logo uswps nazwa 3

Wrocław

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • prof. dr hab. Dariusz Doliński
 • prof. dr hab. Maciej Dymkowski
 • prof. dr hab. Dariusz Galasiński
 • prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
 • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
 • prof. dr hab. Czesław Nosal
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Anne Kouvonen, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Szymon Wichary
 • dr hab. Justyna Ziółkowska
 • dr Ralf Schwarzer, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Julita Koszur
 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska
 • mgr Wojciech Kamiński

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Agata Sobków
 • pracowników administracyjnych:
  mgr Marta Liszkowska
 • doktorantów:
  mgr Paweł Tomczak
 • studentów:
  Marta Zielińska, Jakub Figol, Kamil Wójcik, Kornelia Dziaduła