logo uswps nazwa 3

Poznań

Obecnie na wydziale działa Instytut Prawa, w skład którego wchodzą cztery katedry reprezentujące podstawowe gałęzie prawa, oraz Instytut Psychologii, a w nim sześć katedr skupiających specjalistów poszczególnych dziedzin psychologii. Na wydziale funkcjonuje także samodzielna Katedra Wzornictwa.

 

Instytut Psychologii
258 anna ziolkowska

dyrektor: dr Anna Ziółkowska
zastępca dyrektora: dr Agnieszka Czerw

Instytut prowadzi studia psychologiczne o różnorodnych specjalnościach. Skupia wykładowców wywodzących się z najlepszych szkół w Polsce i z zagranicy, o wysokiej pozycji w środowisku naukowym, nie tylko psychologów, lecz także ekspertów w dziedzinie psychiatrii i filozofii. Współpracuje z przedstawicielami zarówno nauk społecznych, humanistycznych, jak i medycznych.

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej
Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
258 szymon draheim

kierownik:

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Katedra Psychologii Ogólnej i Historii Psychologii
Katedra Psychologii Zachowań Organizacyjnych
someone

kierownik:

dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

258 agnieszka czerw

kierownik:

dr Agnieszka Czerw

Instytut Prawa
258 tomasz antoszek

dyrektor: dr Tomasz P. Antoszek

Pracownicy oraz współpracownicy instytutu realizują zajęcia dydaktyczne w ramach studiów prawniczych oraz uczestniczą w polskich i zagranicznych projektach naukowych obejmujących teorię, filozofię i historię prawa oraz wszystkie podstawowe gałęzie prawa, w tym: prawo prywatne (prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej), prawo karne (prawo i postępowanie karne, kryminalistykę i kryminologię) oraz prawo publiczne (prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo europejskie).

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Katedra Prawa Karnego
Katedra Prawa Prywatnego
Feliks zedler

kierownik:

prof. zw. dr hab. Feliks Zedler

Katedra Prawa Publicznego
Feliks zedler

kierownik:

dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Wzornictwa
someone

Dyrektor Programowa Wzornictwa: dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Pracownicy i wpółpracownicy katedry prowadzą nowatorskie studia na kierunku wzornictwo – School of Form – nagrodzone przez MNiSW. W skład zespołu wchodzą znani artyści, projektańci, ilustratorzy i graficy, cenieni w kraju i za granicą, a także socjologowie, antropolodzy i filozofowie prowadzący badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.