logo uswps nazwa 3

Sopot
 
Zakład Podstaw Psychologii
Zakład Psychologii Społecznej
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
someone

kierownik: dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
258 dorota KALKA2

kierownik: dr Dorota Kalka

Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu

Osoby pracujące w zakładzie prowadzą badania dotyczące zachowań organizacyjnych oraz oddziaływań marketingowych. Koncentrują się szczególnie na takich obszarach, jak: postawy pracowników (szczególnie utajone), psychologiczne koszty pracy, zjawisko przekształcania pracy (ang. job crafting), zachowania moralne w organizacji oraz psychologia reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem wielozadaniowości medialnej. Pracownicy zakładu mają duże doświadczenie praktyczne, które zdobywali przy realizacji różnych projektów biznesowych. Prowadzą zajęcia z zakresu psychologii organizacji i marketingu, etyki, prowadzenia szkoleń i planowania kariery zawodowej.

Pracownia Badań Psychologicznych
someone

kierownik: mgr Kamil Tomaszewski

Centrum Języka Angielskiego