
 • absolwenci spoza preferowanych dyscyplin – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)
 • Terminy egzaminu kwalifikacyjnego:
  15 lipca 2021

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 1070 zł
2 raty 5255 zł
1 rata 10100 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".