logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział zatrudnia obecnie dziewięćdziesiąt pięć osób. Kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna Wydziału jest zróżnicowana dyscyplinarnie i pokoleniowo, a Uczelnia zapewnia jej odpowiednie warunki do stabilnego rozwoju zawodowego. Zajęcia na Wydziale prowadzą specjaliści z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wśród wykładowców są także praktycy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

Profesor

Doktor habilitowany

Doktor

Magister

 • mgr Maung Than Htun Aung
 • mgr Wiesław Bartkowski
 • mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska
 • mgr Beata Jurak
 • mgr Aleksandra Kostecka-Szewc
 • mgr Izabela Krepsztul-Załuska
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr Martyna Obarska
 • mgr Paulina Rosińska
 • mgr Tomasz Sobański
 • mgr Magdalena Solarek-Gliniewicz
 • mgr Agnieszka Stróżyk
 • mgr Marcin Szwed
 • mgr Yun Wang
 • Gabriel Stille
 • Dongmei Yan