hr award color

logo uswps nazwa 3

Katowice

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

W KATOWICACH

 

Wydział Zamiejscowy w Katowicach został utworzony w 2010 roku. Jako jedyna uczelnia na Śląsku otrzymała Kategorię A z rąk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to pozytywną ocenę m.in. potencjału naukowego oraz publikacji w prestiżowych pismach. Tym bardziej więc cieszy fakt, że Wydział Zamiejscowy przynależy do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce. Prowadzi studia na kierunkach psychologia, psychokryminalistyka (jedyny kierunek w Polsce) oraz studia podyplomowe. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1013studentów
825absolwentów
23pracowników naukowo-dydaktycznych
7projektów badawczych ze środków zewnętrznych w 2018 r.
2.7mln zł
wartość projektów badawczych realizowanych w 2018 r.

 

Władze wydziału

258 Katarzyna Popiolek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

Dziekan
katarzyna.popiolek@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 zofia Dolega

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Zofia Dołęga

Prodziekan
zdolega@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 boryslaw paulewicz

dr

Borysław Paulewicz

Pełnomocnik ds. Nauki
bpaulewicz@swps.edu.pl

258 Tomasz Olejko

mgr

Tomasz Olejko

Pełnomocnik ds. Centrum Języków Obcych
tolejko@swps.edu.pl

Dydaktyka

Wydział prowadzi studia oparte na nowoczesnych programach kształcenia, oferując ciekawe ścieżki i specjalności. Kształci psychologów biznesu, psychologów klinicznych, psychologów wspomagania rozwoju osobistego oraz sądowych. Przygotowuje też psychologów do pracy w biznesie, organizacjach sektora publicznego i prywatnego oraz pozarządowego, a studenci uczą się podejmować interwencje w społecznościach lokalnych, poznają psychologiczne mechanizmy rządzące coachingiem, marketingiem i PR.

W 2014 roku Wydział uruchomił interdyscyplinarne studia z psychokryminalistyki, łączące wiedzę i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki. Wiele zajęć ma charakter warsztatowy, co pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłej pracy z osobami w trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu psychologii klinicznej, psychologii sądowej czy prawa.

Najlepszy wydział psychologiczny na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jako jedyny wydział psychologii w województwie Śląskim otrzymał kategorię A w ostatniej ocenie parametrcznej dokonywanej przez MNiSW. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na Wydziale.

Studia na najwyższym poziomie

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, wraz z dwoma największymi uniwersytetami w kraju, otwiera listę rankingową „Perspektyw”.
Doceniono potencjał naukowy uczelni: wyróżniające oceny MNiSW, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej, liczbę publikacji i cytowań. Uczelnia dostała także wysokie noty w kategorii „Prestiż” opartej na opiniach pracodawców oraz pracowników akademickich. Więcej informacji »

Pozytywna ocena PKA

Studia psychologiczne w Wydziale Zamiejscowym otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej proces kształcenia we wszystkich polskich uczelniach. Wyróżniono współpracę Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania. Więcej informacji »

Jedyna psychologia I stopnia na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jako pierwszy na Śląsku otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku psychologia. Kierunek otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej – wysoko oceniono zarówno autorski program kształcenia oraz wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak i odpowiednią infrastrukturę wydziału.

Eksperci z doświadczeniem zawodowym

Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr hab. Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny.

Studia specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej

Wydział jest jedyną jednostką na Śląsku posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa daje kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne przeprowadzenie klinicznej diagnozy psychologicznej,
 • wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego, doradczego i/lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta,
 • stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod leczenia,
 • stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod rehabilitacji,
 • wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń psychologicznych,
 • projektowanie, prowadzenie i ewaluację programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego i somatycznego,
 • samodzielne przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, różnorodnej pomocy psychologicznej, wspomagania w kryzysie i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie w chorobie somatycznej,
 • wystawianie specjalistycznych zaświadczeń, opinii i orzeczeń,
 • samodzielne przeprowadzenie konsultacji w kwestiach zdrowia publicznego i polityki społecznej,
 • samodzielne przeprowadzenie edukacji personelu medycznego w zakresie psychologicznych oddziaływań.

Nauka i badania

Od początku swej działalności wydział łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi wysokie standardy, koncentrującymi się w dużej mierze wokół spraw ważnych dla mieszkańców Śląska. Za pracę na rzecz lokalnej społeczności Dziekan Wydziału prof. Katarzyna Popiołek – uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet Śląska – została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbe Gospodarczą.

Uprawnienia doktorskie

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Projekty naukowe społecznie użyteczne

Naukowcy z katowickiego Wydziału przeanalizowali problem przymusowego wysiedlenia mieszkańców niektórych ulic z dzielnicy Bytom-Karb. Otrzymali także dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Interwencja Edukacyjna „Bliżej”, w ramach którego opracowali działania niwelujące dyskryminację rówieśniczą w gimnazjach.

Z kolei dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprosili uczniów i studentów do zbadania rzeczywistości szkolnej – projekt INKLA pokazał młodym ludziom, że badania nauk społecznych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę życia codziennego, oraz że każdy może mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia. Baza projektów »

Wydział prowadzi także ciekawe badania z zakresu:

 • bliskich związków,
 • filmu w terapii i rozwoju,
 • sposobów odżywiania się i akceptacji własnego ciała,
 • traumy,
 • katastrof ekologicznych.

 

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 010, 011

Godziny pracy

 • W dniach 1 sierpnia - 31 sierpnia dziekanat nieczynny

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pok. 008

Godziny pracy

 • poniedziałki-piątki: 10.00-16.00
 • soboty, niedziele: nieczynne