hr award color

logo uswps nazwa 3

Katowice

Na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach działają 4 samodzielne zakłady zajmujące się różnymi obszarami psychologii: ogólną, kliniczną i zdrowia, zachowań społecznych i organizacyjnych oraz sądową.

Zakład Psychologii Ogólnej

kierownik: dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwersytetu SWPS

  • dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu SWPS
  • dr Maciej Januszek
  • dr Borysław Paulewicz
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia prowadzi badania w zakresie: psychologii jedzenia - psychospołecznych aspektów zaburzeń odżywiania i otyłości, zachowań ortorektycznych w różnych grupach klinicznych i nieklinicznych oraz zależności między ruminacjami a zachowaniami żywieniowymi; psychologii zdrowia - podmiotowych i społecznych zasobów w sytuacji choroby, modeli zmiany zachowań zdrowotnych oraz projektowania i ewaluacji oddziaływań w tym obszarze; doświadczania hospitalizacji psychiatrycznej przez dorosłych w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych, a także diagnostyki dobrostanu i zdrowia psychicznego z szczególnym uwzględnieniem problematyki poczucia samotności.

Zakład Psychologii Sądowej
  • prof. dr hab. Józef Gierowski
  • dr hab. Daniel Boduszek, prof. Uniwersytetu SWPS
  • dr Karolina Dukała
  • dr Joanna Kabzińska
  • dr Bogdan Lach
Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Członkowie zakładu zajmują się zagadnieniami, mieszczącymi się w obszarze psychologii społecznej i środowiskowej, do których należą jakość relacji międzyludzkich, sposoby zapobiegania przemocy, wykluczeniu, stygmatyzacji (np. wśród młodzieży, osób chorych, starszych), uwarunkowania skutecznego radzenia sobie z trudnościami, czynniki determinujące zaangażowanie ludzi w działalność na rzecz różnych organizacji. Realizują projekty naukowe z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz psychologii ekonomicznej, a także mieszczące się w obszarze psychologii kulturowej, psychologii zdrowia społeczności, psychologii religii i psychotanatologii.