hr award color

logo uswps nazwa 3

Poznań

 

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Dydaktycy kładą nacisk na nowowczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu. Efektem tych działań jest m.in. nowatorski program wzornictwa – School of Form – uznany przez MNiSW za najbardziej innowacyjny w Polsce. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1638studentów
1507absolwentów
51pracowników naukowo-dydaktycznych
7projektów badawczych ze środków zewnętrznych w 2018 r.
7.4mln zł
wartość projektów badawczych realizowanych w 2018 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 jaroslaw michalowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

Dziekan
jmichalowski@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 anna ziolkowska

dr

Anna Ziółkowska

Prodziekan ds. dydaktyki
aziolkowska@swps.edu.pl

k piotrowski

dr

Konrad Piotrowski

Prodziekan ds. nauki i organizacji
kpiotrowski1@swps.edu.pl

 

Dydaktyka

Studia na poznańskim wydziale umożliwiają studentom rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych. Studenci prawa współpracują z indywidualnym tutorem, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia. Studenci psychologii prowadzą badania typu field study w specjalistycznym laboratorium. Chętni angażują się w innowacyjne projekty prowadzone we współpracy z instytucjami, poradniami, kancelariami prawnymi oraz znanymi firmami, takimi jak: IKEA, Modus Design czy Skoda.

Nowoczesne studia psychologiczne

Wydział oferuje nowoczesne studia psychologiczne z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia, psychologii sądowej, biznesu oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Duży wybór specjalności umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań studenta.

W 2016 roku studia otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono założenia programowe i organizacyjne przyjęte przez wydział oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej. Więcej informacji »

Studia prawnicze o profilu praktycznym

Przewaga zajęć warsztatowych, analiza przypadków, symulacje rozpraw sądowych, nauka argumentacji prawniczej, negocjacji i mediacji umożliwiają praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej oraz w dyplomacji.

Wzornictwo nagrodzone przez MNiSW

Unikatowy program nauczania w School of Form, uznany przez MNiSW za najlepszy w Polsce, został opracowany przez zespół światowej sławy projektantów i przedstawicieli biznesu, pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort – wieloletniej dyrektor Design Academy Eindhoven. Więcej informacji »

Studia w pełni spełniają wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną – w 2016 roku otrzymały ocenę pozytywną. Więcej informacji »

Wybitni naukowcy i cenieni praktycy

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Feliksa Zedlera – specjalisty w zakresie postępowania cywilnego, prof. Teresy Gardockiej – znawcy prawa karnego procesowego, oraz prof. Andrzeja Kocha, którego domeną są zagadnienia prawa handlowego i spółek.

Z kolei młodzi projektanci zdobywają wiedzę podczas zajęć z Oskarem Ziętą – światowej klasy designerem, czy Agnieszką Jacobson-Cielecką – kuratorką i krytykiem designu.

Nauka i badania

W 2018 roku naukowcy z poznańskiego wydziału prowadzili projekty badawcze w dziedzinach psychologii i prawa o łącznej wartości 7,4 mln zł. Realizowali też granty z funduszu Narodowego Centrum Nauki, a także wiele projektów finansowanych w ramach środków wydziałowych.

Granty Narodowego Centrum Nauki

Dzięki wyróżnieniom w konkursach NCN naukowcy z poznańskiego wydziału otrzymali milionowe granty na realizację zaawansowanych badań. Psychologowie pod kierownictwem prof. Zalewskiej sprawdząją wpływ różnych komponentów osobowości na dobrostan i podejmowanie przez człowieka zachowań pozytywnych. Z kolei zespół dr. Zieby bada znaczenie bolesnych przeżyć w kształtowaniu się poczucia sensu życia.

Projekty w ramach badań własnych

Pracownicy Instytutu Psychologii zbadali m.in. rolę emocji wstrętu w wybranych fobiach, zależność między  roszczeniowością a dobrostanem, a także zagrożenia psychospołeczne w pracy lekarza. Z kolei prawnicy analizowali prawo mediów w dobie internetu, sprawdzali nieużyteczność wybranych przepisów prawnych oraz aspekty dynamicznej wykładni Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Uprawnienia doktorskie

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi

Naukowcy z centrum opracowują i weryfikują skuteczne techniki psychoterapii oraz pomocy psychologicznej dla ludzi, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty kogoś bliskiego. Więcej informacji »

Laboratorium Neuronauki Emocji

Pracownicy Laboratorium przeprowadzają badania eksperymentalne z zakresu neuronauki poznawczej i neuronauki emocji. Wykorzystując metodę potencjałów wywołanych, analizują aktywność mózgowia podczas wykonywania zadań angażujących procesy poznawcze i emocjonalne. Więcej informacji »

Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę do badań psychofizjologicznych (psychogalwanometr, eye-tracker) oraz sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem (E-Prime, Inquisit, Atlas.ti oraz SPSS) do tworzenia i przeprowadzania eksperymentów psychologicznych, wstępnej analizy statystycznej otrzymanych wyników, a także prezentacji rozmaitych bodźców wizualnych i dźwiękowych z pomiarem czasów reakcji. Więcej informacji »

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. R133

Godziny pracy

  • poniedziałek: zamknięte
  • wtorek: 9.00-14.00
  • środa-czwartek: 9:00-12:00
  • piątek: 11.00-13.00
  • sobota: 8.00-12.00, 12.30-15.00 (od 01.07 do 21.09. w soboty dziekanat nieczynny)
  • niedziela: zamknięte

Informujemy, że w terminie 16.08-23.08.2019r.  dziekanat jest nieczynny   

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. R138

Godziny pracy

  • poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
  • sobota-niedziela: nieczynne