logo uswps nazwa 3

Poznań

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład Kolegium wchodzą pracownicy i studenci Wydziału.

Przewodniczący

Członkowie

 • dr Anna Ziółkowska – prodziekan ds. dydaktyki, koordynator specjalności
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – dyrektor Instytutu Projektowania, dyrektor programowa School of Form
 • dr Mariusz Zięba – kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi
 • dr Agnieszka Mościcka-Teske – kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia, koordynator specjalności
 • dr Maciej Kościelniak – kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
 • dr Elwira Brygoła – kierownik Zakładu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
 • dr Agnieszka Czerw – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, koordynator ds. kierunku psychologia
 • prof. dr hab. Marek Piechowiak – kierownik Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa
 • dr Tomasz P. Antoszek – kierownik Katedry Prawa Prywatnego
 • dr Anita Basińska – kierownik Katedry Projektowania
 • dr Tomasz Lewandowski – koordynator ds. kierunku prawo
 • dr Anna Kubiak – koordynator specjalności
 • dr Małgorzata Klimka-Kołysko – koordynator specjalności
 • dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS – koordynator specjalności
 • dr Filip Geburczyk – pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunku prawo
 • dr Łukasz Lach – pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunku psychologia
 • dr Konrad Piotrowski – zastępca dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektor Instytutu Prawa
 • dr Monika Rosińska – kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych
 • Jolanta Starzak – kierownik kierunku wzornictwo
 • Marcel Kawczyński – przedstawiciel studentów

Komisja Etyki ds. Badań Naukowych

Przewodniczący

 • dr Mateusz Zatorski

Wiceprzewodniczący

 • dr Anna Kubiak

Sekretarz

 • dr Elwira Brygoła

Członkowie

 • prof. dr hab. Marek Piechowiak
 • dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • dr Anna Kamza
 • dr Maciej Kościelniak
 • dr Łukasz Lach
 • dr Agnieszka Mościcka-Teske
 • dr Katarzyna Sanna
 • dr Beata Szramka-Pawlak
 • dr Mariusz Zięba
 • dr Anna Ziółkowska

Regulamin Komisji Etyki ds. Badań Naukowych

Wniosek o dopuszczenie do realizacji badań empirycznych z udziałem ludzi jako osób badanych