logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kolegium Wydziału jest ciałem kolegialnym, które podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa

Członkowie

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski – prodziekan ds. dydaktycznych
 • prof. dr hab. Lech Gardocki – kierownik Katedry Prawa Publicznego
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski – kierownik Katedry Terorii i Historii Prawa
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – kierownik Katedry Prawa Porównawczego
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Prawa Prywatnego
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS – pełnomocnik dziekana ds. praktyk
 • dr Paweł Kowalski –koordynator kierunku Prawo
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektor Instytutu Prawa

Przedstawiciele

 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  mgr Magdalena Pyzowska – kierownik Biura Dziekana Wydziału Prawa
 • studentów: Wojciech Żukowski

Wydziałowe komisje

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – przewodniczący
 • dr Agnieszka Fiutak
 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski – przewodniczący, pracownik uczelni
 • Agnieszka Łumińska – członek, przedstawiciel studentów
 • Agnieszka Gmurczyk – członek, przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski – przewodnicząca
 • dr Paweł Kowalski

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Przedstawiciele Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich 

 • prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

 • dr Olga Maria Piaskowska

Przedstawiciel Wydziału do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 • dr Piotr Piesiewicz