Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyjątkowy „Leksykon terminów medialnych” – praca zbiorowa polskich medioznawców

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Leksykon_media.jpg

Prace nad dwutomowym „Leksykonem terminów medialnych” trwały 3 lata. To monumentalne opracowanie zawiera alfabetycznie ułożony zbiór istotnych dla funkcjonowania mediów terminów, opatrzonych krótkimi zwykle komentarzami wyjaśniającymi. Leksykon opracowano pod redakcją naukową prof. dr. hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, dr hab. Krystyny Doktorowicz, prof. UŚ, dr. Pawła Płanety i dr. hab. Ryszarda Filasa, jednak koordynatorów oraz autorów haseł jest zdecydowanie więcej. Nad wydaniem pracowali medioznawcy i dziennikarze z całej Polski, m.in. naukowcy związani z Uniwersytetem SWPS: prof. Wiesław Godzicdr Małgorzata Bulaszewska (wspólnie opracowali oni całą sekcję), dr Michał Chlebowski, prof. Marek Kochan oraz dr Lidia Rudzińska-Sierakowska.

Terminologia medioznawcza wchodzi w nasze życie

Opracowanie zawiera alfabetycznie ułożony zbiór terminów i definicji istotnych dla funkcjonowania mediów. Leksykon liczy w sumie ponad 3000 haseł, pod każdym z nich umieszczona jest bibliografia polska i obca. Każde z opisanych pojęć zostało również opatrzone krótkim komentarzem wyjaśniającym.

Jak powiedziała magazynowi „Press” prof. Krystyna Doktorowicz, leksykon ma spełniać rolę swoistej bazy wiedzy dla środowiska związanego z mediami. Baza ta naturalnie wymagać będzie regularnych aktualizacji. Redaktor naukowa wydania zaznacza, że wprawdzie leksykon ukazał się 1 marca, jednak „już potrzebuje aneksu. Chodzi o hasła związane ze sztuczną inteligencją, której wybuchowy rozwój przypadł na czas pracy nad leksykonem”.

Autorzy poszczególnych haseł oferują czytelnikowi obszerny przegląd pojęć, mających znaczenie objaśniające nie tylko dla osób związanych z mediami. Każdy, kto „Leksykon terminów medialnych” weźmie do ręki, znajdzie wyjaśnienie zwrotów przydatnych w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości. Opracowanie ma bowiem znacznie szerszy walor edukacyjny, nie ograniczający się do tytułowego zakresu.

od wydawcy

„Leksykon terminów medialnych” powinien zawierać przedstawienie najważniejszych pojęć, tematów i obszarów badawczych, odnoszących się do szeroko pojętego pola medialnego. Powinien też zapewniać podstawowe informacje dla tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z danym pojęciem ze sfery medialnej. Czasem ta „podstawowa informacja” jest definicją, a czasem zwięzłym omówieniem. Powinien wreszcie uświadamiać polityczną, społeczną, ekonomiczną, kulturową rolę spełnianą przez media i ich wpływ na samego człowieka. Leksykon ten wszystkie te warunki spełnia. Wyrażam przekonanie, że może on nie tylko przyczynić się do popularyzacji pojęć medialnych, ale także stać się inspiracją i zachętą do zintensyfikowania badań medioznawczych w szybko zmieniającym się w tym kierunku społeczeństwie polskim. Dlatego pochwalić należy Redaktorów za odwagę podjęcia tego ważnego zadania przygotowania takiego Leksykonu. Decyzja taka z pewnością nie była łatwa. Z pewnością zostanie on też dobrze przyjęty przez środowisko badaczy mediów, ale też będzie cenną pomocą dla studentów, dając kompetentne, pluralistyczne i oryginalne spojrzenie na sferę medialną współczesnej kultury. Ma też nieocenione walory dydaktyczne, może być wykorzystany jako podstawa do ćwiczeń i seminariów w zakresie medioznawstwa i kulturoznawstwa.

prof. Marek Szulakiewicz, UMK
z recenzji

Leksykon ukazał się nakładem Wydawnictwa Marszałek, w ramach grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA. Oba tomy są do pobrania w wolnym dostępie.

Pobierz „Leksykon terminów medialnych”

Naukowcy USWPS zaangażowani w powstanie dzieła:

Wiesław Godzic
prof. dr hab.
Wiesław Godzic

Jeden z najbardziej cenionych w Polsce medioznawców i filmoznawców, wykładowca uczelni polskich i amerykańskich. Zajmuje się teorią filmu i mediów audiowizualnych, a także problematyką nowych mediów, w tym internetu. Obecnie na emeryturze.

Marek Kochan
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marek Kochan

Językoznawca, medioznawca. Naukowo zajmuje się językiem komunikacji publicznej, wizerunkiem osób i instytucji, komunikacją kryzysową, językiem biznesu, przemocą językową, perswazją, retoryką i erystyką, narracjami, prowadzeniem debat, postkolonialnymi aspektami dyskursu publicznego i etyką komunikacji.

Małgorzata Bulaszewska
dr
Małgorzata Bulaszewska

Kulturoznawczyni, filmoznawczyni i medioznawczyni. Bada popkulturowe aktywności sieciowe digital nativesdigital immigrants, ze szczególnym uwzględnieniem potoczności myślenia związanej z wiekiem i wynikającej z niej stereotypów o tym, co dozwolone lub zabronione. Analizuje retorykę polskiej blogosfery w obszarze werbalnym i wizualnym oraz funkcjonowanie social media.

Michał Chlebowski
dr
Michał Chlebowski

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w dziedzinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Jego badania koncentrują się na etyce mediów, standardach dziennikarskich, inkluzywności mediów oraz aksjologii i deontologii mediów. Jest doświadczonym dziennikarzem, pracującym m.in. w TVN24 od 2009 r. W Warner Bros. Discovery pełni rolę menedżera do spraw standardów programowych.

Aleksander Hyżorek
dr
Lidia Rudzińska-Sierakowska

Kulturoznawca i filmoznawca. Specjalistka w zakresie nowych mediów. Bada zanikanie granic pomiędzy amatorem i profesjonalistą w internecie oraz upadkiem roli ekspertów i autorytetów w społeczeństwie sieciowym. Analizuje nowe formy aktywności twórców takich programów, jak web show. Interesuje się kinem oraz serialami nowej generacji, twórczością w sieci – kreatywnymi amatorami w internecie i społecznościowym wymiarem nowych mediów.

Zobacz inne aktualności