logo uswps nazwa 3

Katowice

Kolegium Wydziału jest złożone z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. Zajmuje się sprawami ważnymi dla studentów oraz odpowiada na zgłoszone przez nich potrzeby i wspiera inicjatywy.

Przewodnicząca

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach
 

Członkowie

 • dr hab. Jolanta Życińska, prof. Uniwersytetu SWPS – prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr Małgorzata Wójcik – prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Zakładu Psychologii Sądowej, koordynator specjalności Psychologia sądowa
 • dr hab. Damian Grabowski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych, koordynator specjalności Psychologia w biznesie i organizacjach
 • dr Anna Hełka – koordynator specjalności Psychologia w biznesie i organizacjach
 • dr Maciej Januszek – koordynator kierunku Psychologia
 • dr Joanna Kabzińska – koordynator kierunku Psychokryminalistyka
 • dr Monika Kornacka – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii
 • dr hab. Igor Pietkiewicz – kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – Koordynator specjalności Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia, koordynator specjalności Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • mgr Helena Jurzak – kierownik Biura Dziekana
 • mgr Tomasz Olejko – koordynator Centrum Językowego
 • Aleksandra Dawgiert – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań

 

Przewodniczący

 • dr hab. Igor Pietkiewicz

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Sekretarz

 • dr Małgorzata Wójcik

Członkowie

 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Damian Grabowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Hełka
 • dr Maciej Januszek
 • dr Monika Kornacka

Wydziałowa Komisja ds. Badań i Aktywności Naukowej

 

Przewodnicząca

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Monika Kornacka

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodnicząca

 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • dr hab. Damian Grabowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Hełka
 • dr Maciej Januszek

Wydziałowa Komisja ds. Programu Studiów

 

Przewodnicząca

 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Joanna Kabzińska
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz