logo uswps nazwa 3

Wrocław

Kolegium Wydziału złożone jest z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

  • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel

  • studentów Julia Data

Członkowie

  • prof. dr hab. Michael Fleischer
  • dr Mariusz Wszołek
  • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS
  • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS
  • dr Anna Malicka-Ochtera
  • dr Iwona Morozow
  • dr Dorota Płuchowska
  • dr Krzysztof Moszczyński