hr award color

logo uswps nazwa 3

Poznań

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I PRAWA

W POZNANIU

 

Poznański wydział uniwersytetu SWPS prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Dydaktycy kładą nacisk na nowowczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu. Efektem tych działań jest m.in. nowatorski program wzornictwa – School of Form – uznany przez MNiSW za najbardziej innowacyjny w Polsce.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1638studentów
1507absolwentów
51pracowników naukowo-dydaktycznych
7projektów badawczych ze środków zewnętrznych w 2018 r.
7.4mln zł
wartość projektów badawczych realizowanych w 2018 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 jaroslaw michalowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

Dziekan
jmichalowski@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 anna ziolkowska

dr

Anna Ziółkowska

Prodziekan ds. dydaktyki
aziolkowska@swps.edu.pl

BIOGRAM »

 

Dydaktyka

Studia na poznańskim wydziale umożliwiają studentom rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych. Studenci prawa współpracują z indywidualnym tutorem, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia. Studenci psychologii prowadzą badania typu field study w specjalistycznym laboratorium. Chętni angażują się w innowacyjne projekty prowadzone we współpracy z instytucjami, poradniami, kancelariami prawnymi oraz znanymi firmami, takimi jak: IKEA, Modus Design czy Skoda.

Nowoczesne studia psychologiczne

Wydział oferuje nowoczesne studia psychologiczne z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia, psychologii sądowej, biznesu oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Duży wybór specjalności umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań studenta.

W 2016 roku studia otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono założenia programowe i organizacyjne przyjęte przez wydział oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej. Więcej informacji »

Wzornictwo nagrodzone przez MNiSW

Unikatowy program nauczania w School of Form, uznany przez MNiSW za najlepszy w Polsce, został opracowany przez zespół światowej sławy projektantów i przedstawicieli biznesu, pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort – wieloletniej dyrektor Design Academy Eindhoven. Więcej informacji »

Studia w pełni spełniają wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną – w 2016 roku otrzymały ocenę pozytywną. Więcej informacji »

Studia prawnicze o profilu praktycznym

Przewaga zajęć warsztatowych, analiza przypadków, symulacje rozpraw sądowych, nauka argumentacji prawniczej, negocjacji i mediacji umożliwiają praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej oraz w dyplomacji.

Wybitni naukowcy i cenieni praktycy

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.

Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Feliksa Zedlera – specjalisty w zakresie postępowania cywilnego, prof. Teresy Gardockiej – znawcy prawa karnego procesowego, oraz prof. Andrzeja Kocha, którego domeną są zagadnienia prawa handlowego i spółek.

Z kolei młodzi projektanci zdobywają wiedzę podczas zajęć z Oskarem Ziętą – światowej klasy designerem, czy Agnieszką Jacobson-Cielecką – kuratorką i krytykiem designu.

Nauka i badania

W 2018 roku naukowcy z poznańskiego wydziału prowadzili projekty badawcze w dziedzinach psychologii i prawa o łącznej wartości 7,4 mln zł. Realizowali też granty z funduszu Narodowego Centrum Nauki, a także wiele projektów finansowanych w ramach środków wydziałowych.

Granty Narodowego Centrum Nauki

Dzięki wyróżnieniom w konkursach NCN naukowcy z poznańskiego wydziału otrzymali milionowe granty na realizację zaawansowanych badań. Psychologowie pod kierownictwem prof. Zalewskiej sprawdząją wpływ różnych komponentów osobowości na dobrostan i podejmowanie przez człowieka zachowań pozytywnych. Z kolei zespół dr. Zieby bada znaczenie bolesnych przeżyć w kształtowaniu się poczucia sensu życia.

Projekty w ramach badań własnych

Psychologowie zbadali m.in. rolę emocji wstrętu w wybranych fobiach, zależność między  roszczeniowością a dobrostanem, a także zagrożenia psychospołeczne w pracy lekarza. Z kolei prawnicy analizowali prawo mediów w dobie internetu, sprawdzali nieużyteczność wybranych przepisów prawnych oraz aspekty dynamicznej wykładni Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. R133

Godziny pracy

  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 9.00-14.00
  • środa, czwartek: 9:00-12:00
  • piątek: 11.00-13.00
  • sobota: 8.00-12.00, 12.30-15.00
  • niedziela: nieczynne

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. R138

Godziny pracy

  • poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
  • sobota-niedziela: nieczynne