Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/family-law-and-society-okladka.jpg

Anglojęzyczna publikacja „Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day”, której współredaktorką jest dr Ewa Dawidziuk z Uniwersytetu SWPS, to wnikliwa analiza ewolucji prawa rodzinnego. Omawia takie kwestie, jak różne formy konkubinatu, nowe technologie reprodukcyjne i równość płci. Stanowi istotny wkład w toczące się debaty na temat roli rodziny w XXI wieku.

Rodzina, prawo i społeczeństwo – perspektywa międzynarodowa

Rodzina od zawsze jest fundamentem społeczeństwa, ściśle związanym z systemem prawnym i normami społecznymi. Jednak relacje między tymi elementami nieustannie się zmieniają. Badacze prawa z kilku europejskich uniwersytetów przeanalizowali historyczne i współczesne zawiłości prawa rodzinnego. Efektem ich pracy jest książka „Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day” pod redakcją dr Ewy Dawidziuk, prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, prof. Patricii Panero z Uniwersytetu w Barcelonie oraz prof. Anny Tarwackiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dynamika relacji rodzinnych w świetle uwarunkowań prawnych

Książka Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day to wnikliwa analiza zmian w prawie rodzinnym oraz ich wpływu na społeczeństwo od czasów Imperium Rzymskiego po czasy najnowsze. Autorzy, opierając się na wielu źródłach historycznych i współczesnych, poruszają w niej takie kwestie, jak sekularyzacja małżeństwa, równość płci i wyzwania związane z nowoczesnymi technologiami reprodukcyjnymi. Poszczególne rozdziały składają się na panoramiczny obraz dylematów prawnych dotyczących funkcjonowania rodziny w XXI wieku.

Nie możemy ignorować wyzwań stojących przed prawem rodzinnym w Europie. Przemiany demograficzne, postęp technologiczny, ewolucja wzorców rodzinnych i nierówności społeczne są źródłem pytań i dylematów etycznych, które wymagają ciągłej adaptacji i aktualizacji prawa rodzinnego. Współpraca ustawodawców, naukowców i prawników oraz całego społeczeństwa jest niezbędna, aby sprostać tym wyzwaniom i zadbać o to, by prawo rodzinne nadal było siłą napędową dla sprawiedliwości i uczciwości w Europie.

prof. Patricia Panero
fragment wstępu do książki „Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day”

Celem publikacji „Family, Law, and Society: From Roman Law to the Present Day” jest pobudzenie dyskusji i refleksji nad pojęciem rodziny w różnych systemach prawnych. Książka oferuje czytelnikom możliwość zgłębienia wielu tematów, począwszy od historycznych początków struktur rodzinnych po aktualne debaty dotyczące chociażby zasobów cyfrowych w prawie spadkowym czy współcześnie wyznawanych wartości.

Książka została opublikowana przez wydawnictwo Peter Lang, przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O redaktorkach

Ewa Dawidziuk
dr
Ewa Dawidziuk
Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Prawa w Warszawie. Prawniczka. Naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym oraz funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne). Od 2007 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełni funkcję dyrektora Zespołu do spraw wykonywania kar (od 2015 r.). W latach 2016–2020 koordynatorka i członkini Zespołu ekspertów do spraw alimentów.
prof.
Patricia Panero
Profesor prawa rzymskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Barcelonie. Członkini grup badawczych. W swojej pracy naukowej zawsze bierze pod uwagę potencjalny wpływ instytucji prawa rzymskiego na współczesne systemy prawne.
prof.
Anna Tarwacka
Wykłada prawo rzymskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawne aspekty starożytnych tekstów literackich. Popularyzuje prawo rzymskiego za pośrednictwem swojego bloga i kanału YouTube. Redaktor naczelna czasopisma „Zeszyty Prawnicze”.

Zobacz inne aktualności