Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 79”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/komentarz-do-konstytucji-RP-art-79.jpg

Publikacja zawiera omówienie jednego z najważniejszych artykułów Konstytucji RP, stanowiącego o skardze konstytucyjnej. Autorami tomu są prof. Mariusz Bidziński z Uniwersytetu SWPS oraz Marcin Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Poznaj dogłębnie jeden z najważniejszych artykułów Konstytucji

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej istnieje artykuł mający kluczowe znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki: artykuł 79, stanowiący o skardze konstytucyjnej. Mechanizm ten umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie, że doszło do naruszenia praw konstytucyjnych, jest to zatem kluczowy instrument zapewniający egzekwowanie zapisów konstytucyjnych:

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

art. 79 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Z tomu dowiesz się m.in.:

  • jaka jest geneza skargi konstytucyjnej,
  • jakie funkcje pełni skarga konstytucyjna,
  • jak skarga ta była uregulowana w poprzednich konstytucjach,
  • jak jest uregulowana w innych państwach Unii Europejskiej,
  • kto może wnieść skargę konstytucyjną,
  • jakie są formalne przesłanki do jej wniesienia.

Omówienie ukazało się nakładem wydawnictwa Difin, przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Przeczytaj więcej o książce na stronie wydawcy

O autorach

Mariusz Bidziński
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mariusz Bidziński

Radca prawny, konstytucjonalista, członek Zespołu Doradców ds. Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Partner w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy sp.p. Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa konstytucyjnego. Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych m.in. z prawa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego i prawa konstytucyjnego. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji prawniczych. Wykładał m.in. na Uniwersytecie SWPS, w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (dziś: Uczelnia Korczaka) oraz Universit degli Studi di Sassari.

Awatar mężczyzny
dr hab.
Marcin Dąbrowski

Radca prawny, konstytucjonalista, członek Zespołu Doradców ds. Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”. Specjalizuje się w prawie publicznym, w szczególności konstytucyjnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Wyjątkowa seria wydawnicza Instytutu Prawa

Konstytucja Rzeczypospoliej Polskiej została uchwalona w 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w naszym kraju. Chociaż na rynku prawniczym istnieje kilka komentarzy do Konstytucji RP, żaden z nich nie dorównuje stopniem szczegółowości ani obszernością analizy dziełu podjętemu przez Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w 2020 r.

Każda część komentarza poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu, uregulowanemu w jednym lub kilku artykułach Konstytucji.

Wszystkie tomy zachowują taki sam układ. Przedstawiają kwestię:

  1. historycznie – czy i w jaki sposób była uregulowana w poprzednich polskich konstytucjach,
  2. porównawczo – jak została uregulowana w konstytucjach pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej,
  3. analitycznie – co dokładnie mówią obecne przepisy.

Autorkami i autorami tomów są pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Prawa USWPS, a także wybitni specjaliści z innych ośrodków badawczych.

Dotychczas opublikowano ponad 40 tomów z planowanych ponad 70.

Za redakcję naukową odpowiadają prof. Marek Chmaj oraz dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS.

Dowiedz się więcej o cyklu

Zobacz inne aktualności