logo uswps nazwa 3

Wrocław

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład Kolegium wchodzą pracownicy i studenci Wydziału.

Przewodnicząca

 • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan

Członkowie

 • dr Julita Koszur – prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – pełnomocnik ds. organizacji i rozwoju, zastępca dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS – pełnomocnik ds. studenckich, kierownik Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – pełnomocnik ds. ISD, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej, kierownik Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, koordynator specjalności psychologia biznesu
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński – kierownik Katedry Psychologii Społecznej, kierownik Centrum nad Zachowaniami Społecznymi
 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska – kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia, koordynator specjalności psychologia klinicznej
 • prof. dr hab. Maciej Dymkowski – kierownik Zakładu Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii
 • prof. dr hab. Czesław Nosal – kierownik Zakładu Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych
 • dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Zakładu Nauk Społecznych
 • prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska – kierownik Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Komisje wydziałowe

Komisja ds. jakości kształcenia

 • dr Julita Koszur
 • dr Jarosław Kulbat
 • dr Izabela Pawłowska
 • dr Agata Sobków
 • prof. Tomasz Zaleśkiewicz
 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska
 • mgr Karolina Bielak

Komisja ds. badań

 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska
 • dr Magdalena Król

Komisja ds. etyki

 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Natalia Liszewska
 • dr Zbigniew Piskorz