logo uswps nazwa 3

Warszawa

Zakład Skandynawistyki, utworzony w 2006, jest jednym z czterech najsilniejszych ośrodków nordystyki w Polsce. Oferuje studia w zakresie filologii szwedzkiej i norweskiej na poziomie licencjackim i magisterskim.

Oferta dydaktyczna

Czynna znajomość języków szwedzkiego lub norweskiego oraz wiedza o kulturze Skandynawii  regionu wciąż mało w Polsce znanego – to główne cele studiowania skandynawistyki na poziomie licencjackim. Studia magisterskie stwarzają szansę poszerzenia umiejętności językowych i pogłębienia indywidualnych zainteresowań językiem, kulturą i literaturą nordycką.

Nasi studenci otoczeni są życzliwą opieką autoryzowanych lektorów szwedzkich, norweskich i polskich, mają możliwość korzystania z wyjazdów na stypendia do uczelni w Szwecji i Norwegii oraz na letnie kursy językowe. Wśród nauczycieli akademickich są zarówno znani profesorowie, jak i tłumacze-praktycy. Na wyższych latach zajęcia odbywają się w językach skandynawskich.

Ważny dla studentów jest fakt otwarcia nordyckich uczelni i rynku pracy dla Polaków, a także aktywność polityczna i gospodarcza Skandynawów w Polsce. Oferta dydaktyczna Zakładu »

Badania i współpraca

Odwiedzają nas wybitni uczeni i politycy. Gościliśmy także szwedzką parę królewską. Pomoc i współpracę w zakresie badań i dydaktyki oferuje kilkudziesięciu uczonych skandynawskich, reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe. Organizujemy konferencje naukowe i studenckie, a wyniki prac badawczych własnych pracowników naukowych i ich polskich i zagranicznych kolegów zamieszczamy m.in. w redagowanym w zakładzie piśmie „Acta Sueco-Polonica”.

 

someone

dr

Magdalena Domeradzka

kierownik zakładu
mdomeradzka@swps.edu.pl

Zespół

 dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS

dr Magdalena Domeradzka
dr Marta Janik
dr Oliwia Szymańska
mgr Paulina Rosińska
mgr Agnieszka Stróżyk
Gabriel Stille

Kontakt

Kierownik zakładu

dr Magdalena Domeradzka
e-mail: mdomeradzka@swps.edu.pl

Lokalizacja

Zakład Skandynawistyki
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój S228, II piętro (filologia szwedzka)
Pokój N233, II piętro (filologia norweska)