hr award color

logo uswps nazwa 3

Katowice

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

W KATOWICACH

 

Wydział Zamiejscowy w Katowicach został utworzony w 2010 roku – szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych na Śląsku, oferującym praktyczną ścieżkę kształcenia oraz perspektywy rozwoju naukowego. Wydział prowadzi studia na kierunkach psychologia, psychodietetyka i psychokryminalistyka oraz studia podyplomowe.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
993studentów
226absolwentów
122pracowników dydaktycznych
3projekty badawcze realizowane w 2015 r.
347.5tysiąca zł na projekty badawcze w 2015 r.

 

Władze wydziału

258 Katarzyna Popiolek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

Dziekan
katarzyna.popiolek@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 zofia Dolega

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Zofia Dołęga

Prodziekan
zdolega@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 boryslaw paulewicz

dr

Borysław Paulewicz

Pełnomocnik ds. Nauki
bpaulewicz@swps.edu.pl

258 Malgorzata wojcik

dr

Małgorzata Wójcik

Pełnomocnik ds. Centrum Języków Obcych
malgorzata.wojcik@swps.edu.pl

Dydaktyka

Wydział prowadzi studia psychologiczne w oparciu o nowoczesne programy kształcenia. Oferuje ciekawe ścieżki i specjalności, w tym nowo powstałą psychologię sądową. Kształci nie tylko trenerów, lecz także psychologów klinicznych, którzy zdobywają wiedzę na temat metod terapii zaburzeń psychicznych, oraz psychologów biznesu, którzy poznają psychologiczne mechanizmy rządzące coachingiem, marketingiem i PR.

Dwa lata temu wydział uruchomił interdyscyplinarne studia z psychokryminalistyki, łączące wiedzę i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki.  W tym roku kandydaci mają do wyboru kolejny interdyscyplinarny kierunek: Psychodietetyka – trener zdrowego stylu życia. To studia z zakresu psychologii, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej. Kierunek jest niezwykle aktualny z uwagi na wzrastającą masowo liczbę problemów wynikających z niewłaściwego odżywiania, mającego podłoże nie tylko biologiczne, lecz także psychologiczne i społeczne.

Studia na najwyższym poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – uczelnia otwiera listę najlepszych szkół wyższych w kraju prowadzących studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Pozytywna ocena PKA

Studia psychologiczne na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej proces kształcenia na wszystkich uczelniach w kraju. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz dla lokalnej społeczności oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania. Więcej informacji »

Jedyna psychologia I stopnia na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jako pierwszy na Śląsku otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku psychologia. Kierunek otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej – wysoko oceniono zarówno autorski program kształcenia oraz wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak i odpowiednią infrastrukturę wydziału.

Eksperci z doświadczeniem zawodowym

Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, prof. Ryszard Stocki – psycholog organizacji i zarządzania, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr hab. Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji.

Specjalizacja w psychologii klinicznej

Wydział jest jedyną jednostką na Śląsku posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Nauka i badania

Od początku swej działalności wydział łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi wysokie standardy, koncentrującymi się w dużej mierze wokół spraw ważnych dla mieszkańców Śląska. Za pracę na rzecz lokalnej społeczności dziekan Katarzyna Popiołek – uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet Śląska – została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbe Gospodarczą.

Projekty społecznie użyteczne

Naukowcy z katowickiego wydziału przeanalizowali problem przymusowego wysiedlenia mieszkańców niektórych ulic z dzielnicy Bytom-Karb. Otrzymali także dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Interwencja Edukacyjna „Bliżej”, w ramach którego opracowali działania niwelujące rówieśniczą dyskryminację w gimnazjach.

Z kolei dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprosili uczniów i studentów do zbadania rzeczywistości szkolnej – projekt INKLA pokazał młodym ludziom, że badania nauk społecznych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę życia codziennego, oraz że każdy może mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia. Baza projektów »

Pracownia Badań Jakościowych

QualLab to profesjonalna pracownia do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych.

Pomieszczenie obserwacyjne z lustrem fenickim oraz stanowiska badawcze wyposażone w laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem do analizy danych jakościowych umożliwiają naukowcom z wydziału realizację badań z zakresu psychologii społecznej, ekonomicznej, klinicznej i zdrowia. Więcej informacj »

 

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 010, 011

Godziny pracy

  • poniedziałki: 8.30-13.00
  • wtorki, niedziele: nieczynne
  • środy, czwartki: 8.30-13.00
  • piątki: 12.00-16.00
  • soboty: 9.00-15.00

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 008

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 10.00-16.00
  • soboty, niedziele: nieczynne

 

Drukuj