logo uswps nazwa 3

Studia

Przemyśleć. Zaprojektować. Zrealizować. Media, które będą kształtować rzeczywistość. Marki, które dostarczą dobrych emocji. Relacje, które otworzą przestrzeń samorealizacji.

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, medioznawca

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

Kreowanie mediów
specjalność na kierunku Komunikacja i media

 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny
 • Limit miejsc na studia niestacjonarne wyczerpany. Obowiązują zapisy na listę rezerwową.

Opis kierunku

Studia kształcą w zakresie zarządzania komunikacją, diagnostyki, strategii i kreacji marki, w obszarach brandingu, reklamy i public relations. Program składa się głównie z warsztatów prowadzonych przez praktyków z sektorów creative industries. Studenci poznają sposoby zarządzania potencjałem wizerunkowym oraz zasady planowania i realizowania strategii komunikacyjnych (branding, public relations, reklama). Uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Zajmują się nie tylko kreowaniem zawartości mediów (kontentu), lecz także projektowaniem kanałów medialnych: blogów, stron internetowych, systemów komunikacji wewnętrznej w firmach i urzędach oraz audiowizualnych mediów komunikacji wizerunkowej – reklam, filmów, stron internetowych, profili w mediach społecznościowych..

Pracujemy w zespole wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków łączących karierę akademicką z doświadczeniem praktycznym. Współpracujemy ze stałą grupą praktyków z rynku, którzy nie tylko posiadają ogromne doświadczenie w branży, ale także potrafią dzielić się swoją wiedzą, inspirować i wspierać praktyczną realizację studenckich pomysłów. Podążamy za indywidualnymi zainteresowaniami i wspieramy predyspozycje naszych studentów. Pracujemy w partnerskiej i kreatywnej atmosferze.

Jesteśmy zawsze na bieżąco – program studiów podlega regularnym modyfikacjom z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniach i zarządzaniu komunikacją wizerunkową. Poprzez rozbudowaną ofertę przedmiotów opcyjnych, dajemy możliwość rozwoju zarówno tym, którzy mieli już do czynienia z brandingiem czy public relations, jak i tym, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach, uzupełniając tym samym swoje wcześniejsze wykształcenie.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które strategicznie zarządzają swoją karierą i dążą do zawodowego usamodzielnienia się – na studiach udoskonalą kompetencje biznesowe, takie jak: zarządzanie projektami, myślenie kreatywne czy prowadzenie współpracy biznesowej. Studia zainteresują tych,, którzy planują przyszłość zawodową w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki – w sektorze creative industries.

Zapraszamy absolwentów kierunków związanych z komunikacją, którzy mają potrzebę profesjonalizacji swoich kompetencji pod kątem potrzeb rynku pracy, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie badań i analizy komunikacji marki, kreowania wizerunku i zarządzania komunikacją marki (zwłaszcza brandingu i public relations), a także projektowania graficznego, kreowania obrazu i dźwięku oraz zastosowania technologii multimedialnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: agencjach brandingowych, reklamowych, interaktywnych i PR, studiach projektowych i graficznych; grupach producenckich (filmowych i reklamowych), urzędach i instytucjach sektora publicznego, trzeciego sektora, wyspecjalizowanych firmach doradczych zajmujących się nawiązywaniem i optymalizowaniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mediach (tradycyjnych i elektronicznych), mediach skonwergowanych (tzw. nowych mediach) jako zarządzający treścią, projektujący kampanie komunikacyjne, wdrażający projekty typu social networking, szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym i kreatywnym.

Współpraca

Studia realizowane są we współpracy dydaktycznej z LemonSky J. Walter Thompson Group, Semiotic Solutions, Publicon i Right Hello.

logotypy kreownie mediow

Spotkajmy się

Drzwi Otwarte Online - ABC Kandydata
(8 września)
sprawdź szczegóły »

Drzwi Otwarte Online - Studia II stopnia
(9 września)
sprawdź szczegóły »

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Współczesne teorie komunikacji
 • Niestandardowe metody badań
 • Strategia i zarzadzanie
 • Zaawansowana analiza mediów
 • Analityka internetowa
 • Design komunikacji
 • Creative Industries
 • Kreacja – tekst i obraz
 • Zarządzanie komunikacją i social media

Atuty kierunku

Start-up na dobry początek

Studenci rozwijają kompetencje świadomego zarządzania swoją karierą i projektowania własnego biznesu. Pod okiem tutora przygotowują indywidualne projekty gotowe do wdrożenia na rynku po zakończeniu studiów. Partnerskie relacje pozwalają na swobodę twórczą i realizację pomysłów zgodnych z zainteresowaniami studentów przy profesjonalnym wsparciu wykładowców. Zajęcia start-upowe prowadzą między innymi: Bartłomiej Postek (FunMedia), Piotr Zieniewicz (RightHello), Stefan Augustyn, Andrzej Gruszka (Mindprogress), Szymon Janiak (1450 Sp. Zoo).

Projekty specjalnościowe konsultowane z praktykami

Podczas warsztatów studenci intensywnie współpracują z zespołem ekspertów i opracowują projekty gotowe do przyszłej komercjalizacji. Do wyboru mają: content management i storytelling; social media; kampanię brandignową, reklamową lub PR; kampanię społeczną; event; diagnozę komunikacji i rynku; kampanię medialną.

Bliska współpraca z rynkiem Creative Industries

Studia mają profil praktyczny, wszystkie zajęcia teoretyczne wspierają rozwój kompetencji praktycznych i analitycznych, niezbędnych w branży creative industries. Studenci poznają środowisko rynkowe oraz najnowsze trendy w komunikacji medialnej. Mają bezpośredni kontakt z praktykami. Zajęcia o charakterze warsztatowym i projektowym odbywają się w doskonale wyposażonych studiach, pracowniach i laboratoriach badawczych.

Oferujemy unikatowe moduły i zajęcia patronackie we współpracy z podmiotami rynkowymi w takich obszarach, jak: kreatywność (LemonSky), public relations (Publicon), reklama i copywriting (Effectica), social media (BeFrank!), laboratorium dźwięku (Radio Eska), Digital media (Grupa Onet) , laboratorium obrazu (TV Styk), film reklamowy i wizerunkowy (Ikona), webdesgn i web development (Joy Media).

Studia przekazują w sposób uporządkowany specjalistyczną i zaawansowaną wiedzę i kompetencje z obszaru zarządzania wizerunkiem i marką (kompetencje strategiczne). W pierwszym roku studiów studenci zdobywają kompetencje związane z projektowanie strategii, zarządzaniem komunikacją oraz nowoczesnymi metodami badania rynku.

Drugi rok studiów to budowanie konkretnych umiejętności narzędziowych i taktycznych, które pozwalają zrealizować, wypracowane wcześniej w oparciu o badania, założenia strategiczne. Na drugim roku studiów, w ramach zajęć strat-upowych i projektu specjalnościowego, studenci pracują nad swoimi własnymi – zespołowymi i indywidualnymi - projektami.

Wybrane moduły w trakcie studiów:

Współczesne teorie komunikacji

Studenci poznają najnowsze badania i teorie z dziedziny komunikacji oraz możliwości ich zastosowania w praktyce badawczej i analitycznej. Uczą się krytycznie analizować procesy komunikacyjne i medialne. Doskonalą kompetencje związane z projektowaniem i przewidywaniem mechanizmów komunikacji, a także zastosowaniem metodologii badawczych.

Zaawansowana analiza mediów

Studenci poznają najnowsze tendencje w badaniach i teorii mediów. Uczą się dostrzegać i krytycznie analizować zjawiska społeczne i kulturowe związane z ewolucją systemów technologicznych i systemów mediatyzowanego komunikowania. W sposób krytyczny zapoznają się z kodami międzynarodowej kultury popularnej.

Niestandardowe metody badań

Studenci poznają najnowsze specjalistyczne metody i metodologie, stosowane w obszarze zarządzanie komunikacją i wizerunkiem. Koncentrujemy się zwłaszcza na badaniach typu foresight i insight – nowatorskich metodach badawczych, wykorzystywanych w obszarze creative industries. Dodatkowo ćwiczymy, z wykorzystaniem sprzętu i pracowni, badania fokusowe i badania z wykorzystanie eye-trackera.

Strategia i zarządzanie

Studenci poznają podstawowe zasady i metody zarządzania projektem, uczą się stosować je w praktyce, w oparciu o przykładowe analizy, przede wszystkim jednak implementując je w praktyce projektowej. Szczególny nacisk kładziemy na nowoczesne metody z obszaru Design Thinking.

Analityka internetowa

Studenci poznają zaawansowane narzędzia wykorzystywane w marketingu internetowym, ze szczególnym uwzględnienim marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozycjonowania i optymalizacji stron www.  Zyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia kampanii reklamowych online. Powyższe treści zostaną uzupełnione warsztatem pozyskiwania i organizowania informacji (ze szczególnym uwzględnieniem efektywnych strategii wyszukiwania informacji online oraz big data).

Design komunikacji

Studenci uczą się multidyscyplinarnego podejście do projektowania kompleksowego doświadczenia użytkownika usługi/produktu. Doskonalą warsztat i poznają założenia projektowania interfejsów, w pełni responsywnych, użytecznych serwisów internetowych, czy  możliwych do wdrożenia layoutów aplikacji mobilnych.

Kreacja – tekst i obraz

Studenci poznają zaawansowane narzędzia kreatywne służące przygotowywaniu tekstów wizerunkowych (copywriting/storytelling/naming) oraz materiałów audiowizualnych (filmy reklamowe, wideo marketing). Uczą się je stosować w kontekście zaprojektowanych przez siebie w poprzednich semestrach strategiach komunikacji.

Zarządzanie komunikacją i social media

Moduł koncentruje się na współpracy z mediami w kampaniach wizerunkowych, w tym zwłaszcza  na zarządzaniu treścią w social mediach oraz planowaniu kampanii reklamowej w mediach tradycyjnych. Ważnym elementem  modułu jest również zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami ewaluacji i controllingu procesów komunikacyjnych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skany dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by ten poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura.
  zynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Odbierz informację na portalu rekrutacyjnym o kolejnych krokach
  Jeśli na studia na które aplikujesz obowiązuje egzamin, w formularzu rekrutacyjnym otrzymasz możliwość zapisu na odpowiedni termin.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym, pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
  • kserokopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu), w przypadku braku suplementu – kserokopia karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
  Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
 6. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 7. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Warunki przyjęcia

 • absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia – wstęp wolny
 • absolwenci kierunków studiów w ramach preferowanych dyscyplin – wstęp wolny
 • absolwenci spoza preferowanych dyscyplin – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 870 zł
2 raty 4265 zł
1 rata 8200 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
  Czas pracy od 18 sierpnia 2020 r.:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 10.00-16.00
  wtorek: 12.00-18.00

Slider