logo uswps nazwa 3

Warszawa

Instytut Nauk Społecznych powstał w 2012. Kształcimy socjologów na studiach II stopnia (specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz doktorantów.

Oferta dydaktyczna

Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia z tego zakresu łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak socjologia, psychologia, ekonomia i zarządzanie, a ich program koncentruje się na kształceniu u studentów praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie human resources, m.in. prowadzenia rekrutacji, ewaluacji talentów, skutecznego motywowania, fuzji i outplacementu, coachingu oraz przywództwa. Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów socjologicznych o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi. Ofera dydaktyczna Instytutu »

Osoby, które myśla o karierze naukowej i chciałyby uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauk socjologicznych zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W programie kształcenia znajdują się zarówno komponenty praktycznego przygotowania do zawodu badacza, jak i kursy poszerzające wiedzę i refleksję naukową nad światem społecznym. Pracownicy INS nie tylko są zaangażowani  w prowadzenie kursów w Szkole Doktorskiej, ale także wspierają doktorantów na różnych etapach konceptualizacji i pisania rozprawy doktorskiej, promują prace doktorskie oraz zapraszają doktorantów do współpracy w realizowanych projektach badawczych.

Działalność badawcza

Kadra Instytutu jest aktywna w rozmaitych projektach badawczych, zarówno realizowanych na Uniwersytecie SWPS, jak i poza nim. Główne kierunki badawcze badaczy pracujących w Instytucie obejmują tematykę: zmiany społecznej; polityki społecznej; młodych; migracji; społecznego wymiaru nowych technologii i technologicznych rewolucji; systemów wartości, ich zmian i roli w polityce; jakości polskiej demokracji, zachowań wyborczych i wiedzy politycznej Polaków.

Projekty badawcze realizowane w INS

 • CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu
  Kierownik projektu: dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: DAINA
  Budżet: 955 920 PLN
 • GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne
  Kierownik projektu: dr Paula Pustułka
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA
  Budżet: 773 000 PLN
 • Historia Rwandy
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Klaus Bachmann
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS
  Budżet: 223 891 PLN
 • Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych Niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady
  Kierownik projektu: dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  Budżet: 106 200 PLN

 

 

 

 

 

258 mikolaj czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

Dyrektor Instytutu
mczesnik@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Pracownicy

Centrum Studiów nad Demokracją

 • prof. dr hab. Radosław Markowski
 • dr hab. Igor Lyubashenko, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Kwiatkowska
 • dr Benjamin Stanley

Młodzi w Centrum LAB

Katedra Zarządzania

Kontakt

Dyrektor Instytutu

dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS 
e-mail: mczesnik@swps.edu.pl

Lokalizacja

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokoje N230-N235 oraz S211 (II piętro)