logo uswps nazwa 3

Katowice

Na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach działają 4 samodzielne zakłady zajmujące się różnymi obszarami psychologii: ogólną, kliniczną i zdrowia, zachowań społecznych i organizacyjnych oraz sądową.

Zakład Psychologii Ogólnej

kierownik: dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS

 • dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Maciej Januszek
 • dr Borysław Paulewicz
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia prowadzi badania w zakresie: psychologii jedzenia - psychospołecznych aspektów zaburzeń odżywiania i otyłości, zachowań ortorektycznych w różnych grupach klinicznych i nieklinicznych oraz zależności między ruminacjami a zachowaniami żywieniowymi; psychologii zdrowia - podmiotowych i społecznych zasobów w sytuacji choroby, modeli zmiany zachowań zdrowotnych oraz projektowania i ewaluacji oddziaływań w tym obszarze; doświadczania hospitalizacji psychiatrycznej przez dorosłych w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych, a także diagnostyki dobrostanu i zdrowia psychicznego z szczególnym uwzględnieniem problematyki poczucia samotności.

Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Członkowie zakładu zajmują się zagadnieniami, mieszczącymi się w obszarze psychologii społecznej i środowiskowej, do których należą jakość relacji międzyludzkich, sposoby zapobiegania przemocy, wykluczeniu, stygmatyzacji (np. wśród młodzieży, osób chorych, starszych), uwarunkowania skutecznego radzenia sobie z trudnościami, czynniki determinujące zaangażowanie ludzi w działalność na rzecz różnych organizacji. Realizują projekty naukowe z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz psychologii ekonomicznej, a także mieszczące się w obszarze psychologii kulturowej, psychologii zdrowia społeczności, psychologii religii i psychotanatologii.

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją

Jednostka badawcza zajmująca się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi. Realizuje projekty w Polsce i innych krajach Europy, Afryki oraz Azji, we współpracy ze światowymi ekspertami z European Society for Trauma & Dissociation. We wrześniu 2017 roku, Centrum podpisano umowę o współpracę naukową z Bhutan Board for Certified Counselors założonym przez Królową Bhutanu.

 • dr n. med. Radosław Tomalski
 • mgr Krystyna Buszman
 • mgr Szymon Nęcki
Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Procesami Poznawczymi

Główny obszar aktywności Eat Beh Cog InterLab stanowią interdyscyplinarne badania w zakresie odżywiania i jego związku z funkcjami wykonawczymi, regulacją emocji oraz aktywnością fizyczną. Laboratorium prowadzi badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym w obszarze psychologii, dietetyki, kultury fizycznej i zdrowia publicznego. Jest wyposażone w akcelerometry ActiGraph GT3X-BT (wraz z oprogramowaniem Actilife 6) oraz analizator składu ciała JAWON MEDICAL X-contact 350F.

 • dr n. med. Dominik Olejniczak
 • mgr Kamila Czepczor-Bernat
 • mgr Anna Dittfeld
 • mgr Katarzyna Gwizdek
 • mgr Helena Jurzak
 • mgr Natalia Kołodziejczyk
 • mgr Natalia Ziółkowska