logo uswps nazwa 3

Wrocław
 
Katedra Psychologii Ekonomicznej

Zespół pracowników Katedry Psychologii Ekonomicznej zajmuje się badaniami z obszarów: psychologii pieniądza, psychologii giełdy i inwestowania, gier ekonomicznych oraz psychologii ryzyka i podejmowania decyzji. Przy katedrze działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej.

Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Członkowie katedry realizują projekty naukowe, w których analizują psychologiczne problemy zdrowia i choroby, sprawności i niepełnosprawności. Badają różne aspekty jakości życia, radzenie sobie z trudnościami, zachowania związane ze zdrowiem. Odkrywają znaczenie procesów regulujących nasze zachowania, wpływ procesów globalizacji oraz zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

Katedra Psychologii Społecznej

Zainteresowania badawcze członków zespołu mają bardzo szeroki zakres: od problemu zmiany postaw i technik wpływu społecznego, poprzez badania uprzedzeń i stereotypów, analizy psychologiczne oszustw i oszustów, problem pogranicza i patologii społecznych, analizy systemów demokratycznych, aż do neuromarketingu i filozoficznych podstaw psychologii.

Zakład Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z psychologii historycznej i politycznej oraz rozmaite seminaria, również magisterskie, ćwiczenia i zajęcia fakultatywne ze studentami psychologii. Regularnie organizują spotkania seminaryjne – interdyscyplinarne fora dyskusyjne, w których uczestniczą wychowankowie pracowników katedr, absolwenci Uniwersytetu SWPS oraz naukowcy z innych instytucji badawczych.

Zakład Metod Jakościowych
justyna ziolkowska

kierownik: dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Zakład Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych

Pracownicy zakładu prowadzą podstawowe badania w takich obszarach, jak: świadomość, style poznawcze, intuicja, inteligencja, poznawcze starzenie się, inklinacje uwagi i pamięci, neurokognitywistyka, podejmowanie decyzji oraz myślenie strategiczne i twórcze.

Pracownia Badań Psychologicznych
258 magdalena krol

kierownik: dr Magdalena Król