logo uswps nazwa 3

Warszawa
 
Katedra Anglistyki
someone

kierownik:

 • prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • prof. dr hab. David Malcolm
 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • dr hab. Eliza Borkowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Pantuchowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mikołaj Wiśniewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Piotr Borkowski
 • dr Agnieszka Gadomska
 • dr Paulina Grzęda
 • dr Sylwia Maciaszczyk
 • dr Emma Oki
 • dr Paweł Pyrka
 • dr Anna Warso
 • mgr Małgorzata Piasecka
 • mgr Marcin Szwed
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Marek Palczewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Kamińska (urlop bezpłatny)
 • dr Agnieszka Kowalczewska
 • dr Marcin Zaborski
Katedra Kulturoznawstwa
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk
 • prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
 • dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Katarzyna Bojarska
 • dr Sandra Frydrysiak
 • dr Karol Jachymek
 • dr Alina Landowska
 • dr Piotr Majewski
 • dr Mateusz Skrzeczkowski
 • mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska
 • mgr Marta Obarska
Katedra Studiów Społecznych
 • prof. dr hab. Klaus Bachmann
 • prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski (etat badawczy)
 • prof. dr hab. Piotr Kwiatkowski
 • prof. dr hab. Radosław Markowski
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Igor Lyubashenko, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Benjamin Stanley, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Bielewska
 • dr Agnieszka Kwiatkowska
 • dr hab. Paulina Pustułka (etat badawczy)
 • dr Marta Żerkowska-Balas
Katedra Zarządzania
 • dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Wojciech Karczewski
 • dr Adam Kowalik
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha
 • dr Mikołaj Rogiński
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz
 • mgr Maciej Mikucki
Zakład Iberystyki i Italianistyki
someone

kierownik:

 • dr Joanna Jarczyńska
 • dr Agnieszka Latos
 • dr Joanna Mańkowska
 • dr Paulina Nalewajko
 • dr Karolina Zygmunt
 • mgr Aleksandra Kostecka-Szewc
 • mgr Tomasz Sobański
Zakład Skandynawistyki
someone

kierownik: dr Magdalena Domeradzka

Strona Zakładu Skandynawistyki »

 • dr Małgorzata Kłos
 • mgr Beata Jurak
 • mgr Natalia Mazur
 • mgr Paulina Rosińska
 • mgr Agnieszka Stróżyk
 • Gabriel Stille
Zakład Studiów Azjatyckich
 • prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
 • dr Joanna Hryniewska
 • dr Ting Yu Lee
 • dr Marek Tylkowski
 • mgr Yun Wang

Koordynatorzy kierunków

 • dr Joanna Hryniewska – koordynator kierunku studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
 • dr Wojciech Karczewski – koordynator studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • dr Agnieszka Kowalczewska – koordynator kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dr Justyna Sarnowska - koordynator kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz – koordynator studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo

Koordynatorzy specjalności

 • mgr Aleksandra Kostecka-Szewc – koordynator specjalności Italianistyka na kierunku Filologia
 • dr Paulina Nalewajko – koordynator specjalności Iberystyka na kierunku Filologia
 • dr Paweł Pyrka – koordynator specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia
 • dr Małgorzata Kłos – koordynator specjalności Filologia szwedzka, norweska i skandynawska na kierunku Filologia
 • mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska – koordynator specjalności Menedżer, agent, producent na kierunku Kulturoznawstwo
 • dr Karol Jachymek – koordynator specjalności Projektowanie innowacji na kierunku Kulturoznawstwo
 • dr Mateusz Skrzeczkowski – koordynator specjalności Kultura współczesna oraz Media i kultura cyfrowa na kierunku Kulturoznawstwo