hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa
rankingprawo 1miejsce white3       rankingprawo 5miejsce white3

 

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najbardziej innowacyjne programy nauczania. Obecnie na wydziale kształci się prawie 750 studentów, a ponad 1300 absolwentów znakomicie radzi sobie na rynku pracy.

 

Władze wydziału

 

258 Monika Lewandowicz Machnikowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dziekan
mlewandowicz-machnikowska@swps.edu.pl


biogram »

Sławomir Kursa

dr hab., prof Uniwersytetu SWPS

Sławomir Kursa

Prodziekan ds. dydaktycznych
Koordynator kierunku Prawo
skursa@swps.edu.pl


biogram »

Dydaktyka

Wydział kształci prawników – znawców prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego. W ofercie wydziału znajduje się także innowacyjny kierunek Prawo w biznesie, na którym studenci zdobywają wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zobacz pełną ofertę dydaktyczną wydziału »

Adepci prawa poznają warsztat pracy prawnika już podczas studiów. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają w Studenckiej Poradni Prawnej. W ramach cyklicznych spotkań „O prawie przy kawie” omawiają prawne aspekty spraw nagłaśnianych w mediach. Działają w Kole Naukowym Komparatystyki Prawniczej, Kole Naukowym Prawa Rodzinnego, Kole Naukowym Prawa Unii Europejskiej oraz Kole Naukowym Prawa Medycznego.

W czołówce wydziałów prawa

Według rankingu „Perspektyw” z 2020 roku wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia na kierunku prawo.

Wysoką pozycję Uniwersytetu SWPS potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2020 roku Wydział Prawa w Warszawie zajął 2. lokatę wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. W kategorii „Jakość kształcenia” – 1. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Więcej informacji »

Praktyczne studia wyróżnione przez MNiSW

Prawo na Uniwersytecie SWPS to jedyne studia prawnicze w Polsce wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia. Doceniono nowoczesny model nauczania, praktyczny profil studiów, gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta, jakość oferowanych praktyk oraz skalę współpracy z pracodawcami.

Wydział otrzymał 1 milion zł na realizację innowacyjnych założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Studia znalazły się wśród 13 nowatorskich programów o profilu praktycznym w kraju. Więcej informacji »

Indywidualna praca z tutorem

Adepci prawa otrzymują wsparcie tutora, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kaształcenia, dostosowanej do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i planów zawodowych studentów. Praktyczny program kształcenia, kontakt z najlepszymi prawnikami w kraju i praca z tutorem stanowią znakomite przygotowanie do egzaminów na aplikację.

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Zajęcia prowadzą sędziowie, adwokaci, radcy prawni i analitycy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. profesorowie Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, oraz Bronisław Sitek – sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członek Rady Doskonałości Naukowej, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Seminaria doktorskie

Wykładowcy z wydziału opracowali specjalistyczny program seminariów doktorskich, dla osób, które wiążą swoją karierę ze zdobyciem stopnia doktora nauk prawnych i chcą pogłębić wiedzę na poziomie studiów III stopnia. Program seminariów »

Studencka Poradnia Prawna

Przy wsparciu doświadczonych prawników studenci udzielają porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na zasięgnięcie odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego. Pomagają interpretować sytuację prawną klienta w oparciu o obowiązujące przepisy, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Więcej o poradni »

Specjalistyczna baza prawnicza

Studenci mogą korzystać z profesjonalnych systemów informacji prawnej: LEX oraz Legalis. W celu rozbudowy zbiorów bibliotecznych nawiązano ścisłą współpracę z dwoma ważnymi wydawnictwami prawniczymi: Wolters Kluwer Polska oraz LexisNexis. Obecnie liczba pozycji książkowych zakupionych z myślą o studentach prawa wynosi 12 tys. egzemplarzy.

Nauka i badania

Wydział Prawa jest ważnym ośrodkiem nauk prawnych. W latach 2013-2016 otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki na kwotę ponad 2,2 mln zł, zajmując 7. miejsce pod względem wysokości przyznanych środków wśród wszystkich wydziałów prawa w Polsce.

W czołówce jednostek niepublicznych

Działalność naukowa pracowników wydziału została pozytywnie zaopiniowana przez MNiSW. W ocenie potencjału badawczo-rozwojowego przeprowadzonej w 2017 roku wydział uzyskał kategorię B, podtrzymując tym samym notę z 2013 roku. Więcej informacji »

Projekty badawcze

Wydział prowadzi działalność badawczą w zakresie ochrony praw człowieka, kondycji zawodów prawniczych i wolności środków społecznego przekazu. Wśród realizowanych projektów można wymienić badanie polskich rodzin w Irlandii oraz analizę kwestii związanych z otwarciem i wykonaniem testamentu w prawie justyniańskim. Baza projektów »

Założenia do Ustawy 2.0

Konsorcjum stworzone przez Wydział Prawa wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas przygotowało znalazło się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespołowi przewodniczy prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o projekcie »

Periodyk „Law and Forensic Science”

„Law and Forensic Science” podejmuje bieżące tematy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz szybko rozwijającej się dziedziny medycyny sądowej. Pismo powstało z myślą o udostępnieniu wykładowcom akademickim, studentom, a także praktykującym prawnikom i lekarzom sądowym nowoczesnego periodyku naukowego o międzynarodowym zasięgu. Większość artykułów publikowana jest w języku angielskim, pozostałe są opatrzone angielskimi abstraktami.
Więcej informacji »

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. C007

  • telefon: 2 517 99 44, 22 517 99 47, 22 517 99 46
  • http://portal.swps.edu.pl – przez opcję „Strefa kontaktu / Centrum Spraw Studenckich”

Godziny pracy

  • W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i realizacją zajęć dydaktycznych online informujemy, że do odwołania obsługa Centrum Spraw Studenckich będzie realizowana online. W celu złożenia lub odbioru dokumentów należy umówić się na wizytę przez kafel „Umów wizytę” dostępny w Strefie kontaktu na Wirtualnej Uczelni lub za pośrednictwem wizyta.swps.edu.pl/SWPS.
  • Dyżury
  • poniedziałki, środy, piątki i w wybrane soboty od 9.00-17.00

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 205

W sprawach studenckich zapraszamy do Centrum Spraw Studenckich

Godziny pracy

  • poniedziałek-piątek: 9.00-16.00