hr award color

logo uswps nazwa 3

Sopot

 

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 2100 specjalistów. Za innowacyjny program nauczania otrzymał nagrodę MNiSW.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1267studentów
2165absolwentów
29pracowników naukowo-dydaktycznych
8projektów badawczych ze środków zewnętrznych w 2018 r.
1.7mln zł
wartość projektów badawczych realizowanych w 2018 r.

 

Władze wydziału

258 Romana Kadzikowska-Wrzosek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Dziekan
rkadzikowska-wrzosek@swps.edu.pl

258 Wiesław Baryła

dr

Wiesław Baryła

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
wbaryla@swps.edu.pl

biogram »

Dydaktyka

Wydział kształci psychologów – specjalistów w zakresie metod diagnostycznych i interwencji kryzysowych, znawców oddziaływań marketingowych i zachowań konsumentów, coachów, doradców zawodowych, mediatorów oraz przyszłych terapeutów. Prowadzi także studia psychologiczne w obszarze psychoseksuologii i psychokryminalistyki. Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Psychologia wśród najlepszych

Wraz z dwiema wiodącymi uczelniami w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – otwieramy listę najlepszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. W rankingu „Perspektyw” z 2019 r. wśród 10 najwyżej ocenianych jednostek prowadzących studia psychologiczne znajdują się wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS oferujące ten kierunek, w tym Wydział Psychologii w Sopocie. Więcej informacji »

Nowatorski program studiów

Autorski program kształcenia na kierunku psychologia – tworzony we współpracy z biznesem – został uznany przez MNiSW za jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Dzięki nagrodzie finansowej w wysokości 1 mln zł wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty praktyk studenckich oraz wspiera inicjatywy kół naukowych. Więcej o konkursie »

Wysokie oceny zewnętrzne

W 2016 roku studia psychologiczne prowadzone na wydziale uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono poziom kadry naukowo-dydaktycznej, koncepcję kształcenia nawiązującą do najnowszych wzorów sprawdzonych w renomowanych uczelniach oraz liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Więcej informacji »

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt ma na celu przybliżenie ludziom w wieku 50+ zagadnień związanych z psychologią, pomoc w utrzymaniu się na rynku pracy, jak i w przystosowaniu się do zmian zachodzących w życiu po przejściu na emeryturę. Słuchacze mają do wyboru wiele wykładów i warsztatów tematycznych, w tym kurs lepszej komunikacji, trening twórczego myślenia oraz gimnastykę umysłu. Więcej informacji »

Kadra na światowym poziomie

Studenci współpracują z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, takimi jak: prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy, prof. Tomasz Maruszewski – specjalista w zakresie psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Alina Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, oraz prof. Krystyna Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii.

Współpraca przy projektach naukowych

W ramach projektu „Pomocnicy Badacza” studenci mogą współpracować z naukowcami, pomagając im w realizacji badań. W ten sposób zyskują pierwsze doświadczenia w roli eksperymentatora.

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Wydział jest członkiem Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, której glównym celem jest wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zdrowie dla Pomorzan – „Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”, aby uzyskać rzeczywistą poprawę sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin.

logo pomorska koalicja

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, pok. 0.6

Godziny pracy

  • poniedziałki: 10.00-15.30
  • wtorki:10.00-17.00
  • środy, czwartki: 10.00-15.30
  • piątki: nieczynne
  • soboty: 8.30-15.00
  • niedziele: nieczynne

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, pok. 3.6

Godziny pracy

  • poniedziałki-piątki: 9.00-16.00
  • soboty, niedziele: nieczynne