logo uswps nazwa 3

Poznań
 
Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
258 elwira brygola

kierownik: dr Elwira Brygoła

Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
258 agnieszka moscicka-teske

kierownik: dr Agnieszka Mościcka-Teske

Zakład Psychologii Ogólnej
258 mariusz zieba

kierownik: dr Mariusz Zięba

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
258 agnieszka czerw

kierownik: dr Agnieszka Czerw

Zakład Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
258 maciej koscielniak

kierownik: dr Maciej Kościelniak

Katedra Prawa Prywatnego
258 tomasz antoszek

kierownik: dr Tomasz P. Antoszek

Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
258 marek piechowiak

kierownik: prof. dr hab. Marek Piechowiak

Katedra Projektowania
someone

kierownik: dr Anita Basińska

someone

dyrektor programowa: dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Pracownicy i wpółpracownicy katedry prowadzą nowatorskie studia na kierunku wzornictwo – School of Form – nagrodzone przez MNiSW. W skład zespołu wchodzą znani artyści, projektańci, ilustratorzy i graficy, cenieni w kraju i za granicą, a także socjologowie, antropolodzy i filozofowie prowadzący badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.