Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Umykanie. Pomyślenia z etnografii życia”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Biografia_Umykanie__okladka.jpg

To wyjątkowe biograficzne dzieło jest dwuautorskim przedsięwzięciem zorientowanym wokół konceptu „etnografii życia”, zaproponowanego przez prof. Wojciecha Bursztę, a następnie podjętego i rozwiniętego przez dr. Marcina Kafara. „Etnografia życia” to hermeneutyczne narzędzie służące autorowi/autorom do pracy nad własną pamięcią.

Testament prof. Wojciecha Burszty

Jak podkreślają wspólnie wydawcy, wyróżnikiem publikacji jest „otwarta forma” (zgodnie z kolei z koncepcją Umberto Eco), wymuszona specyficznymi okolicznościami jej powstawania. Zasadnicza część pisana była przez Wojciecha J. Bursztę, reszta tekstu przygotowana została po jego śmierci w 2021 r. przez jego przyjaciela i ucznia.

Innowacyjność „Umykania. Pomyśleń z etnografii życia” sprowadza się do dwóch wymiarów. Po pierwsze mamy tu do czynienia z oryginalnym projektem etnografii życia. Po drugie książka w swej zasadniczej części stanowi autobiografię naukową. Poprzez podobne ujęcie jest to praca bez precedensu w polskich naukach humanistycznych, a zarazem wzorcowa. (…)

W części głównej tekstu do głosu dochodzi splot pomiędzy rozmaitymi problemami współczesnej humanistyki a wątkami osobistymi. Obu tych wątków – naukowego i autobiograficznego – nie można w tej książce rozdzielić. Oba tworzą bowiem integralną całość pracy. (…) Chodzi więc o taki projekt etnograficzny, który buduje napięcie pomiędzy życiem indywidualnym a przestrzenią wspólną, dotyczącą rozmaitych wartości i norm. Można też powiedzieć, że publikacja jest znakomitym przykładem refleksji hermeneutycznej, polegającej na tym, że rozumienie świata, życia i kultury jest jednocześnie samorozumieniem, gdzie rozumienie tego, co ogólne, nie może abstrahować od tego, co indywidualne – i na odwrót.

prof. dr hab. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W tym przypadku mamy do czynienia z dziełem szczególnym: to z jednej strony tekst wspomnieniowy, rekapitulacja życia prywatnego i naukowego, swego rodzaju testament Wojciecha J. Burszty, z drugiej – wieloraki komentarz Marcina Kafara, jego ucznia, przyjaciela, a finalnie – redaktora. Czytelnik otrzymuje dzieło hybrydowe, otwarte (w Eco-logicznym rozumieniu), mieszczące się także idealnie w definicji „gatunku zmąconego”. To tekst z oczywistych względów otwarty (tym razem we wszystkich możliwych znaczeniach słowa) i strukturalnie niedokończony, przedwczesna śmierć naznacza ten tekst od początku do końca.

Czy życie i śmierć Wojciecha Burszty były oryginalne? A czy opowieść o tym jest innowacyjna? Zamiast tego odpowiem inaczej: nie mam wątpliwości, że ta książka jest ważna i potrzebna. Potrzebna nie tylko najbliższej rodzinie i przyjaciołom Wojtka, lecz także całej rzeszy uczniów i czytelników (…) prof. dr. hab. Wojciecha J. Burszty. A także – jestem tego pewien – szerszej publiczności czytającej, tej zwłaszcza, która wciąż dostrzega wartość w humanistyce naznaczonej prywatną, niepodrabialną sygnaturą. Czyli tym wszystkim, którzy wierzą, że humanistyki nie uprawiają odczłowieczone jednostki (pozbawione uczuć, fascynacji, entuzjazmu, idiosynkrazji i – czemu nie – szaleństw), ale żywi ludzie, których coś realnie obchodzi, fascynuje, którzy dziwią się światu, zanim podejmą się trudnej i niewdzięcznej czasem pracy analitycznej i interpretacyjnej.

prof. dr hab. Dariusz Czaja, Uniwersytet Jagielloński

Książka jest wspólnym koedycyjnym projektem wydawniczym Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu SWPS.

Prof. Wojciech Burszta – jedna z najważniejszych postaci dla Uniwersytetu SWPS

Prof. Burszta interesował się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i popnacjonalizmu. Wśród tematów, które regularnie powracały w jego twórczości, wskazać można kwestie tożsamości, nacjonalizmu oraz ich relacji z kulturą popularną, neoliberalizmu, a także symbolicznych i narracyjnych wymiarów kultury. Właśnie te tematy wzięli na warsztat autorzy poszczególnych rozdziałów w powyższym zbiorze. Przeczytamy m.in. o archeologii kryminału, relacjach matka-córka we współczesnym polskim kinie, o naturze liberalnej demokracji oraz tzw. urban legends jako narracjach na temat miasta.

Prof. Burszta to jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii naszej uczelni. Był z nią związany od 2003 r. – zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Humanistycznych oraz był profesorem w Katedrze Kulturoznawstwa ówczesnego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie. Prowadził zajęcia z zakresu antropologii kulturowej, teorii nacjonalizmu, badań nad kontestacją, rasą i kolonializmem. Jak napisał w swoich wspomnieniach prof. Mariusz Czubaj: „Uczył nowoczesnego rozumienia kultury i, bez cienia wątpliwości, można Go postawić na równi z takimi postaciami polskiej humanistyki jak Stefan Czarnowski czy Antonina Kłoskowska”.

Zapoznaj się z publikacjami prof. Burszty

Z wydawniczym sygnetem naszej uczelni i pod patronatem Uniwersytetu SWPS ukazały się m.in. „Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu”; „Jedzie Pan Jazz. Edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej”; „Oblicza muzycznej praxis: debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu”; „Preteksty”; „Kryminalna odyseja”; „Sferyczne fantazje. W świecie Rogera Deana”.

Redaktor tomu

dr
Marcin Kafar

Doktor nauk humanistycznych, redaktor naczelny serii „Perspektywy Biograficzne”, członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” oraz prowadzonej przez Wydawnictwo UŁ serii „W poszukiwaniu idei XXI wieku”. Opublikował kilkadziesiąt prac. Stażysta (2010 r. i 2016 r.) i visiting professor (2018 r.) w Department of Communication, University of South Florida.

Zobacz inne aktualności