logo uswps nazwa 3

Warszawa
 
Katedra Anglistyki
 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • prof. dr hab. David Malcolm
 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. Jeremy Tambling
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mikołaj Wiśniewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Eliza Borkowska
 • dr hab. Agnieszka Pantuchowicz
 • dr Piotr Borkowski
 • dr Agnieszka Gadomska
 • dr Paulina Grzęda
 • dr Sylwia Maciaszczyk
 • dr Emma Oki
 • dr Paweł Pyrka
 • dr Anna Warso
 • mgr Małgorzata Piasecka, MBA
 • mgr Marcin Szwed
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Marek Palczewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Kamińska
 • dr Agnieszka Kowalczewska
 • dr Marcin Zaborski
Katedra Kulturoznawstwa
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta
 • prof. dr hab. Wiesław Godzic
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk
 • dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Karolina Charewicz-Jakubowska
 • dr Sandra Frydrysiak
 • dr Karol Jachymek
 • dr Joanna Jeśman
 • dr Piotr Majewski
 • dr Mateusz Skrzeczkowski
 • mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska
 • mgr Marta Obarska
Katedra Studiów Społecznych
someone

kierownik:

 • prof. dr hab. Klaus Bachmann
 • prof. dr hab. Radosław Markowski
 • prof. dr hab. Piotr Sałustowicz
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Igor Lyubashenko, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Radomir Miński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Benjamin Stanley, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Kwiatkowska
 • dr Justyna Sarnowska
 • dr Dorota Wiszejko-Wierzbick
 • dr Marta Żerkowska-Balas
Katedra Zarządzania
 • dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Wojciech Karczewski
 • dr Adam Kowalik
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha
 • dr Maciej Mikucki
 • dr Mikołaj Rogiński
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz
Zakład Iberystyki i Italianistyki
 • dr Joanna Jarczyńska
 • dr Agnieszka Latos
 • dr Joanna Mańkowska
 • dr Paulina Nalewajko
 • dr Kamil Seruga
 • dr Agnieszka Wiltos
 • mgr Aleksandra Kostecka-Szewc
 • mgr Tomasz Sobański
Zakład Skandynawistyki
someone

kierownik: dr Magdalena Domeradzka

Strona Zakładu Skandynawistyki »

 • dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Małgorzata Kłos
 • mgr Beata Jurak
 • mgr Izabela Krepsztul-Załuska
 • mgr Paulina Rosińska
 • mgr Magdalena Solarek-Gliniewicz
 • mgr Agnieszka Stróżyk
 • Gabriel Stille
Zakład Studiów Azjatyckich
 • prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
 • dr Joanna Hryniewska
 • dr Ting Yu Lee
 • dr Marek Tylkowski
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr Maung Than Htun Aung
 • mgr Yun Wang
 • Yan Dongmei

Koordynatorzy kierunków

 • dr Agnieszka Kowalczewska – koordynator kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dr Joanna Hryniewska – koordynator kierunku Studia Azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha – koordynator anglojęzycznych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz – koordynator anglojęzycznych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • dr Marta Żerkowska-Balas – koordynator polskojęzycznych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • dr Mikołaj Rogiński – koordynator polskojęzycznych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • dr Justyna Sarnowska – koordynator kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Koordynatorzy specjalności

 • dr Kamila Miłkowska-Samul – koordynator specjalności Italianistyka na kierunku Filologia
 • dr Paulina Nalewajko – koordynator specjalności Iberystyka na kierunku Filologia
 • dr Paweł Pyrka – koordynator specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia
 • mgr Beata Jurak – koordynator specjalności Filologia norweska na kierunku Filologia
 • mgr Paulina Rosińska – kordynator specjalności Filologia szwedzka i skandynawska na kierunku Filologia
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk – koordynator specjalności Menedżer, agent, producent na kierunku Kulturoznawstwo
 • dr Karol Jachymek – koordynator specjalności Projektowanie innowacji na kierunku Kulturoznawstwo
 • dr Mateusz Skrzeczkowski – koordynator specjalności Kultura współczesna oraz Media i kultura cyfrowa na kierunku Kulturoznawstwo