Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dni Mózgu 2022

O konferencji Link do wydarzenia (12.03) Link do wydarzenia (13.03)

Wydarzenie o charakterze cyklicznym i otwartym,

którego tematyką jest szeroko pojęta neuronauka.

O konferencji

Mózg to najważniejszy narząd naszego organizmu. Pomimo wysiłków świata nauki, by go poznać i kompleksowo opisać, jego budowa i funkcje wciąż skrywają przed nami wiele tajemnic. Badacze pracujący nad rozwikłaniem sekretów jego funkcjonowania nie ustają w zadawaniu pytań. Na wiele z nich staramy się odpowiadać właśnie w ramach Dni Mózgu. To cykliczne, otwarte wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. W tym roku już po raz siedemnasty osoby zainteresowane neuronauką będą mogły wziąć udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów tej niezwykle rozległej dziedziny nauki.

Tegoroczna edycja Dni Mózgu odbędzie się 12 i 13 marca w formule online – za pośrednictwem livestreama na platformie YouTube. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się między innymi, jak przebiegają badania z udziałem szczurów laboratoryjnych oraz odkryją mechanizmy funkcjonowania mózgu w depresji.

Konferencja Dni Mózgu 2022

Program

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu:

12 marca 2022

 • 11.00–12.30 Jak funkcjonuje depresyjny mózg? – neurobiologiczne podłoża zaburzeń depresyjnych
  dr Aleksandra Kołodziej

 • 12.45–14.15 Ucieleśniony mózg matematyczny
  dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ

 • 16.15–17.45 Badania eyetrackingowe online: prezentacja platformy RealEye
  Adam Cellary; spotkanie z kołem naukowym Okulografii na platformie Mozilla Hubs

13 marca 2022

 • 11.30–12.30 Padaczka: burza w mózgu
  dr hab. Piotr Suffczyński, prof. UW

 • 12.45–14.15 Szczur w badaniach naukowych – rzecz o efektach udomowieniowych, doborze próby badawczej i trafności ekologicznej wyników (nie tylko u szczurów)
  dr Rafał Stryjek

 • 14.30–16.00 Centrum Nauki Kopernik

 • 16.15–17.45 spotkanie z Jakubem Krawcem przedstawiające badanie DecisionLab. Badanie to będzie prowadzone podczas konferencji.

Prelegenci i wystąpienia

dr Aleksandra Kołodziej
Jak funkcjonuje depresyjny mózg? – neurobiologiczne podłoża zaburzeń depresyjnych

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. zaburzenie depresyjne to czwarta najczęściej występująca psychiczna choroba na świecie. Dotyka w sumie ponad 300 milionów ludzi. Zaburzenia depresyjne niosą ze sobą nie tylko ogromne koszty zdrowotne, ale i społeczne, dlatego ważne jest zarówno poszukiwanie nowych, skutecznych metod terapeutycznych, jak i zrozumienie neurobiologicznego podłoża tych zaburzeń. Neurobiologiczne podłoże depresji nie jest jednorodne. Często zmiany neurobiologiczne charakteryzuje się głównie jako zaburzoną gospodarkę chemiczną mózgu. Jest to poparte dowodami naukowymi, jednak nie oddaje w pełni złożoności problemu. Wiele badań wskazuje na związek depresji ze zmienioną plastycznością niektórych obszarów mózgu, z także na różnice w aktywności i komunikacji różnych struktur i w ich wielkości. Podczas wykładu omówię aktualne doniesienia naukowe dotyczące tego, jakie zmiany w mózgu obserwujemy u osób z depresją i jaki mają one związek z funkcjonowaniem tych osób.

Aleksandra Kołodziej
Aleksandra Kołodziej
dr
Psycholożka, neurokognitywistka. Bada mechanizmy leżące u podstaw depresji przy wykorzystaniu elektroencefalografii (EEG). W swojej pracy naukowej skupia się szczególnie na oscylacjach neuronalnych, czyli falach mózgowych; zajmuje się również zmianami w funkcjonowaniu poznawczym osób z depresją, wykorzystując miary EEG. Kieruje zespołem MoodTeam w ramach Centrum Badań Neuropoznawczych – NCR. Jest adiuntką w Katedrze Psychologii Biologicznej na Wydziale Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz pracowniczką Instytutu Psychologii.

dr hab. Mateusz Hohol
Ucieleśniony mózg matematyczny

W ostatnich dekadach wielu przedstawicieli psychologii i neuronauki poznawczej zgodziło się co do tego, że sensoryczno-motoryczne obszary mózgu są zaangażowane nie tylko w postrzeganie i kontrolę ruchu, lecz także w wyższe procesy poznawcze, w szczególności w przetwarzanie pojęć. Pogląd taki określa się jako „ucieleśnione poznanie”. Z drugiej strony łatwo można dostrzec, że duża część naszej aktywności poznawczej wiąże się z pojęciami abstrakcyjnymi, takimi jak „teoria”, „liczba pierwsza” czy „sprawiedliwość”. Ponieważ pojęcia abstrakcyjne wykraczają poza nasze bezpośrednie doświadczenie sensoryczno-motoryczne, stanowią one poważne wyzwanie dla idei ucieleśnionego umysłu. Matematyka, uznawana tradycyjnie za „królową abstrakcji”, stanowi idealny obszar do testowania założeń ucieleśnionego poznania. Odwołując się do wyników badań nad kształtowaniem pojęć matematycznych przez nawyki liczenia na palcach oraz nad skutecznością treningów zdolności matematycznych, angażujących w dużym stopniu percepcję i działanie, postaram się wyjaśnić, na ile poznanie matematyczne człowieka ugruntowane jest w aktywności obszarów sensoryczno-motorycznych mózgu.

Mateusz Hohol
Mateusz Hohol
dr hab., prof. UJ
Doktor habilitowany psychologii, doktor filozofii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego afiliowany w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Jego badania dotyczą przede wszystkim psychologii/kognitywistyki matematyki – czyli poznawczego przetwarzania liczb i struktur geometrycznych, a także pojęciowych i metodologicznych zagadnień (neuro)kognitywistyki.

dr Rafał Stryjek
Szczur w badaniach naukowych – rzecz o efektach udomowieniowych, doborze próby badawczej i trafności ekologicznej wyników (nie tylko u szczurów)

Szczur wędrowny jest (obok myszy domowej) najczęściej wykorzystywanym gatunkiem w badaniach naukowych. Stał się zwierzęciem modelowym, a wyniki badań uzyskiwane z jego użyciem są ekstrapolowane na inne ssaki, w tym ludzi. Niemal 200 lat prowadzonej w sztucznym środowisku hodowli kierunkowej zaowocowało licznymi zmianami udomowieniowymi, które sprawiły, że szczur laboratoryjny różni się od swego dzikiego odpowiednika (zarówno w zakresie zachowania, morfologii, jak i w niewielkim stopniu fizjologii). Podczas wykładu opowiem o możliwych konsekwencjach tych różnic dla nauki. Podkreślę również, jak istotne dla trafności ekologicznej wyników są: dobór próby badawczej, uwzględnienie czynników kontekstowych oraz badanie naturalnych form zachowania – nie tylko u szczurów, lecz także u innych gatunków zwierząt (w tym u ludzi).

Rafał Stryjek
Rafał Stryjek
dr
Psycholog i etolog, pracuje w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie. W pracy badawczej koncentruje się głównie na badaniu efektów udomowieniowych u szczurów oraz na tworzeniu i wykorzystywaniu terenowych metod badawczyc,h służących do obserwacji zachowania gryzoni w ich naturalnym środowisku.

dr hab. Piotr Suffczyński, prof. UW
Padaczka: burza w mózgu

Napady padaczkowe są przejściowymi zaburzeniami pracy mózgu. Tradycyjnie uznaje się, że wzmożona synchronizacja neuronów obserwowana podczas napadów padaczkowych jest reakcją łańcuchową zachodzącą w wyniku zachwiania równowagi pomiędzy połączeniami pobudzającymi i hamującymi w mózgu. Ostatnie badania zaczynają jednak wskazywać na zupełnie inny obraz rozpoczęcia napadu. Paradoksalnie o napadach padaczkowych mogą decydować nie wzajemne połączenia neuronów, lecz zmiany w ich środowisku. Wyniki te zostały potwierdzone przez symulacje wykonane na najbardziej realistycznym jak dotąd modelu komputerowym. Odtworzenie napadu padaczkowego z użyciem komputera pozwoliło też lepiej zrozumieć mechanizm zakończenia napadu epileptycznego oraz zaproponować leki antyepileptyczne nowej generacji.

Piotr Suffczyński
Piotr Suffczyński
dr hab., prof. UW
Fizyk, badacz mózgu, pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się symulacjami procesów neuronalnych i mechanizmami chorób neurologicznych, współpracuje z międzynarodowym zespołem lekarzy i biologów. Prowadzi również badania nad obliczeniową teorią świadomości oraz dynamiką czynności bioelektrycznej mózgu w stanie medytacji.

Komitet naukowy:

 • Natalia Piotrowska – Uniwersytet SWPS
 • Zofia Maciąg – Uniwersytet SWPS
 • Olga Rudzińska – Uniwersytet SWPS
 • dr Maksymilian Bielecki – Uniwersytet SWPS

Organizator

 • Logo fb
 • uniwersytet swps logo horizontal bt 300x140

Patronat medialny

 • strefa psyche
 • newsweek psych