hr award color

logo uswps nazwa 3

Sopot

W konkursie mogą wziąć udział studenci SWPS (z wyjątkiem I roku), a także absolwenci (do 6 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej). – Do przygotowania biznesplanu szczególnie zachęcamy uczestników Akademii Młodego Menedżera, którzy podczas zajęć przejdą również przeszkolenie w tym zakresie – mówi Marcelina Hęćka z Biura Karier. Komisja Konkursowa wybierze jednego laureata. Nagrodą główną jest laptop oraz książka związana tematycznie z przedsiębiorczością.

Jak wziąć udział w konkursie?

Krok 1
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Biura Karier lub przesłać mailem skan formularza, dowodu osobistego i legitymacji studenckiej na adres: biurokarier.poznan@swps.edu.pl.

Krok 2
Należy przygotować i dostarczyć do 14 czerwca 2013 roku biznesplan, wypełniając załączony wzór binzes planu

Kontakt

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kariera.swps.pl i w serwisie Wirtualna Uczelnia, a także w Biurze Karier SWPS.