logo uswps nazwa 3

Studia

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie i przywództwo

Weź udział:

6 grudnia 2018 r. - Spotkanie online dla kandydatów
- sprawdź szczegóły »

Strefa Zarządzania
przejdź do kanału na YT »

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja, czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia biznesowego i wymaga od menedżerów ogromnej elastyczności, zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, zapatrzenie w statystyczne modele funkcjonowania gospodarki i niedocenianie psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

W Uniwersytecie SWPS postanowiliśmy zaradzić tym narastającym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania, tworząc nowoczesny i urealniony program studiów opartych na kilku podstawowych założeniach:

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia szczególnie ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym (obok twardych narzędzi ekonomicznych i statystycznych) elementem determinującym efektywność menedżera. Menadżer przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja biznesowa powinna być zaangażowana społecznie i działać w oparciu o wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Powiemy Ci, jak to działa. Wyjaśnimy, na czym polega koncepcja Firmy-Idei – nowatorskiego podejscia do prowadzenia biznesu.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnej korzyści. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Specjaliści współpracujący z naszą uczelnią pokażą Ci ten model zarządzania.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Aby skutecznie zarządzać innymi, trzeba przede wszystkim umiejętnie zarządzać sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z zakresu psychologii pozwoli także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, da Ci narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu stała się faktem

Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Firmy stają przed koniecznością wdrożenia cyfrowych innowacji, które umożliwią im rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnym zespołem. Przygotujemy Cię do prowadzenia takich projektów, pokażemy światowe standardy, nauczymy identyfikować potrzeby w zakresie cyfryzacji i projektować nieszablonowe rozwiązania.

bg-triangle03

Uczenie przez działanie

W każdym semestrze zrealizujesz projekt na zlecenie firmy zewnętrznej. Zaczniesz od projektu biznesowego o charakterze  rozwojowym,  przez projekt  dotyczący innowacyjności w dobie rewolucji cyfrowej po złożone przedsięwzięcie o charakterze konsultingowym. Pod okiem praktyków przygotujesz gotowe do wdrożenia rozwiązania, stanowiące realną wartość dla organizacji współpracujących z uczelnią.

Dlaczego to podejście ma być lepsze od klasycznego?

Po pierwsze: mentorzy

To przede wszystkim twórcy kierunku, którzy bazując na własnych doświadczeniach, rzetelnej wiedzy i odwadze, dostrzegli potrzebę zmiany.

Piotr Voelkel

Biznesmen, który całe życie zajmuje się zarzadząniem w praktyce – od przemysłu, poprzez sztukę, aż po edukację. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po 30 latach pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości, wielu sukcesach i potknięciach nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Jacek Santorski

Psycholog, od lat zajmuje się przywództwem w biznesie. Jego wykształcenie w powiązaniu z bogatym doświadczeniem w doradzaniu największym przedsiębiorcom w Polsce zaowocowało wypracowaniem niezwykle efektywnej metody kształcenia menedżerów – autorskiego programu, który wykorzystuje praktyczne zastosowanie psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera.

Zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. W XXI wieku trzeba konkurować relacjami i innowacjami, odpowiadać na ciągłe zmiany, utrzymywać morale zespołu. Odeszliśmy od klasycznego „zarządzania zmianą” do „zarządzania i przywództwa w zmianie”.

Jerzy Hausner

Ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej. Współtwórca koncepcji Firma–Idea, która jest nowym spojrzeniem na ekonomię i szeroko pojęty biznes. Akademicka wiedza, ale i realne doświadczenie pozwoliły mu dostrzec i opisać potrzeby zmiany, a także osadzić nowy paradygmat zarządzania w realiach polskiej gospodarki.

Przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją wiarygodność i społeczną przydatność. Z myślenia o maksymalizacji zysku przestawią się na uczciwe traktowanie swoich pracowników, partnerów i klientów. Dopiero w efekcie takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Po drugie: psychologia

Przedsiębiorstwo to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Po trzecie: praktyka

Trzon programu stanowią projekty semestralne realizowane z partnerami biznesowymi. Pozostałe zajęcia są ułożone w taki sposób, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji danego projektu. Co ważne, projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zadania biznesowe, przygotowywane na zlecenie firm zewnętrznych.

Student kończy studia z portfolio trzech projektów (realizowanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego) ocenianych przez przedstawicieli świata biznesu.

Semestr 1

Semestr 1

Projekt biznesowy o charakterze rozwojowym

Studenci będą mieli za zadanie zapoznanie się ze specyfiką wybranej organizacji, dokonanie diagnozy potrzeb rozwojowych zespołu pracowniczego i zaproponowanie ważnych usprawnienień lub potrzebnych rozwiązaniań w tym obszarze, poprzedzone analizą praktyk stosowanych na świecie. Takimi zagadnieniami mogą być: zbudowanie systemu oceny okresowej, wypracowanie polityki zarządzania talentami czy wprowadzanie coachingowego stylu zarządzania. Wyniki diagnozy i przygotowane rozwiązania zostaną przedstawione do oceny reprezentantom działu HR danej organizacji.

Przykładowe moduły

 • Ludzie w organizacji
 • Współczesne modele zarządzania
 • Praca z danymi w organizacjach

Semestr 2

Semestr 2

Innowacyjność w dobie rewolucji cyfrowej

Studenci będą pracować w organizacjach, które potrzebują zmodyfikować lub też stworzyć strategię firmy, czy jej działu, uwzględniającą istotne elementy cyfryzacji organizacji. Częścią projektu będą zajęcia wprowadzające w zasady i sposoby budowania strategii firmy. Przygotowaną strategię, poprzedzoną diagnozą i analizami porównawczymi, studenci będą bronić przed reprezentantami danej firmy.

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie innowacjami
 • Transformacja cyfrowa firm
 • Design management

Semestr 3

Semestr 3

Projekt konsultingowy

Przy okazji tego projektu studenci poznają zasady i metodologię pracy doradczej dla biznesu. Ich zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu diagnozy i zaproponowaniu, pod superwizją, rozwiązań dla rzeczywistych problemów biznesowych, które mogą być bardzo różne, jak na przykład: rozszerzenie rynku sprzedaży produktów czy nowa strategia marketingowa firmy. Projekty te w większości przypadków będą punktem wyjścia do napisania pracy magisterskiej.

Przykładowe moduły

 • Zarządzanie strategiczne
 • Modelowanie przyszłości
 • Style i efektywność przywództwa

Akademia Przywództwa

Studenci realizują 135-godzinny kurs Akademii Przywództwa Jacka Santorskiego. Jak efektywnie zarządzać sobą i kształtować osobowość lidera, jak prowadzić dobre spotkania i konstruktywną komunikację, na czym polega wszechstronne przywództwo – autorski program pokazuje praktyczne zastosowanie psychologii w biznesie i rozwoju własnym lidera. 

Dogodna organizacja zajęć

Zajęcia organizujemy w taki sposób, aby umożliwić studiowanie osobom aktywnym zawodowo. Studia odbywają się od soboty do poniedziałku w systemie weekendowym (zajęcia w sobotę i niedzielę oraz w jeden poniedziałek miesiąca), dodatkowo w modelu weekendowym po pierwszym semestrze 3-dniowy zjazd w tygodniu poświęcony wizytom studyjnym.

Partner strategiczny kierunku

partnerzy semestrow zip

Współtwórcy kierunku

oees2values2

Partnerzy kierunku:

ipmasenfino

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu dokumentów wraz z Personal Statement, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisane na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. (W przypadku braku certyfikatu, znajomość języka angielskiego weryfikowana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej - zob. pkt. 4.)
 3. Dostarcz do Biura Rekrutacji:
  • komplet dokumentów (zob. pkt 2)
  • Personal Statement*

   *Personal Statement jest formą autoprezentacji, postacią listu motywacyjnego z elementami życiorysu. Napisz w nim, kim jesteś, opisz swoje doświadczenie, osiągnięcia w zakresie zarządzania zespołem, organizowania różnych przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to, co przekona nas, że wybrany kierunek studiów jest dla Ciebie właściwy.

   UWAGA: Niezależnie od tego, czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej na studia, podczas której zaprezentujesz swój potencjał.
  • Rozmowa wstępna pozwoli Ci osobiście przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje oraz potencjał w kontekście idei studiów. Część rozmowy może być prowadzona w języku angielskim. Kilka dni przed terminem rozmowy skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia obecności i ustalenia godziny spotkania. Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest złożenie kompletu dokumentów oraz Personal Statement.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia:
  • Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Rekrutacja zakończona!

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.

Czesne
rok akademicki 2018/19 (2 semestry)
studia stacjonarne
10 rat 1484 zł
2 raty 7315 zł
1 rata 14000 zł
rok akademicki 2019/20 (1 semestr)
studia stacjonarne
5 rat 1484 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider