logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład Kolegium wchodzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału.

Przewodnicząca

 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan
 

Członkowie 

 • dr Agata Wytykowska - Kaczorek – prodziekan ds. studenckich; pełnomocnik dziekana ds. psychologii dla magistrów i licencjatów (Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów)
 • dr Agata Zabłocka – prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda – kierownik Katedry Psychologii Biologicznej i behawioralnej; koordynator specjalności/ścieżki Mózg-Umysł-Technologia
 • prof. dr hab. Andrzej Falkowski – kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu; koordynator specjalności Psychologia biznesu
 • dr Aneta Dowgiert – kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia, koordynator specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia
 • prof. dr hab. Jerzy Trzebiński – kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Osobowości; koordynator specjalności Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca
 • dr Michał Olszanowski – kierownik Katedry Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
 • dr Sylwia Bedyńska – kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych
 • dr Joanna Dudek – pełnomocnik dziekana ds. fakultetów w języku angielskim
 • dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska – pełnomocnik dziekana ds. absolwentów; koordynator ds. praktyk
 • dr Anna Siwy - Hudowska – pełnomocnik dziekana ds. fakultetów
 • dr Olga Białobrzeska – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych
 • mgr Błażej Mroziński – pełnomocnik dziekana ds. programu SONA; koordynator ds. aktywności naukowo-społecznej studentów; kierownik Laboratorium Badań Eksperymentalnych
 • dr Małgorzata Wawrzyniak – pełnomocnik dziekana ds. wolontariatu; opiekun I roku studiów niestacjonarnych; koordynator specjalności/ścieżka Relacje międzyludzkie
 • dr Rafał Albiński – koordynator Kierunku Psychologia w języku angielskim
 • dr Maksymilian Bielecki – koordynator specjalności Neurokognitywinistyka
 • dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS – koordynator specjalności/ścieżki Biznes
 • dr Karolina Mazurowska – koordynator specjalności Global MINDS
 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – koordynator specjalności Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
 • dr Monika Suchowierska - Stephany – koordynator specjalności Clinical Psychology
 • dr Łukasz Tanaś – koordynator specjalności Applied Social Psychology; pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej
 • dr Anna Orylska – opiekun I roku studiów stacjonarnych; koordynator specjalności/ścieżki Zdrowie i rozwój
 • dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań Neuropoznawczych
 • dr Krzysztof Krejtz – kierownik Centrum Ośrodek Badań Okulograficznych
 • dr Konrad Maj – kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech”
 • dr Agnieszka Popiel – kierownik Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii
 • dr Ewelina Smoktunowicz – kierownik StresLab: Centrum Badań nad Stresem
 • dr hab. Aleksandra Cisłak, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek – kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS
 • dr Katarzyna Winkowska-Nowak – kierownik Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES
 • dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektor Instytutu Psychologii; kierownik DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami
 • dr Anna Rogala – pełnomocnik dziekana ds. fakultetów dla programu realizowanego w roku akademickim 2020/2021
 • mgr Monika Guz – kierownik Biura Dziekana
 • Iwo Antoni Toczewski – pełnomocnik ds. studentów na Wydziale Psychologii w Warszawie
 • Monika Lozia – pełnomocniczka ds. studentów na Wydziale Psychologii w Warszawie
 • Isabelle Klajda – wicepełnomocniczka ds. studentów na Wydziale Psychologii w Warszawie

Komisje wydziałowe

Komisja ds etyki badań naukowych

 • dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodnicząca
 • dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – wiceprzewodnicząca
 • dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień
 • dr Maria Cyniak-Cieciura
 • dr Zuzanna Kwissa-Gajewska
 • dr Magdalena Nowicka
 • dr Anna Siwy-Hudowska
 • dr Ewelina Smoktunowicz
 • dr Bartosz Zalewski
 • mgr Agnieszka Zydlewska – sekretarz