logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Kulturoznawstwa został powołana w roku 2001 jako Instytut Kulturoznawstwa. Od samego początku prowadzone studia kulturoznawcze charakteryzują się nowatorskim programem, któremu przyświecają dwa hasła: „zrozumieć współczesność” oraz „z teorią w praktykę”. Oferowane programy obejmują także nowatorskie formy dydaktyczne – taką koncepcją, w twórczy sposób rozwijającą formułę kulturoznawstwa, jest choćby School of Ideas/Sztuka innowacji.

Oferta Katedry Kulturoznawstwa

Za sprawą wysoko wykwalifikowanej kadry Instytutu, ale też prowadzących zajęcia pracowników innych jednostek Uniwersytetu SWPS, kulturoznawstwo w naszej Uczelni to projekt interdyscyplinarny. Wysoka jakość prowadzonych przez Katedrę Kulturoznawstwa działań naukowych i dydaktycznych została doceniona m.in. przez Polską Komisję Akredytacyjną, która oferowanym w Uniwersytecie SWPS studiom kulturoznawczym – jako jedynym w kraju – przyznała ocenę wyróżniającą. Z kolei Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów nadała WNHiS uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa. Ofera dydaktyczna Instytutu »

Działalność pozadydaktyczna

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych pracowników, reprezentujących nasze środowisko w istotnych dla polskiej humanistyki ciałach, jak Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Komitet Nauk o Kulturze, zespoły Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki czy wśród ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Obecnie w naszej Katedrze realizowane są też projekty badawcze, finansowane ze środków NPRH i NCN. Od roku 2002 ukazuje się redagowany w naszym Instytucie kwartalnik „Kultura popularna”, jedno z najważniejszych polskich pism poświęconych badaniom kultury. Więcej informacji »

Władze

258 miroslaw filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

Kierownik Katedry
mfiliciak@swps.edu.pl

Pracownicy

Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS 
e-mail: mfiliciak@swps.edu.pl 

Lokalizacja

Katedra Kulturoznawstwa
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N105-106, I piętro